پرسش خود را بپرسید

تلفظ واژه‌ی «مضغ»

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
١٢٦

به معنای جویدن 

٦٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٤

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

مَضغ  

فرهنگ عمید

جویدن و نرم کردن غذا در دهان، خاییدن،

فرهنگ فارسی هوشیار

‎ جویدن، سخن جویده گفتن (مصدر) آسیا کردن غذا در زیر دندان جویدن خاییدن.

فرهنگ فارسی آزاد

مَضغ، (مَضَغَ، یَمضُغُ و یَمضَغُ) چرخاندن غذا در دهان به وسیله زبان، چرخاندن کلام در دهان و واضح بیان نکردن آن (در فارسی به معنای جویدن نیز مصطلح است). 

٢,٠٥٠
طلایی
١
نقره‌ای
٦
برنزی
٣٠
تاریخ
١ ماه پیش
مضغ فعل یا مصدر میباشداگر فعل باشد به این شکل تلفظ میشه: م فتحه - ض فتحه - غ فتحه   (مَضَغَ )اگر مصدر باشد به این شکل تلفظ میشود: م فتحه - ض سکون - غ سکون( مَضْغْ)
١,٤٧٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٠
برنزی
٢٥
تاریخ
١ ماه پیش

مضغmazq

جویدن و نرم کردن ؛ خاییدن

١٢,١١٧
طلایی
١٠
نقره‌ای
٤٢٠
برنزی
٢٠٣
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما