پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان فارسی => سایر)

٢ رأی
٢ پاسخ
٦٠ بازدید
چند گزینه‌ای

 چه كساني، به ترتيب منظومه هاي «سراب، سايه ي عمر، سرودرگبار، شبخواني» را سرده اند؟

١ ماه پیش
١ رأی
١ پاسخ
٤٨ بازدید
چند گزینه‌ای

درباره­ کتاب «الابنیه عن حقایق الادویه»‌ کدام توضیح نادرست است؟

٢ ماه پیش
١ رأی
٣ پاسخ
١٣٧ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
٢٦ پاسخ
٣٧٨ بازدید
چند گزینه‌ای

 عبارت  «اگر ممکن بود چهار دندان مرا بکشند و دندان شاه خوب شود، حاضر بودم.»  بيانگر کدام صفت ناپسند است؟   

٢ ماه پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
١٠٠ بازدید
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٦٢ بازدید

 چه کسی  کتاب فاخر  کلیله و دمنه  را به نظم درآورد؟

٢ ماه پیش
١ رأی
١ پاسخ
٤٨ بازدید
چند گزینه‌ای

 نام «قصه قصيده با مضاميني چون عشق يا توصيف طبيعت» چيست؟  1) مطلع 2) مقطع 3) تغزل 4) تنه ي اصلي

٢ ماه پیش
٢ رأی
٠ پاسخ
٨٩ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال نقره
برنز
دریافت کنید.

معنی الیمبدی چیست؟

٢ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٦١ بازدید

تولد نثر پارسی را باید در آغاز کدام عصر دانست؟  

٢ ماه پیش