پرسش خود را بپرسید

کدام جمله صحیح تر هستش؟

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
١٤٤

کدام جمله درست است؟

٢٠ %

به امید دیدار دوباره

١ پاسخ
٨٠ %

به امید دیداری دوباره

٤ پاسخ
٢٢,٨٣٧
طلایی
٨
نقره‌ای
٨٠
برنزی
٧٣

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١,٩٩٨
طلایی
١
نقره‌ای
٣٣
برنزی
١٤
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٢,٥٠٠
طلایی
١٥
نقره‌ای
٢٠٨
برنزی
٢٨
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢١٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٨
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢٢,٨٣٧
طلایی
٨
نقره‌ای
٨٠
برنزی
٧٣
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما