سیدحسین اخوان بهابادی

سیدحسین اخوان بهابادی سید حسین اخوان بهابادی
راه ارتباطی :
shab7481@yahoo. com
09132501109

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهروی دنده چپ افتادن٢١:٥٩ - ١٤٠١/٠٩/١٦روی دنده چپ افتادن یعنی لج کردن، سر لج افتادن. مثال:خدا نکنه شما زن ها رو دنده چپ بیفتد.گزارش
0 | 0
دنده٢١:٥٩ - ١٤٠١/٠٩/١٦روی دنده چپ افتادن یعنی لج کردن، سر لج افتادن. مثال:خدا نکنه شما زن ها رو دنده چپ بیفتد.گزارش
0 | 0
شل شدن٢٢:١٠ - ١٤٠١/٠٩/١٣در گویش شهرستان بهاباد شَل شدن گاهی معنی خسته شدن می دهد. مثلا از بس کار کردم شل شدم.گزارش
0 | 0
تناول٢٢:٣٥ - ١٤٠١/٠٩/١٠وَ قَالَ لِزَیْنَبَ نَاوِلِینِی وَلَدِیَ الصَّغِیرَ حَتَّى أُوَدِّعَهُ نَاوِلِی ( أَنْتِ ) ، امر مفرد مونث مخاطب از باب مفاعله از ریشه ی نول ( نَاو ... گزارش
0 | 0
ناولینی٢٢:٣٦ - ١٤٠١/٠٩/١٠وَ قَالَ لِزَیْنَبَ نَاوِلِینِی وَلَدِیَ الصَّغِیرَ حَتَّى أُوَدِّعَهُ نَاوِلِی ( أَنْتِ ) ، امر مفرد مونث مخاطب از باب مفاعله از ریشه ی نول ( نَاو ... گزارش
0 | 0
ناول٢٢:٣٧ - ١٤٠١/٠٩/١٠وَ قَالَ لِزَیْنَبَ نَاوِلِینِی وَلَدِیَ الصَّغِیرَ حَتَّى أُوَدِّعَهُ نَاوِلِی ( أَنْتِ ) ، امر مفرد مونث مخاطب از باب مفاعله از ریشه ی نول ( نَاو ... گزارش
0 | 0
نیل٢٢:٣٦ - ١٤٠١/٠٩/١٠وَ قَالَ لِزَیْنَبَ نَاوِلِینِی وَلَدِیَ الصَّغِیرَ حَتَّى أُوَدِّعَهُ نَاوِلِی ( أَنْتِ ) ، امر مفرد مونث مخاطب از باب مفاعله از ریشه ی نول ( نَاو ... گزارش
0 | 0
ناولها٢٢:٣٥ - ١٤٠١/٠٩/١٠وَ قَالَ لِزَیْنَبَ نَاوِلِینِی وَلَدِیَ الصَّغِیرَ حَتَّى أُوَدِّعَهُ نَاوِلِی ( أَنْتِ ) ، امر مفرد مونث مخاطب از باب مفاعله از ریشه ی نول ( نَاو ... گزارش
2 | 0
legal١٠:٤٩ - ١٤٠١/٠٩/٠٥legal برای یادسپاری آسان تر معنی کلمه می توان با کلمه بازی کرد مثلاً اگر کلمه ی انگلیسی بالا را مثل نوشته آن بخوانیم و بگوییم لِگال، لِگال یعنی، برای ... گزارش
0 | 0
logical١٠:٢٨ - ١٤٠١/٠٩/٠٥( لاجیک ) logic برای یادسپاری آسان تر معنی کلمه می توان با کلمه بازی کرد مثلاً بیایید با شنیدن ( لاجیک ) یاد ( تاجیک ) کنیم اما برای رابطه سازی می ت ... گزارش
0 | 0
logic١٠:٢٧ - ١٤٠١/٠٩/٠٥( لاجیک ) logic برای یادسپاری آسان تر معنی کلمه می توان با کلمه بازی کرد مثلاً بیایید با شنیدن ( لاجیک ) یاد ( تاجیک ) کنیم اما برای رابطه سازی می ت ... گزارش
0 | 0
ویتنام١٣:٢٩ - ١٤٠١/٠٨/٢٧هانوی ( Hanoi ) پایتخت ویتنام برای یادسپاری آسان تر معنی کلمه ای می توان از بازی های ذهنی بهره برد مثلاً آمریکا به ویتنام گفت: بگو ها ( ( بله ) ) تا ... گزارش
2 | 0
هانوی١٣:٢٨ - ١٤٠١/٠٨/٢٧هانوی ( Hanoi ) برای یادسپاری آسان تر معنی کلمه ای می توان از بازی های ذهنی بهره برد مثلاً آمریکا به ویتنام گفت: بگو ها ( ( بله ) ) تا جنگ نشود اما ... گزارش
0 | 0
قبل١٢:٤٨ - ١٤٠١/٠٨/٢٦معنی أَقْبِلْ: پیش بیا، جلو بیا. معنی أَقْبَلَ: پیش آمد، جلو آمد. ریشه ی کلمات بالا:قبل. قَبل: پیش، جلو. برای یادسپاری بهتر، بیایید از کلمات و عب ... گزارش
0 | 0
اقبل١٢:٤٧ - ١٤٠١/٠٨/٢٦معنی أَقْبِلْ: پیش بیا، جلو بیا. معنی أَقْبَلَ: پیش آمد، جلو آمد. ریشه ی کلمات بالا:قبل. قَبل: پیش، جلو. برای یادسپاری بهتر، بیایید از کلمات و عب ... گزارش
0 | 0
مق١٢:٢١ - ١٤٠١/٠٨/٢٦در فرهنگ لغت ها ( لغتنامه ها ) علامت اختصاری "مُق" از کلمه ی "مقابل" برای نشان دادن متضاد کلمه استفاده می شود. مقابل:ضد، مخالف [ سپید مقابل سیاه است ... گزارش
0 | 0
قندیل٠٠:٠٠ - ١٤٠١/٠٨/٢٥قندیلِ یخ ، قندیلی است که در هنگام ریزش آب و بر اثر یخ زدن تشکیل می شودو در گویش شهرستان بهاباد به آن، قَنتیله می گویند.گزارش
0 | 0
قنتیله٢٣:٥٧ - ١٤٠١/٠٨/٢٤در گویش شهرستان بهاباد به قندیلِ یخ، قَنتیله می گویند. قندیل یخی است که در هنگام ریزش آب و بر اثر یخ زدن تشکیل می شود.گزارش
0 | 0
قندیل یخ٢٣:٥٧ - ١٤٠١/٠٨/٢٤در گویش شهرستان بهاباد به قندیلِ یخ، قَنتیله می گویند. قندیل یخی است که در هنگام ریزش آب و بر اثر یخ زدن تشکیل می شود.گزارش
0 | 0
مصداق اتم٢٣:٥١ - ١٤٠١/٠٨/٢٤مصداق اتم:شاهد تمامتر ، گواه کامل تر ، کامل ترین مثال. اتم:[ اَ ت َم م ] ( صفت تفضیلی بر وزن افعل ) به معنای تمامتر و مترادف اکمل به معنی کامل تر. ... گزارش
0 | 0
اتم٢٣:٥٢ - ١٤٠١/٠٨/٢٤مصداق اتم:شاهد تمامتر ، گواه کامل تر ، کامل ترین مثال. اتم:[ اَ ت َم م ] ( صفت تفضیلی بر وزن افعل ) به معنای تمامتر و مترادف اکمل به معنی کامل تر. ... گزارش
0 | 0
مصداق٢٣:٥١ - ١٤٠١/٠٨/٢٤مصداق اتم:شاهد تمامتر ، گواه کامل تر ، کامل ترین مثال. اتم:[ اَ ت َم م ] ( صفت تفضیلی بر وزن افعل ) به معنای تمامتر و مترادف اکمل به معنی کامل تر. ... گزارش
0 | 0
جزءجزء کردن٠٠:١٣ - ١٤٠١/٠٨/٢٣تکه تکه کردن.گزارش
0 | 0
جبر و مقابله٢٢:٢٧ - ١٤٠١/٠٨/٢٠جبر[ریاضی] این کلمه از کتاب حساب الجبر و المقابله اثر محمد بن موسی خوارزمی، ریاضیدانِ ایرانیِ قرن ۳ق، نشأت گرفته است. خوارزمی اصطلاح جبر را برای افزو ... گزارش
0 | 0
جبر٠٦:٣٨ - ١٤٠١/٠٨/٢٠جبر[ریاضی] این کلمه از کتاب حساب الجبر و المقابله اثر محمد بن موسی خوارزمی، ریاضیدانِ ایرانیِ قرن ۳ق، نشأت گرفته است. خوارزمی اصطلاح جبر را برای افزو ... گزارش
2 | 0
voa٢٣:٢٠ - ١٤٠١/٠٨/١٩مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران از نخستین روزهای پیروزی انقلاب، توسط رسانه های غربی مورد تهاجم نرم قرار گرفته اند به همین دلیل این کشورها به خصوص آمر ... گزارش
0 | 0
صدای امریکا٢٣:١٩ - ١٤٠١/٠٨/١٩مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران از نخستین روزهای پیروزی انقلاب، توسط رسانه های غربی مورد تهاجم نرم قرار گرفته اند به همین دلیل این کشورها به خصوص آمر ... گزارش
2 | 1
بخش فارسی صدای امریکا٢٣:١٢ - ١٤٠١/٠٨/١٩مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران از نخستین روزهای پیروزی انقلاب، توسط رسانه های غربی مورد تهاجم نرم قرار گرفته اند به همین دلیل این کشورها به خصوص آمر ... گزارش
0 | 0
ثوابت٠٦:٣٤ - ١٤٠١/٠٨/١٩ثوابت، جمع ثابت است و بطور کلی به چیزهایی که ثابتند مثل کوه ها می توان گفت البته به ستاره هایی که پیشینیان آن ها را ثابت می پنداشتند ولی با چشم مسلح ... گزارش
0 | 0
شماتت١٤:٢٢ - ١٤٠١/٠٨/١٢برای یادسپاری آسان تر معنی کلمه ای می توان از بازی های ذهنی بهره برد مثلاً معلم به دانش آموزان می گوید در موبایل یک مماس بر دایره رسم کنید و سپس از آ ... گزارش
0 | 1
تاس کباب٢١:٣٦ - ١٤٠١/٠٨/٠١به کباب کچل یا کباب بی مو گویند.گزارش
0 | 1
افعال ناقصه٠٥:١٥ - ١٤٠١/٠٧/٣٠فعل ناقص ( اصطلاح نحو عربی ) در زبان عرب ، افعالی است که همه صیغه های آن در زمانهای مختلف صرف نمی شود. فعل ناقص را ناقص از آن گویند که معنی آن بدون خ ... گزارش
0 | 0
پودمان١٠:٢٧ - ١٤٠١/٠٧/١٩فصلگزارش
2 | 1
ذباب٢٢:٢٢ - ١٤٠١/٠٧/٠٨برای یادسپاری آسان تر می توان از بازی های ذهنی کمک گرفت در مورد ذباب می توان چنین گفت که گاهی مگس با اذیت کردن روح، روان و جسم آدمی را ذوب می کند.گزارش
0 | 0
اناث١٣:٥١ - ١٤٠١/٠٧/٠٨اِناث. جمع ِاُنْثی است ̍. ماده ها. مقابل ذکور. زنان. در فارسی غالباً اُناث تلفظ می شود. در آیات قرآن اُناث نداریم. أَمْ خَلَقْنَا الْمَلائِکَةَ إِنا ... گزارش
2 | 0
زاجرات٠٥:٥٣ - ١٤٠١/٠٧/٠٧زاجرات :باز دارندگان، منع کنندگان. برای یادسپاری آسان تر می توان از بازی ذهنی کمک گرفت مثلاً چه زمانی پدری فرزندش را زجر می دهد وقتی که او را مثلاً ... گزارش
0 | 0
input٢٢:٤٨ - ١٤٠١/٠٦/٠٨Input یعنی ورودی مثلا ورودی اطلاعات به کامپیوتر. اما برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد. اگر : Input= in put In یعنی در . put یعنی گذاش ... گزارش
2 | 1
قلقل٠٧:٢٩ - ١٤٠١/٠٦/٠٢قُلقُل ( اسم صوت ) 1. صدای ریختن مایعات درون ظروف دهان تنگ که هوا مانع ورود سریع این مایعات می شود 2. صدای جوشیدن مایعات. ( به وجه اشتراک این دو توجه ... گزارش
2 | 1
هکه٠٦:٥٤ - ١٤٠١/٠٦/٠٢[ گویش شهرستان بهاباد ] /hekkoo سکسکه. هکو در اصل هکه /hekke/ بوده است. هکو کردن یعنی سکسکه کردن. این کلمه هم معنی کلمه ی Hiccup انگلیسی است.گزارش
0 | 1
عایق١٧:٥٩ - ١٤٠١/٠٥/٠٣عایق یعنی آنچه که سرراه کسی یا چیزی واقع شود یا بطور خلاصه هم معنی کلمه ی مانع است. وقتی صحبت از عایق الکتریکی یا عایق حرارتی می شود به چیزهایی گفته ... گزارش
2 | 0
عوایق١٧:٥٧ - ١٤٠١/٠٥/٠٣عوایق جمع کلمه ی پر استفاده و آشنای عایق است. عایق یعنی آنچه که سرراه کسی یا چیزی واقع شود یا بطور خلاصه هم معنی کلمه ی مانع است. وقتی صحبت از عایق ا ... گزارش
0 | 0
اب در خونه تلخه٠٠:٣٨ - ١٤٠١/٠٤/٢٦آب درِ خونه تلخه یا به عبارتی آیا آب درِ خانه تلخ است؟ آیا آب پشت در خانه که خیلی نزدیک به خانه است تلخ است که شما آب جای دورتری را برای خوردن و مصرف ... گزارش
0 | 1
دو به هم زنی٢١:٥٠ - ١٤٠١/٠٤/٢٢دو به هم زن:کسی که رابطه ی بین دو نفر را با حرف یا حتی رفتار کدر یا تیره و تار می کند. برای مثالِ رفتار می تواند دو به هم زن با اشاره و یادآوری موضوع ... گزارش
2 | 0
هرهر خندیدن٢١:٤٠ - ١٤٠١/٠٤/٢٢هِرهِر خندیدن:پیوسته خندیدن، خنده ممتد. غَش غَش خندیدن:خندیدن به حد بیتابی، خنده از ته دل.گزارش
0 | 0
غش غش خندیدن٢١:٣٩ - ١٤٠١/٠٤/٢٢غَش غَش خندیدن:خندیدن به حد بیتابی، خنده از ته دل. هِرهِر خندیدن:پیوسته خندیدن، خنده ممتد.گزارش
0 | 0
ادا٢١:١٩ - ١٤٠١/٠٤/٢٢گز/Gez/در گویش شهرستان بهاباد به معنای ادا/ada/ است و گز کسی را درآوردن /Gez kasi ra daravardan/ به معنای ادای کسی را درآوردن است که بیشتر بچه های بی ... گزارش
0 | 1
شپ شپ٢١:٥٣ - ١٤٠١/٠٤/١٨شپ شپ. [ شُ شُ ] ( اِ صوت ) در گویش شهرستان بهاباد شُپ شُپ اشک ریختن؛ ریختن اشک بسیار و با قطرات بزرگ.گزارش
0 | 0
اجل٠٣:٢٦ - ١٤٠١/٠٤/١٨أَجَلْ وَ لَوْ حَرَصْتُ أَنَا وَالْعَادُّونَ مِنْ أَنَامِکَ أَنْ نُحْصِیَمَدَی إِنْعَامِکَ سَالِفِهِ وَ آنِفِهِ مَا حَصَرْنَاهُ عَدَداً وَ لاَ أَحْصَ ... گزارش
0 | 0
قصبی٠٢:٥٩ - ١٤٠١/٠٤/١٨قَصَب و قَصّاب هم خانواده اند. قَصَب: نای قَصّاب: نای زن، آن کسی که چهارپایان ( گاو و گوسفند و. . . ) را ذبح می کند. قَصَبِی:نایم. وَ لَحْمِی وَ د ... گزارش
0 | 0
قصاب٠٢:٥٤ - ١٤٠١/٠٤/١٨قَصَب و قَصّاب هم خانواده اند. قَصَب: نای قَصّاب: نای زن، آن کسی که چهارپایان ( گاو و گوسفند و. . . ) را ذبح می کند. وَ لَحْمِی وَ دَمِی وَ شَعْرِی ... گزارش
2 | 1