پرسش خود را بپرسید

تلفظ طیبت‌آمیز(مضحک، خنده‌دار) چیست؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
١٢٣

تلفظ صحیح بین این گزینه‌ها کدام است؟

٠ %

طَیْبَت‌آمیز

٠ %

طَیِّبَت‌آمیز

١٠٠ %

طیبَت‌آمیز

٥ پاسخ
٠ %

هیچکدام

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٩٧٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٩
برنزی
٢٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٢,١١٧
طلایی
١٠
نقره‌ای
٤٢٠
برنزی
٢٠٣
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما