پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان فارسی => گویش‌ها و لهجه‌ها)

١ رأی
١ پاسخ
٣٠٨ بازدید
٢ رأی
٢ پاسخ
٢٥١ بازدید
٢ رأی
٥ پاسخ
١٩٣ بازدید

مه چی سیت بوم یعنی چی؟

٣ ماه پیش
١ رأی
تیک ٤ پاسخ
٩٩٨ بازدید

نشکت شم در گویش یزدی به چه معناست ؟

٣ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٣ پاسخ
٣٤١ بازدید

به معنای جویدن 

٣ ماه پیش
٣ رأی
٣ پاسخ
٣٢٤ بازدید

ترجمه بیوه زن به زبان کوردی بوکانی یا کوردی خواننده آوات بوکانی

٤ ماه پیش
٤ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٢٨ بازدید

معنی له مالوم بوچی توی کردی چیه؟

٤ ماه پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٨٠ بازدید

از نگاه واژه‌ شناسی وهنری و گويش و آهنگي هم باز گردد.

٢ رأی
تیک ٤ پاسخ
٢٠٨ بازدید

مختبین به معنی به امید کسی نشستن مثلا آیا میتونه درست باشه؟  با عرض معذرت ازین  بیت که میگه هرکس بر مختبین همسایه نشیند از کیر برخیزد و بر خایه نشیند

٤ ماه پیش