پرسش خود را بپرسید

توضیح گرامر Must be using

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
١٨٧

ساختار گرامری Must be using   چجوریه؟

کاربردش در کجاست؟

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

ساختار گرامری Must be using از دو فعل کمکی must و be using تشکیل شده است. فعل must برای بیان ضرورت انجام کاری در زمان حال ساده استفاده می‌شود. فعل be using نیز برای بیان استمرار انجام کاری در زمان حال ساده استفاده می‌شود. بنابراین، ساختار Must be using برای بیان ضرورت استمرار انجام کاری در زمان حال ساده استفاده می‌شود.

مثال:

You must be using your computer right now. (شما حتماً در حال حاضر از کامپیوترتان استفاده می‌کنید.)He must be using his phone to take pictures. (او حتماً از تلفنش برای گرفتن عکس استفاده می‌کند.)We must be using the wrong formula. (ما حتماً از فرمول اشتباه استفاده می‌کنیم.)

در این مثال‌ها، فعل must بیانگر این است که انجام کاری ضروری است. فعل be using نیز بیانگر این است که کاری در حال انجام است. بنابراین، ساختار Must be using بیانگر این است که کاری ضروری است و در حال انجام است.

در برخی موارد، ساختار Must be using می‌تواند برای بیان احتمال قریب‌الوقوع انجام کاری در زمان حال ساده نیز استفاده شود.

مثال:

The weather must be using to get worse. (هوا حتماً در حال بدتر شدن است.)The meeting must be using to start soon. (جلسه حتماً در حال شروع شدن است.)

در این مثال‌ها، ساختار Must be using بیانگر این است که احتمال زیادی وجود دارد که کاری در زمان حال ساده انجام شود.

در کل، ساختار گرامری Must be using کاربردهای زیر را دارد:

بیان ضرورت استمرار انجام کاری در زمان حال ساده 

بیان احتمال قریب‌الوقوع انجام کاری در زمان حال ساده

٢٩,٩٠٣
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٠٣
برنزی
١,٠٦١
تاریخ
٥ ماه پیش

دوستمون خیلی جامع توضیح دادن بنده یه توضیح ساده هم اضافه کنم بعد از افعال وجهی ما فعل رو ساده میاریم

Must اینجا بیان احتمال قطعی رو میده.

و برای کاری در حال انجامه  از افعال  to be + ingاستفاده میکنیم

Am  is  are was were =be

 He must be going home right now, he just left here

اون حتما الان در حال رفتن به خونه س, تازه ازینجا رفت

She must be studying now, she will take an important exam

اون الان حتما داره درس میخونه، فردا یه امتحان مهم داره

٦,٤٠٩
طلایی
١
نقره‌ای
٣٦
برنزی
٦٣
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما