پرسش خود را بپرسید

کلمه جایگزین«نتیجه بررسی»»

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٨١

جایگزین اصطاح «نتیجه بررسی یانظرکارشناسانه»» 

٤٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

حاصل تحقیق _ نتیجه وارسی

٤٤,٤٨٩
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤٧
برنزی
٣١٢
تاریخ
٣ ماه پیش

برآیند بررسی - نگرش کارشناسانه

تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما