پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان فارسی => سایر)

١ رأی
١ پاسخ
٢٧ بازدید
٢ رأی
١ پاسخ
٣٠ بازدید

تعریف  "رادیکال"  چیه ؟  به چه شخصیت هایی میگن "رادیکال "؟

٢ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٢٧ بازدید

مفهوم واژه ی  "دماگوژی یا دماگوژیسم" چیه ؟

٢ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٥٨ بازدید
٢ رأی
٤ پاسخ
١٤٤ بازدید
چند گزینه‌ای

دو چیز طیره ی عقل است..........به وقت سخن گفتن و .......... به وقت خاموشی 

٢ هفته پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٣٠ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
٢٣ بازدید

در کدام روش طبقه بندی کتاب های کتابخانه ای به جای عدد از حروف الفبا استفاده میشه ؟

٣ هفته پیش
١ رأی
١ پاسخ
٢٣ بازدید
چند گزینه‌ای

 عنوان «شاعر شادمانی و طبیعت» ‌معرف کیست؟

٣ هفته پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٧ بازدید

موضوع کتاب " پس از پنجاه سال "  از دکتر سید جعفر شهیدی چیه ؟

٣ هفته پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٢٧ بازدید

عرفان نظری به تفسیر چه چیزی میپردازه ؟

٣ هفته پیش