برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سیدحسین اخوان بهابادی

سید حسین اخوان بهابادی
راه ارتباطی :
shab7481@yahoo.com

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پِچ کردن (PETCH ) :در گویش شهرستان بهاباد به معنای له کردن است.
در قدیم، حشرات را زیر کفششون پِچ می کردند ولی امروزه قفل های نرم افزار ها را پَچ م ...
١٣٩٩/١٠/١٣
|

2 پِچ کردن (PETCH ) :در گویش شهرستان بهاباد به معنای له کردن است.
پَچ كردن (PATCH ) : در گویش رایج دنیای دیجیتال به معنای روشی برای شکستن قفل ها و ل ...
١٣٩٩/١٠/١٣
|

3 /license/
permission
اجازه نامه،رضایت نامه،پروانه به معنای مجوز.
١٣٩٩/١٠/١٣
|

4 در گویش شهرستان بهاباد به نوعی پروانه کوچک و قهوه رنگ که از خرابی بعضی از خوراکی ها چون پسته بوجود می آید پَرپَرو گفته می شود. ١٣٩٩/١٠/١٣
|

5 پروانه به معنای مجوز ،می شود:
لایسنس(license )،پرمیشن(permission)،
اجازه نامه،رضایت نامه.
١٣٩٩/١٠/١٣
|

6 format/قالب،فرم.
قدیم، مردم در فکر حرمت بودند حالا تو فکر فرمت.
١٣٩٩/١٠/١٣
|

7 format/فرمت،فرم.
قدیم، مردم در فکر حرمت بودند حالا تو فکر فرمت.
١٣٩٩/١٠/١٣
|

8 زیر بَری
در گويش شهرستان بهاباد این کلمه به معنای زیر پوش است.
١٣٩٩/١٠/١٣
|

9 زیر بَری
در گويش شهرستان بهاباد این کلمه به معنای زیر پوش است.
١٣٩٩/١٠/١٣
|

10 در گويش شهرستان بهاباد به معنای زیر پوش است. ١٣٩٩/١٠/١٣
|

11 [ﻋَﻤﻲ] ﻛﻮﺭﻱ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﺭﺍ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻭ [ﻋﻤﻪ] ﻛﻮﺭﻱ ﺑﺎﻃﻨﻲ ﺍﺳﺖ.(از تفسیر استاد قرائتی) ١٣٩٩/١٠/١٣
|

12 برای یادسپاری بهتر؛ ارتباط برقرار کردن بین کلمه جدید با کلمه ی آشنا قبلی، مثلاً :
در کار عمه ها، آدم حیران و سرگردان می‌شود بی جهت نگفتند عَمِّه. ...
١٣٩٩/١٠/١٣
|

13 برای یادسپاری بهتر؛ ارتباط برقرار کردن بین کلمه جدید با کلمه ی آشنا قبلی، مثلاً :
در کار عمه ها، آدم حیران و سرگردان می‌شود بی جهت نگفتند عَمِّه. ...
١٣٩٩/١٠/١٣
|

14 ﻋَﻤَﻪ/حیران شدن، سرگردان شدن.
ﻛﻠﻤﻪ [ﻳَﻌﻤﻬﻮﻥ] ﺍﺯ [ﻋَﻤَﻪ] ﻣﺜﻞ [ﻋَﻤﻲ] ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﻜﻦ [ﻋﻤﻲ] ﻛﻮﺭﻱ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﺭﺍ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻭ [ﻋﻤﻪ] ﻛﻮﺭﻱ ﺑﺎﻃﻨﻲ ﺍﺳﺖ.(از تفسیر استاد ...
١٣٩٩/١٠/١٣
|

15 ﻛﻠﻤﻪ [ﻳَﻌﻤﻬﻮﻥ] ﺍﺯ [ﻋَﻤَﻪ] ﻣﺜﻞ [ﻋَﻤﻲ] ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﻜﻦ [ﻋﻤﻲ] ﻛﻮﺭﻱ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﺭﺍ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻭ [ﻋﻤﻪ] ﻛﻮﺭﻱ ﺑﺎﻃﻨﻲ ﺍﺳﺖ.(از تفسیر استاد قرائتی) ١٣٩٩/١٠/١٣
|

16 سُبون/sobun/ در گويش شهرستان بهاباد به مرزهای خاکی کرت های کشاورزی گفته می شود. ١٣٩٩/١٠/١٢
|

17 در گويش شهرستان بهاباد به جای کرت/kart/کُرت /kort/تلفظ می شود که به قطعات زمین زراعي یا باغی گفته می شود.
در ضمن به هر یک از باغچه های کوچک منزل ...
١٣٩٩/١٠/١٢
|

18 دُشپُت:در گويش شهرستان بهاباد به دُشوِل گفته می شود.
دشپت به غده های کوچک گرد به اندازه فندق است که معمولاً در اعضای حیوانات حلال گوشت وجود دار ...
١٣٩٩/١٠/١٢
|

19 تَنِه تَر:حتی
در گويش شهرستان بهاباد کلمه ی تَنِه تر(مخفف تنها تر) معنی حتی می دهد. مثال رفتم مدرسه یه دانش آموز تَنِه تر هم نیومده بود (دانش آمو ...
١٣٩٩/١٠/١١
|

20 در گويش شهرستان بهاباد کلمه ی تَنِه تر(مخفف تنها تر) معنی حتی می دهد. مثال رفتم مدرسه یه دانش آموز تَنِه تر هم نیومده بود (دانش آموز تنها=تنها یک دا ... ١٣٩٩/١٠/١١
|

21 از نشانه های اختصاری فرهنگ لغت فارسی به معنی عامیانه است. ١٣٩٩/١٠/١١
|

22 در گویش شهرستان بهاباد به معنای نخاع است که از اعضای حرام حیوانات حلال گوشت است. ١٣٩٩/١٠/١١
|

23 در گويش شهرستان بهاباد به دُشوِل، دُشپُت گفته می شود.
دشپت به غده های کوچک گرد به اندازه فندق است که معمولاً در اعضای حیوانات حلال گوشت وجود دا ...
١٣٩٩/١٠/١١
|

24 در گویش شهرستان بهاباد به سوسری، خروسو /khorusu/گفته می شود. ١٣٩٩/١٠/١٠
|

25 در گویش کرمان وشهرستان بهاباد به این حشره دو دمبو/Dodombu/ گفته می شود این حشرات با داشتن یک جفت قلاب انبرک ‌مانند در انتهای شکم مشخص می‌شوند که شب ... ١٣٩٩/١٠/١٠
|

26 گوش خیزک.
در گویش کرمان وشهرستان بهاباد به این حشره دو دمبو/Dodombu/ گفته می شود این حشرات با داشتن یک جفت قلاب انبرک ‌مانند در انتهای شکم مشخص ...
١٣٩٩/١٠/١٠
|

27 Dodombu/در گویش کرمان وشهرستان بهاباد به حشره ای به نام گوش خیزک گفته می شود این حشرات با داشتن یک جفت قلاب انبرک ‌مانند در انتهای شکم مشخص می‌شوند ک ... ١٣٩٩/١٠/١٠
|

28 adaptor:ادابتور یا وفق دهنده.
adapt:وفق دادن.
از این رو به دستگاه هایی مثل شارژر ها اداپتور می گویندچون این وسایل برق شهری را به برق مورد نیاز ...
١٣٩٩/١٠/١٠
|

29 در گويش شهرستان بهاباد به عمل کج کردن دهان نِقُّو کردن گفته می شود که در رفتار بعضی از کودکان مشاهده می شود که معمولاً برای تحریک بچه های دیگر و در آ ... ١٣٩٩/١٠/١٠
|

30 در گويش شهرستان بهاباد به قسمت لب و لوچه، نِق گفته مي شود و بیشتر جنبه منفی و تمسخر آمیز دارد.
در گويش شهرستان بهاباد به عمل کج کردن دهان نِقُّو ک ...
١٣٩٩/١٠/١٠
|

31 در گويش شهرستان بهاباد به عمل کج کردن دهان نِقُّو کردن گفته می شود که در رفتار بعضی از کودکان مشاهده می شود که معمولاً برای تحریک بچه های دیگر و در آ ... ١٣٩٩/١٠/١٠
|

32 رِق رِقُو:در گويش شهرستان بهاباد به کسی که زیاد رِق رِق کند(نق زند) و بهانه جوید ( بیشتر در مورد کودکان آید ) گفته می شود. ١٣٩٩/١٠/١٠
|

33 در گويش شهرستان بهاباد به جای نق نق از اصطلاح رِق رِق استفاده می شود. ١٣٩٩/١٠/١٠
|

34 گریه کردن و کج خلقی، در گويش شهرستان بهاباد به جای نق نق کردن از اصطلاح رِق رِق کردن استفاده می شود. ١٣٩٩/١٠/١٠
|

35 بلیز/boliz/در گويش شهرستان بهاباد به معنای بلوز است. ١٣٩٩/١٠/٠٨
|

36 گویا و گنگ بودن در مورد اعداد:
اعدادی که بتوان آنرا بصورت کسری نوشت که صورت و مخرج آن اعداد درست (صحیح)باشند را گویا می نامند مثلا عدد اعشاری 2.5 ...
١٣٩٩/١٠/٠٨
|

37 گویا و گنگ بودن در مورد اعداد:
اعدادی که بتوان آنرا بصورت کسری نوشت که صورت و مخرج آن اعداد درست (صحیح)باشند را گویا می نامند مثلا عدد اعشاری 2.5 ...
١٣٩٩/١٠/٠٨
|

38 اعداد گویا و گنگ:
اعدادی که بتوان آنرا بصورت کسری نوشت که صورت و مخرج آن اعداد درست (صحیح)باشند را گویا می نامند مثلا عدد اعشاری 2.5 گویا است چون ...
١٣٩٩/١٠/٠٨
|

39 [ گویش شهرستان بهاباد ] /hekkoo/ سکسکه و هکه.
گویا هکو در اصل هکه /hekke/ بوده است. هکو کردن یعنی سکسکه کردن.
١٣٩٩/١٠/٠٧
|

40 [ گویش شهرستان بهاباد ] /hekkoo سکسکه، هکه.
گویا هکو در اصل هکه /hekke/ بوده است. هکو کردن یعنی سکسکه کردن.
١٣٩٩/١٠/٠٧
|

41 در گويش شهرستان بهاباد به بهاباد، باباد می گویند. ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

42 در گويش شهرستان بهاباد به بهاباد، باباد می گویند و بابادی یعنی منسوب به باباد. ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

43 در گويش شهرستان بهاباد به بهاباد، باباد می گویند و بابادی یعنی منسوب به باباد. ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

44 در گويش شهرستان بهاباد به بهاباد، باباد می گویند و بابادی یعنی منسوب به باباد. ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

45 دل به هم زن، چندش آور،چیز نفرت انگیز. ١٣٩٩/١٠/٠١
|

46 دل به هم زن، چندش آور،چیز نفرت انگیز. ١٣٩٩/١٠/٠١
|

47 حال به هم زن، چندش آور،چیز نفرت انگیز. ١٣٩٩/١٠/٠١
|

48 دل به هم زن، چندش آور،چیز نفرت انگیز. ١٣٩٩/١٠/٠١
|

49 حال به هم زن، چندش آور،چیز نفرت انگیز. ١٣٩٩/١٠/٠١
|

50 cough/کاف/عطسه کردن، سرفه کردن.
برای آسان کردن آموزش و یادسپاری بهتر، از تکنیک هایی استفاده می شود یکی از تکنیک ها ارتباط برقرار کردن بین کلمه جدی ...
١٣٩٩/١٠/٠١
|