پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان فارسی => سایر)

١ رأی
٠ پاسخ
٢٧ بازدید
چند گزینه‌ای
٠ رأی
٠ پاسخ
٣٣ بازدید

آیا براعت استهلال همون مقدمه محسوب میشه؟ یعنی مقدمه هم جزو آرایه های  بدیع معنوی هست؟ 

١,٠٢٠
٤ روز پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٦٥ بازدید
٢ رأی
٠ پاسخ
٨٩ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال نقره
برنز
دریافت کنید.

معنی الیمبدی چیست؟

٢ ماه پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٨٦ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال نقره
برنز
دریافت کنید.

تعداد واژهای زبانهای فارسی (زغدی - پارثی -پهلوی - اوستائی -...) ثبت شده قبل از ورود اسلام وزبان عربی  چقدر؟مرجع؟  

٢ ماه پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٦٤ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال نقره
برنز
دریافت کنید.

آیا برای "معجون تقویت وجدان" مشتری هست؟ آیا این معجون هنوز تولید میشه ؟

٣ ماه پیش
٢ رأی
٠ پاسخ
١٢٣ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال نقره
برنز
دریافت کنید.

خرکان صورت بچه ها به فارسی چه ترجمه می‌شود!؟ 

٤ ماه پیش
٢ رأی
٠ پاسخ
١١٥ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال نقره
برنز
دریافت کنید.

نوعی ماهی در جدول که ۴ حرف دارد و حرف اولش معلوم نیست ۳ حرف آخرش فنج میباشد. تو هرجا گشتم معلوم نشد این چی بود اسم این ماهی چیه لطفاً کمک کنید

٤ ماه پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٧٨ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال نقره
برنز
دریافت کنید.

انشا تصویری همراه با تصویر طبقه بندی رعایت شود (آغازین. میانی. پایانی )

٤ ماه پیش