سیدحسین اخوان بهابادی

سیدحسین اخوان بهابادی سید حسین اخوان بهابادی
راه ارتباطی :
shab7481@yahoo. com
09132501109

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهعایق١٧:٥٩ - ١٤٠١/٠٥/٠٣عایق یعنی آنچه که سرراه کسی یا چیزی واقع شود یا بطور خلاصه هم معنی کلمه ی مانع است. وقتی صحبت از عایق الکتریکی یا عایق حرارتی می شود به چیزهایی گفته ... گزارش
0 | 0
عوایق١٧:٥٧ - ١٤٠١/٠٥/٠٣عوایق جمع کلمه ی پر استفاده و آشنای عایق است. عایق یعنی آنچه که سرراه کسی یا چیزی واقع شود یا بطور خلاصه هم معنی کلمه ی مانع است. وقتی صحبت از عایق ا ... گزارش
0 | 0
اب در خونه تلخه٠٠:٣٨ - ١٤٠١/٠٤/٢٦آب درِ خونه تلخه یا به عبارتی آیا آب درِ خانه تلخ است؟ آیا آب پشت در خانه که خیلی نزدیک به خانه است تلخ است که شما آب جای دورتری را برای خوردن و مصرف ... گزارش
0 | 0
دو به هم زنی٢١:٥٠ - ١٤٠١/٠٤/٢٢دو به هم زن:کسی که رابطه ی بین دو نفر را با حرف یا حتی رفتار کدر یا تیره و تار می کند. برای مثالِ رفتار می تواند دو به هم زن با اشاره و یادآوری موضوع ... گزارش
0 | 0
هرهر خندیدن٢١:٤٠ - ١٤٠١/٠٤/٢٢هِرهِر خندیدن:پیوسته خندیدن، خنده ممتد. غَش غَش خندیدن:خندیدن به حد بیتابی، خنده از ته دل.گزارش
0 | 0
غش غش خندیدن٢١:٣٩ - ١٤٠١/٠٤/٢٢غَش غَش خندیدن:خندیدن به حد بیتابی، خنده از ته دل. هِرهِر خندیدن:پیوسته خندیدن، خنده ممتد.گزارش
0 | 0
ادا٢١:١٩ - ١٤٠١/٠٤/٢٢گز/Gez/در گویش شهرستان بهاباد به معنای ادا/ada/ است و گز کسی را درآوردن /Gez kasi ra daravardan/ به معنای ادای کسی را درآوردن است که بیشتر بچه های بی ... گزارش
0 | 0
شپ شپ٢١:٥٣ - ١٤٠١/٠٤/١٨شپ شپ. [ شُ شُ ] ( اِ صوت ) در گویش شهرستان بهاباد شُپ شُپ اشک ریختن؛ ریختن اشک بسیار و با قطرات بزرگ.گزارش
0 | 0
اجل٠٣:٢٦ - ١٤٠١/٠٤/١٨أَجَلْ وَ لَوْ حَرَصْتُ أَنَا وَالْعَادُّونَ مِنْ أَنَامِکَ أَنْ نُحْصِیَمَدَی إِنْعَامِکَ سَالِفِهِ وَ آنِفِهِ مَا حَصَرْنَاهُ عَدَداً وَ لاَ أَحْصَ ... گزارش
0 | 0
قصبی٠٢:٥٩ - ١٤٠١/٠٤/١٨قَصَب و قَصّاب هم خانواده اند. قَصَب: نای قَصّاب: نای زن، آن کسی که چهارپایان ( گاو و گوسفند و. . . ) را ذبح می کند. قَصَبِی:نایم. وَ لَحْمِی وَ د ... گزارش
0 | 0
قصاب٠٢:٥٤ - ١٤٠١/٠٤/١٨قَصَب و قَصّاب هم خانواده اند. قَصَب: نای قَصّاب: نای زن، آن کسی که چهارپایان ( گاو و گوسفند و. . . ) را ذبح می کند. وَ لَحْمِی وَ دَمِی وَ شَعْرِی ... گزارش
0 | 1
منابت١٧:٢٥ - ١٤٠١/٠٤/١٧. . وَ مَنَابِتِ أَضْرَاسِی. . . ( از دعای عرفه امام حسین ( علیه السلام ) ) و محل روییدن دندانهایم. توضیحات: مَنابِت جمع مَنبِت است و مَنبِت، اسم م ... گزارش
0 | 0
اضراس١٧:٢٥ - ١٤٠١/٠٤/١٧. . وَ مَنَابِتِ أَضْرَاسِی. . . ( از دعای عرفه امام حسین ( علیه السلام ) ) و محل روییدن دندانهایم. توضیحات: مَنابِت جمع مَنبِت است و مَنبِت، اسم م ... گزارش
0 | 0
منابت١٧:٠٦ - ١٤٠١/٠٤/١٧مَنبِت:اسم مکان بر وزن مَفعِل و مشتق از فعل نَبَتَ است و نَبت یعنی آن چه که روید، گیاه، نبات ( نبت و نبات مصدراند ) خلاصه، مَنبِت به معنای محل رویش ... گزارش
0 | 0
منبت١٧:٠٥ - ١٤٠١/٠٤/١٧مَنبِت:اسم مکان بر وزن مَفعِل و مشتق از فعل نَبَتَ است و نَبت یعنی آن چه که روید، گیاه، نبات ( نبت و نبات مصدراند ) خلاصه، مَنبِت به معنای محل رویش ... گزارش
0 | 0
نبت١٧:٠٤ - ١٤٠١/٠٤/١٧نَبت یعنی آن چه که روید، گیاه، نبات ( نبت و نبات هر دو مصدراند ) مَنبِت هم اسم مکان بر وزن مَفعِل و مشتق از فعل نَبَتَ است و به معنای محل رویش و روی ... گزارش
0 | 0
اضراس١٦:١٨ - ١٤٠١/٠٤/١٧اَضراس جمع ِ ضِرْس و ضِرس یعنی دندان. به ضِرسِ قاطع:از روی یقین، با کمال اطمینان. این اصطلاح دوکلمه ای وقتی به کار می رود که بخواهند از چیزی، حرفی ... گزارش
0 | 0
به ضرس قاطع١٦:١٤ - ١٤٠١/٠٤/١٧به ضِرسِ قاطع:از روی یقین، با کمال اطمینان. ضِرس یعنی دندان و این اصطلاح دوکلمه ای وقتی به کار می رود که بخواهند از چیزی، حرفی یا کاری با قاطعیت دفا ... گزارش
0 | 0
ضرس١٦:١٣ - ١٤٠١/٠٤/١٧به ضِرسِ قاطع:از روی یقین، با کمال اطمینان. ضِرس یعنی دندان و این اصطلاح دوکلمه ای وقتی به کار می رود که بخواهند از چیزی، حرفی یا کاری با قاطعیت دفا ... گزارش
0 | 0
قاطع٠٦:٣٣ - ١٤٠١/٠٤/١٧به ضِرسِ قاطع:از روی یقین، با کمال اطمینان. ضِرس یعنی دندان و این اصطلاح دوکلمه ای وقتی به کار می رود که بخواهند از چیزی، حرفی یا کاری با قاطعیت دفا ... گزارش
2 | 0
اولات حمل٠٢:٣٨ - ١٤٠١/٠٤/١٢اولات، مؤنث اُولُو است. هم اولو و هم اولات به معنی صاحبان است فقط یکی به مذکر و دیگری به مونث اشاره می کند. وقتی گفته می شود اولوالالباب یعنی صاحبان ... گزارش
0 | 0
اولات الاحمال٠٢:٣٥ - ١٤٠١/٠٤/١٢اولات، مؤنث اُولُو است. هم اولو و هم اولات به معنی صاحبان است فقط یکی به مذکر و دیگری به مونث اشاره می کند. وقتی گفته می شود اولوالالباب یعنی صاحبان ... گزارش
0 | 0
اولات٠٢:١٩ - ١٤٠١/٠٤/١٢اولات، مؤنث اُولُو است. هم اولو و هم اولات به معنی صاحبان است فقط یکی به مذکر و دیگری به مونث اشاره می کند. وقتی گفته می شود اولوالالباب یعنی صاحبان ... گزارش
0 | 0
horizontal ray١١:٠٦ - ١٤٠١/٠٤/١١نیم خطگزارش
0 | 0
leave١٢:٤٥ - ١٤٠١/٠٤/١٠Leave a Reply:پاسخ دهید. وقتی برای موضوعی کامنت می گذارند شما بخواهید در مورد کامنتی صحبت کنید یا به عبارتی پاسخ فردی را دهید.گزارش
0 | 0
تلک٠٧:٥٩ - ١٤٠١/٠٤/١٠همه چیز درباره ی اسامی اشاره: اسامی اشاره برای چیزهای نزدیک و دور فرق می کند این کتاب و آن کتاب وضعیت نزدیک و دوری کتاب را نشان می دهد در عربی برای م ... گزارش
0 | 0
هؤلاء٠٧:٥٨ - ١٤٠١/٠٤/١٠همه چیز درباره ی اسامی اشاره: اسامی اشاره برای چیزهای نزدیک و دور فرق می کند این کتاب و آن کتاب وضعیت نزدیک و دوری کتاب را نشان می دهد در عربی برای م ... گزارش
0 | 0
هذه٠٧:٥٧ - ١٤٠١/٠٤/١٠همه چیز درباره ی اسامی اشاره: اسامی اشاره برای چیزهای نزدیک و دور فرق می کند این کتاب و آن کتاب وضعیت نزدیک و دوری کتاب را نشان می دهد در عربی برای م ... گزارش
0 | 0
اولا٠٨:٠١ - ١٤٠١/٠٤/١٠این کلمه اگر همزه در آخر خود داشته باشد اسم اشاره محسوب می شود ( اولاء ) اما همه چیز درباره ی اسامی اشاره: اسامی اشاره برای چیزهای نزدیک و دور فرق م ... گزارش
0 | 0
اولئک٠٧:٥٧ - ١٤٠١/٠٤/١٠همه چیز درباره ی اسامی اشاره: اسامی اشاره برای چیزهای نزدیک و دور فرق می کند این کتاب و آن کتاب وضعیت نزدیک و دوری کتاب را نشان می دهد در عربی برای م ... گزارش
0 | 0
ذلک٠٧:٥٩ - ١٤٠١/٠٤/١٠همه چیز درباره ی اسامی اشاره: اسامی اشاره برای چیزهای نزدیک و دور فرق می کند این کتاب و آن کتاب وضعیت نزدیک و دوری کتاب را نشان می دهد در عربی برای م ... گزارش
0 | 0
هولا٠٨:٠١ - ١٤٠١/٠٤/١٠این کلمه اگر همزه در آخر خود داشته باشد اسم اشاره محسوب می شود ( هؤلاء ) اما همه چیز درباره ی اسامی اشاره: اسامی اشاره برای چیزهای نزدیک و دور فرق ... گزارش
0 | 0
ذا٠٨:٠٠ - ١٤٠١/٠٤/١٠همه چیز درباره ی اسامی اشاره: اسامی اشاره برای چیزهای نزدیک و دور فرق می کند این کتاب و آن کتاب وضعیت نزدیک و دوری کتاب را نشان می دهد در عربی برای م ... گزارش
0 | 0
ذه٠٧:٥٩ - ١٤٠١/٠٤/١٠همه چیز درباره ی اسامی اشاره: اسامی اشاره برای چیزهای نزدیک و دور فرق می کند این کتاب و آن کتاب وضعیت نزدیک و دوری کتاب را نشان می دهد در عربی برای م ... گزارش
0 | 0
اولاء٠٧:٥٨ - ١٤٠١/٠٤/١٠همه چیز درباره ی اسامی اشاره: اسامی اشاره برای چیزهای نزدیک و دور فرق می کند این کتاب و آن کتاب وضعیت نزدیک و دوری کتاب را نشان می دهد در عربی برای م ... گزارش
0 | 0
هذا٠٧:٥٧ - ١٤٠١/٠٤/١٠همه چیز درباره ی اسامی اشاره: اسامی اشاره برای چیزهای نزدیک و دور فرق می کند این کتاب و آن کتاب وضعیت نزدیک و دوری کتاب را نشان می دهد در عربی برای م ... گزارش
0 | 0
یرقبون٠٠:١٤ - ١٤٠١/٠٤/١٠لَا یَرْقُبُون:مراقبت و رعایت نمی کنند. ( یَرْقبُون ) هم خانواده کلمات مراقبت، مراقب و رقیب است و ریشه ی این کلمات ( رقب ) است. این کلمات را نباید ... گزارش
0 | 0
یرقبوا٠٠:١٢ - ١٤٠١/٠٤/١٠لَا یَرْقُبُواْ:مراقبت و رعایت نمی کنند. ( یَرْقبُواْ ) هم خانواده کلمات مراقبت، مراقب و رقیب است و ریشه ی این کلمات ( رقب ) است. این کلمات را نبا ... گزارش
0 | 0
اسپایکر١٨:٣٢ - ١٤٠١/٠٤/٠٩🖤کشتار جمعی و نسل کشی اسپایکر🖤 در این جنایت وحشتناک، ۱۹۰۷ نفر شیعه ( و تعدادی غیر مسلمان ) به طرز فجیعی توسط داعش کشته شدند. داعش به قدری دانشجوی ن ... گزارش
0 | 0
نفاد٠٧:٠٠ - ١٤٠١/٠٤/٠٩بازی با کلمات جهت یادسپاری اسانتر ( برای کلمه ی نفاد ) : فرض کنید ( نفاد ) مخفف ( نه فایده ) است حالا ارتباط این مفهوم جدید با معنی واقعی کلمه یعنی ( ... گزارش
0 | 0
ادا و اطوار١٦:٠٣ - ١٤٠١/٠٤/٠٨فلانی چقدر ادا و اطوار داره! ادا: حرکت، رفتار، وضع، ژست، عشوه، ناز، حالت ساختگی. اطوار:جمع طور، ادا، ژست، قر، ناز، اشکال، ریخت، کردار، حرکت، حال، و ... گزارش
2 | 0
ادا و اطفار١٦:٠٢ - ١٤٠١/٠٤/٠٨فلانی چقدر ادا و اطوار داره! ادا: حرکت، رفتار، وضع، ژست، عشوه، ناز، حالت ساختگی. اطوار:جمع طور، ادا، ژست، قر، ناز، اشکال، ریخت، کردار، حرکت، حال، و ... گزارش
0 | 0
ادا و اصول در اوردن١٦:٠٢ - ١٤٠١/٠٤/٠٨فلانی چقدر ادا و اطوار داره! ادا: حرکت، رفتار، وضع، ژست، عشوه، ناز، حالت ساختگی. اطوار:جمع طور، ادا، ژست، قر، ناز، اشکال، ریخت، کردار، حرکت، حال، و ... گزارش
0 | 0
ادا و اطفال١٦:٠٣ - ١٤٠١/٠٤/٠٨فلانی چقدر ادا و اطوار داره! ادا: حرکت، رفتار، وضع، ژست، عشوه، ناز، حالت ساختگی. اطوار:جمع طور، ادا، ژست، قر، ناز، اشکال، ریخت، کردار، حرکت، حال، و ... گزارش
0 | 0
اطوار١٦:٠٢ - ١٤٠١/٠٤/٠٨فلانی چقدر ادا و اطوار داره! ادا: حرکت، رفتار، وضع، ژست، عشوه، ناز، حالت ساختگی. اطوار:جمع طور، ادا، ژست، قر، ناز، اشکال، ریخت، کردار، حرکت، حال، و ... گزارش
0 | 0
ادا و اصول١٦:٠٣ - ١٤٠١/٠٤/٠٨فلانی چقدر ادا و اطوار داره! ادا: حرکت، رفتار، وضع، ژست، عشوه، ناز، حالت ساختگی. اطوار:جمع طور، ادا، ژست، قر، ناز، اشکال، ریخت، کردار، حرکت، حال، و ... گزارش
0 | 0
ادا و اطوار در اوردن١٦:٠٢ - ١٤٠١/٠٤/٠٨فلانی چقدر ادا و اطوار داره! ادا: حرکت، رفتار، وضع، ژست، عشوه، ناز، حالت ساختگی. اطوار:جمع طور، ادا، ژست، قر، ناز، اشکال، ریخت، کردار، حرکت، حال، و ... گزارش
0 | 0
پرایس اکشن١٠:٢٣ - ١٤٠١/٠٤/٠٦price: ( پرایس ) قیمت. action: ( اکشن ) رفتار. price action: ( پرایس اکشن ) رفتار قیمتگزارش
0 | 0
price action١٠:٢٢ - ١٤٠١/٠٤/٠٦price: ( پرایس ) قیمت. action: ( اکشن ) رفتار. price action: ( پرایس اکشن ) رفتار قیمتگزارش
5 | 0
خلاص٠١:١٢ - ١٤٠١/٠٤/٠٥در نثر و نظم فارسی گاها کلمه ی مناص با کلمه ی خلاص همراه آمده است و مناص فرار است و خلاص رهایی، گاهی با مناص است که خلاص فراهم می شود و گاه خلاص در گ ... گزارش
0 | 0