پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان فارسی => سایر)

١ رأی
تیک ٤ پاسخ
١١٧ بازدید
چند گزینه‌ای

این عبارت معرف کیست؟ «وی ظاهراً‌ در زمان امیر نوح بن منصور سامانی و به امر او مأموریت یافت تا شاهنامه­ منثور ابومنصوری را به نظم درآورد.»

١ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٤ بازدید

اصلی ترین ضوعات شعری  عصر رودکی  چی بود ؟  عصر رودکی در چه تاریخی اغاز شد ؟

١ ماه پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٢٨ بازدید
چند گزینه‌ای

 کدام گزينه براي کامل کردن عبارت  «حبسيه يکي از موضوعات ادبيات ..... است و ادب فارسي، شاعراني همچون مسعود سعد سلمان، ملک الشعراي بهار، .... و ......داراي حبسيه هستند.»  مناسب است؟

١ ماه پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
٣١ بازدید
چند گزینه‌ای

 کتاب «منطقالطیر » منسوب به کدام شاعر است؟

١ ماه پیش
١ رأی
٢ پاسخ
١٩٦ بازدید

سلام  معنی واژه ی محاوره ای "بلانت " یا میگن "بلانت لاغر یا بلانت چاق " یعنی چی؟

١ ماه پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٤٨ بازدید
٢ رأی
٢ پاسخ
٤١ بازدید
چند گزینه‌ای

مسلکی که در آن به ملت اصالت داده میشود و در واقع ملی گرایی و وطن پرستی است چه نام دارد ؟

١ ماه پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٢٩ بازدید
چند گزینه‌ای

عبارت  «برنامه اش اين بود که هرگاه در هتل جاي مي گرفت يا بر خانواده اي وارد مي شد، خواهش مي کرد که غذاي او را به اتاقش ببرند و از وي نخواهند که بر سرسفره عمومي حاضر شود».  به کدام عادت فردي مذموم اشاره شده است؟

١ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٣ بازدید

 نام قدیمی دریاچه ارومیه چه بوده است؟

١ ماه پیش
١ رأی
تیک ٣ پاسخ
٧٠ بازدید

 مهمترین و طولانی ترین بخش شاهنامه کدام است؟

١ ماه پیش