پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان فارسی => سایر)

١ رأی
٠ پاسخ
٦٥ بازدید
١ رأی
٢ پاسخ
٢٢ بازدید

یاخته تشکیل دهنده این لوله چیست؟ شبکه دور لوله ای از چه نوع مویرگی ساخته شده؟

١ هفته پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
٣٦ بازدید

در شاهنامه  نام دختری که سهراب با او جنگیده بود  چه بود ؟

١ هفته پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٢٢ بازدید

کتاب  ملاقات شمس تبریزی  چه کسی گرداوری کرده ؟

١ هفته پیش
٣ رأی
١ پاسخ
٣٦ بازدید
٣ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٨ بازدید

"دلو خوشگله "  کنایه از چی بوده و معنیش چیه ؟  

٢ هفته پیش
٣ رأی
١ پاسخ
٢٤ بازدید
چند گزینه‌ای

 کدام کتاب از آثار سنایی غزنوی نیست؟

٢ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٣٤ بازدید

نوع این استعاره چیست؟ چطور باید تشخیص دهیم؟ چرا اضافه تشبیهی نیست؟ ممنون از پاسخگویی تون

٣,٣٠٧
٢ هفته پیش