پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان فارسی => فرهنگ و تمدن)

رأی
٢ پاسخ
٨٧ بازدید

همه کتابهای تاریخی کهن که خواندم پر از خدایان وشاهنشاهان ودیو پرستی وایزدان متعدد وتولّد اهریمن وآلهه وپری پرستی وبت پرستی و... آذر برجیس ناهید ... کدام جمله یا محتوی یا کتیبه یا  کتاب حاوی یکتا پرستی بود یا هست؟

١ هفته پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
١٣ بازدید

کتاب «رهیافتی به گاهان زرتشت و متن‌های نواوستایی» اثر «هانس رایشلت» کسیانیکه مدعی اطلاع کامل وحامی زبانهای فارسی ... آیا این کتاب داری؟ آیا با دقّت مطالعه خواندی؟ چون سؤالهای زیاد دارم. (قبلاً یکی پرسیدم).

١ هفته پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٣٠ بازدید

واژه " تعصب " نسبی هست. معیار "مُتعصب بودن" برای شما چی هست؟ دلیل؟

٢ هفته پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٤٨ بازدید

خیلیها عبارات مانند "فلوس لا موجود"؛ طنز با زبان عربی  مورد استفاده میشه. آیا این دلیل بر " ایرانی نبودن " گوینده هست؟ چی معیار برای " ایرانی بودن " هست؟ لهجه تهرانی لهجه اصفهانی لهجه مشهدی لهجه ...

٢ هفته پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٢٣ بازدید

آیا فرهنگ سواکردن (مانند جداکردن وبرگزیدن میوه) بهترینها از بقیه و گذاشتن مابقی برای دیگران؛ درسته؟ اشتباهاً اسمش گذاشتن "انتخاب اصلح"و" حقّ اختیار "و... آیا با "عدم رعایت قسط کردن"عدالت در سهم دادن ...

٢ هفته پیش
رأی
٠ پاسخ
٣٦ بازدید

در روانشناسی وتفکّر سرمایه داری " خجالت " مانع بیشرفت وازدست دادن حقوق یا اختیارات دم دسته. ... فقط در اسلام  وتمدن اخلاقی " عرب " واژه " حیاء " مفهوم خاصی دارد؛  ومتأسفانه با کلمات "خجل،خجالت، شرم، shame ..." معنی کردند. که کاملاً اشتباه است. "فَجاءَتْهُ إِحْداهُما تَمْشي‏ عَلَي اسْتِحْياءٍ" "الحیاة فی الحیاء " ... کدام در اولویت "حیاء" یا "کاسبی" وعدم ازدست دادن فرصتها ؟

٢ هفته پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٥٣ بازدید

به یه روستا مذهبی معروف خواستم نقل مکان کنم. اهل این روستا به من این پیشنهاد دادن: "ما إمام زاده نداریم؛ شما گزینه مناسب هستی".

٢ هفته پیش
رأی
٢ پاسخ
٥٥ بازدید

چرا بعض  "ایرانیها" به زبان "انگلیزی" علاقه شدیدی نشان میدن؟ (حد اقل 30% واژها انگلیزی  بکار  میبرند! با تلفظ اشتباه!) در آلمان از زبان انگلیزی متنفرند وصحبت نمیکنند. در ترکیا فقط ...

٢ هفته پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
١٦٨ بازدید

آیا کشور میشناسی که با آب معدنی (از چشمه ) ماشین (قراضه یا چند میلیون دلاری) وقالی وکوچه وحیاط  را میشورند؟  

٢ هفته پیش
١ رأی
٢ پاسخ
١٢٠ بازدید

یک فرد با سواد ، استاد دانشگاه ،  مورخ  جواب بده که آیا واقعا. سومریان نیاکان تورکان بودند ؟ لطفاً  اثبات. کنید .

٣ هفته پیش