سیدحسین اخوان بهابادی

سیدحسین اخوان بهابادی سید حسین اخوان بهابادی
راه ارتباطی :
shab7481@yahoo. com
09132501109

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهبیله سوار٢٢:١٠ - ١٤٠٢/٠٣/١٥برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. بیله سوار مال کجاست؟ بیله سوار، بیل دارد استانی هم که بیل دارد کجاست؟اردبیل.گزارش
0 | 0
عذر و منظور٢٠:٤٨ - ١٤٠٢/٠٣/١٥عُذر و مَنظور، به عذرخواهی کردن همراه با بیان علت قصور و کوتاهی گفته می شود و معمولا با فعل "کردن" بکار می رود. ( عُذر و مَنظور کردن ) بطور مثال: کلی ... گزارش
0 | 0
عذر٢٠:٤٣ - ١٤٠٢/٠٣/١٥عُذر و مَنظور کردن به عذرخواهی کردن همراه با بیان علت قصور و کوتاهی گفته می شود. بطور مثال: کلید را آوردن و عذر و منظور کردن ( کلید باغ را گرفته بودن ... گزارش
0 | 0
ابوریحان بیرونی١٦:٤١ - ١٤٠٢/٠٣/١٤ابوریحان بیرونی ( تولدخوارزم ، وفات غزنین ) ریاضی دان، منجّم، مردم شناس و هندپژوه بزرگ. در خانواده ای ایرانی و شیعه در بیرون شهر خوارزم به دنیا آمد ... گزارش
0 | 1
غزنین١٦:٢٦ - ١٤٠٢/٠٣/١٤برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. غزنین مال کدوم کشور است؟ کشوری که غین حرف اول آن را دارد یعنی افغانستان.گزارش
0 | 1
پیشاور١٦:٢٠ - ١٤٠٢/٠٣/١٤برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. پیشاور مال پاکستان است یا هند؟ کدام کشور نسبت به ایران پیش است ؟خب معلومه پاکستان است.گزارش
0 | 1
انگلیس١٤:٤١ - ١٤٠٢/٠٣/١٤انگلیس خبیث، روباه پیر. رهبر معظم انقلاب: از انگلیس خیلی خاطره بد داریم و به انگلیس می گوییم انگلیس خبیث؛ انگلیس خبیث که واقعاً خبث او واضح است. رو ... گزارش
0 | 1
بریتانیای کبیر١٤:٤٣ - ١٤٠٢/٠٣/١٤انگلیس خبیث، روباه پیر. رهبر معظم انقلاب: از انگلیس خیلی خاطره بد داریم و به انگلیس می گوییم انگلیس خبیث؛ انگلیس خبیث که واقعاً خبث او واضح است. رو ... گزارش
0 | 1
بریتانیا١٤:٤٢ - ١٤٠٢/٠٣/١٤انگلیس خبیث، روباه پیر. رهبر معظم انقلاب: از انگلیس خیلی خاطره بد داریم و به انگلیس می گوییم انگلیس خبیث؛ انگلیس خبیث که واقعاً خبث او واضح است. رو ... گزارش
0 | 1
انگلستان١٤:٤١ - ١٤٠٢/٠٣/١٤انگلیس خبیث، روباه پیر. رهبر معظم انقلاب: از انگلیس خیلی خاطره بد داریم و به انگلیس می گوییم انگلیس خبیث؛ انگلیس خبیث که واقعاً خبث او واضح است. رو ... گزارش
0 | 1
انگلیس خبیث١٤:٣٧ - ١٤٠٢/٠٣/١٤رهبر معظم انقلاب: از انگلیس خیلی خاطره بد داریم و به انگلیس می گوییم انگلیس خبیث؛ انگلیس خبیث که واقعاً خبث او واضح است.گزارش
0 | 1
زه کردن کمان١٢:٢٣ - ١٤٠٢/٠٣/١٣زه کردن کمان یعنی زه کشیدن یا به عبارتی آماده کردن کمان.گزارش
0 | 1
زه کشیدن١٢:٢٣ - ١٤٠٢/٠٣/١٣زه کردن کمان یا زه کشیدن یعنی آماده کردن کمان.گزارش
0 | 1
زه١٢:٢٤ - ١٤٠٢/٠٣/١٣زه کردن کمان یعنی زه کشیدن یا به عبارتی آماده کردن کمان.گزارش
0 | 1
زه کردن١٢:٢٣ - ١٤٠٢/٠٣/١٣زه کردن کمان یعنی زه کشیدن یا به عبارتی آماده کردن کمان.گزارش
0 | 1
شبجم١١:٤٦ - ١٤٠٢/٠٣/١٣[شب جم . ] از علائم و نشانه های اختصاری فرهنگ لغت ها که مخفف کلمه ی شبه جمله است مانند: زه ( زِ ) ( شب جم . ) از ادات تحسین به معنی خوشا، آفرین .گزارش
0 | 1
اوژن١٦:٢٢ - ١٤٠٢/٠٣/١٢برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. برای یادسپاری آسانتر تلفظ اوژن یا شیر اوژن می توان به معنای آن نگریست که اوژن یعنی افک ... گزارش
0 | 1
شیرافکن١٦:١٩ - ١٤٠٢/٠٣/١٢برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. برای یادسپاری آسانتر تلفظ شیر اوژن می توان به معنای آن نگریست که شیر اوژن یعنی شیر افک ... گزارش
0 | 1
شیراوژن١٦:١٦ - ١٤٠٢/٠٣/١٢برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. برای یادسپاری آسانتر تلفظ شیر اوژن می توان به معنای آن نگریست که شیر اوژن یعنی شیر افک ... گزارش
0 | 1
حج١٥:٥٥ - ١٤٠٢/٠٣/١٢تفاوت دو کلمه ی حج با حجه: حج به معنای قصد است، و در اصطلاح منابع دینی قصد زیارت خانه خدا مراد است. حجه به معنای دلیل و برهان است، و در اصطلاح دینی ... گزارش
0 | 0
کمند افکندن٠٦:٥٠ - ١٤٠٢/٠٣/١٢کمند انداختن علاوه بردام افکندن و گرفتن انسان و یا حیوان فراری و گریزپای را به پرتاب کردن کمند بر فراز دیوار یا کنگره قلعه و قصری به قصد بالا رفتن صو ... گزارش
0 | 0
کمند افکن٠٦:٤٨ - ١٤٠٢/٠٣/١٢کمند افکن. [ ک َ م َ اَ ] ( نف مرکب ) کمندانداز. آنکه کمند را برای اسیرکردن دشمن یا صید حیوان به سوی او بیندازد. کمندافکن کمند انداختن علاوه بردام اف ... گزارش
0 | 0
گردی٠٦:٢٣ - ١٤٠٢/٠٣/١٢گُردان: کلمه ی آشنایی که یک واحد نظامی محسوب می شود و معمولاَ ۳ تا ۵ گروهان با هم یک گردان و ۳ تا ۵ گردان با هم یک هنگ می سازند و عنوان نظامی برای فر ... گزارش
0 | 0
گرد٠٦:٢٣ - ١٤٠٢/٠٣/١٢گُردان: کلمه ی آشنایی که یک واحد نظامی محسوب می شود و معمولاَ ۳ تا ۵ گروهان با هم یک گردان و ۳ تا ۵ گردان با هم یک هنگ می سازند و عنوان نظامی برای فر ... گزارش
0 | 0
گردان٠٦:٢٢ - ١٤٠٢/٠٣/١٢گُردان: کلمه ی آشنایی که یک واحد نظامی محسوب می شود و معمولاَ ۳ تا ۵ گروهان با هم یک گردان و ۳ تا ۵ گردان با هم یک هنگ می سازند و عنوان نظامی برای فر ... گزارش
0 | 0
گژدهم٠٥:٤١ - ١٤٠٢/٠٣/١٢برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. در اینجا برای یادسپاری آسانتر تلفظ این اسم می توان فرض کرد که گژدهم در اصل کج دهن ( کج ... گزارش
0 | 0
شعایر٠٥:٢٤ - ١٤٠٢/٠٣/١٢شعائر اللّه محلهای معلوم و نشانداری است که خدا آنها را محل عبادت قرار داده و هر محل معین برای عبادت مشعر آن عبادت است. بنابراین صفا و مروه دو محل و د ... گزارش
0 | 0
چامه٠٩:٥٦ - ١٤٠٢/٠٣/١١برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. قدیم اگر کسی چامه خوبی می گفت جامه می گرفت مثل دعبل خزاعی شاعر اهل بیت که از دست امام ... گزارش
0 | 0
پیجامه٠٨:٣٠ - ١٤٠٢/٠٣/١١پیژامه/پیجامه: زیر شلواری، شلوار راحتی ای است که جزو تنپوش خواب بوده و ترجیحاً هنگام خواب و گاهی به عنوان لباس زیر پوشیده می شود. اصل اینها پا جامه ی ... گزارش
0 | 0
می روید١٧:٤٥ - ١٤٠٢/٠٣/١٠عامیانه آن، میرید. یه جایی می رید برسونمتون.گزارش
0 | 0
میرید١٧:٤٣ - ١٤٠٢/٠٣/١٠عامیانه می روید.گزارش
0 | 0
یهیج٠٤:٣١ - ١٤٠٢/٠٣/٠٩از تفسیر استاد قرائتی: "ﻳﻬﻴﺞ"ﺍﺯ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺟﻮﺵ ﻭ ﺧﺮﻭﺵ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻛﺸﺖ ﻭ ﻧﺒﺎﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺁﻏﺎﺯ ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ. ... گزارش
0 | 0
نبید١٧:٥٥ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. نبادا پی نبید روی : مبادا دنبال شراب بروی، هرگز دنبال زهرماری نرو. در ضمن نَبادا به ... گزارش
0 | 0
نگران١٧:٤٠ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨دل اندروا. [ دِ اَ دَ ] ( ص مرکب ) دل اندروای. در گویش شهرستان بهاباد واژه دل اندروا به معنای دلواپس و نگران است.گزارش
0 | 0
دل اندروا١٧:٣٦ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨واژه دل اندروا به معنای دلواپس و نگران در گویش شهرستان بهاباد استفاده می شود.گزارش
0 | 0
منساه٠٤:٥٣ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨"مِنْسَأَتَهُ" از مادّه "نسأ" ( بر وزن نسخ ) و "نسیء" ( بر وزن نصیب ) به معناى تأخیر است و از آنجا که به وسیله عصا اشیایی را به عقب می رانند و دور می ... گزارش
0 | 0
جفان٢١:٤٩ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧جفان، جمع جفنه است و� به معنای ظرف های غذاخوری بزرگ است که برای یادسپاری آسانتر آن می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت مثلاً چقدر جفاست ( سخت است ... گزارش
0 | 0
بیت المقدس عملیات٠٠:٣٣ - ١٤٠٢/٠٣/٠٤انقلاب و عملیات بیت المقدس و وقایع مهم . برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. انقلابِ اول در ۲۲ بهمن ۵۷ صورت گرفت ۱۳ آبان ... گزارش
0 | 0
شهرستان دشت ازادگان٠٠:٣٠ - ١٤٠٢/٠٣/٠٤انقلاب و شهرستان دشت آزادگان و وقایع مهم . برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. انقلابِ اول در ۲۲ بهمن ۵۷ صورت گرفت ۱۳ آب ... گزارش
0 | 0
سوم خرداد٠٠:٣٨ - ١٤٠٢/٠٣/٠٤انقلاب و خرمشهر و وقایع مهم . برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. انقلابِ اول در ۲۲ بهمن ۵۷ صورت گرفت ۱۳ آبان سال بعد یع ... گزارش
0 | 0
خونین شهر٠٠:٣٨ - ١٤٠٢/٠٣/٠٤انقلاب و خرمشهر و وقایع مهم . برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. انقلابِ اول در ۲۲ بهمن ۵۷ صورت گرفت ۱۳ آبان سال بعد یع ... گزارش
0 | 0
خرمشهر٠٠:٣٤ - ١٤٠٢/٠٣/٠٤انقلاب و خرمشهر و وقایع مهم . برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. انقلابِ اول در ۲۲ بهمن ۵۷ صورت گرفت ۱۳ آبان سال بعد یع ... گزارش
0 | 1
عملیات بیت المقدس٠٠:٣٣ - ١٤٠٢/٠٣/٠٤انقلاب و عملیات بیت المقدس و وقایع مهم . برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. انقلابِ اول در ۲۲ بهمن ۵۷ صورت گرفت ۱۳ آبان ... گزارش
0 | 0
فتح الفتوح٠٠:٣٢ - ١٤٠٢/٠٣/٠٤انقلاب و فتح الفتوح و وقایع مهم . برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. انقلابِ اول در ۲۲ بهمن ۵۷ صورت گرفت ۱۳ آبان سال بع ... گزارش
0 | 1
سوسنگرد٠٠:٣٠ - ١٤٠٢/٠٣/٠٤انقلاب و سوسنگرد و وقایع مهم . برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. انقلابِ اول در ۲۲ بهمن ۵۷ صورت گرفت ۱۳ آبان سال بعد ی ... گزارش
5 | 0
شهرستان ازادگان٠٠:٢٩ - ١٤٠٢/٠٣/٠٤انقلاب و شهرستان آزادگان و وقایع مهم . برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. انقلابِ اول در ۲۲ بهمن ۵۷ صورت گرفت ۱۳ آبان س ... گزارش
0 | 0
خوزستان٠٠:٢٨ - ١٤٠٢/٠٣/٠٤انقلاب و خوزستان و وقایع مهم . برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. انقلابِ اول در ۲۲ بهمن ۵۷ صورت گرفت ۱۳ آبان سال بعد ی ... گزارش
0 | 0
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران٠٠:٢٦ - ١٤٠٢/٠٣/٠٤انقلاب و شروع جنگ و وقایع مهم . برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. انقلابِ اول در ۲۲ بهمن ۵۷ صورت گرفت ۱۳ آبان سال بعد ... گزارش
0 | 0
انقلاب دوم٠٠:٢٥ - ١٤٠٢/٠٣/٠٤انقلاب و انقلاب دوم و وقایع مهم پس از آن. برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. انقلابِ اول در ۲۲ بهمن ۵۷ صورت گرفت ۱۳ آبا ... گزارش
0 | 0
انقلاب ۱۳۵۷ ایران٠٠:٢٣ - ١٤٠٢/٠٣/٠٤انقلاب و وقایع مهم پس از آن. برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. انقلابِ اول در ۲۲ بهمن ۵۷ صورت گرفت ۱۳ آبان سال بعد یعن ... گزارش
0 | 0