سیدحسین اخوان بهابادی

سیدحسین اخوان بهابادی سید حسین اخوان بهابادی
راه ارتباطی :
shab7481@yahoo. com

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهلنگه١٦:٥٣ - ١٤٠٠/٠٧/٢٩در گویش شهرستان بهاباد به جای لفظ لنگه بیشتر از واژه ی لِنگ/leng/ استفاده می شود مانند لنگ جوراب به جای لنگه جوراب یا لنگ کفش به جای لنگه کفش.گزارش
0 | 0
گرینه١٦:٤٤ - ١٤٠٠/٠٧/٢٩گُرینِه/gorine/گویش شهرستان بهاباد/ - به کلاف نخ که به صورت کروی است گرینه نخ گفته می شود. - به عمل جمع کردن پارچه، لباس، چادر، روفرشی و کلا منسوج ... گزارش
0 | 0
هتیله١٥:٤٧ - ١٤٠٠/٠٧/٢٩هُتیلِه/hotile/ در گویش شهرستان بهاباد به جای هُل و هل دادن به معنی فشار و فشار دادن چیزی برای حرکت به جلو از کلمات هتیله و هتیله دادن استفاده می شو ... گزارش
0 | 0
هل١٥:٤٦ - ١٤٠٠/٠٧/٢٩در گویش شهرستان بهاباد به جای هُل و هل دادن به معنی فشار و فشار دادن چیزی برای حرکت به جلو از کلمات هُتیلِه/hotile/ و هتیله دادن استفاده می شود.گزارش
0 | 0
خفه قون گرفتن٢١:٥٢ - ١٤٠٠/٠٧/٢٨گاهی اصطلاح خفه قون گرفتن به جای خفه خون گرفتن استفاده می شود که به معنای همان خفه شدن و لال شدن است در ضمن خفه قون در اصل خفقان بوده است.گزارش
0 | 0
خفه خون گرفتن٢١:٤٦ - ١٤٠٠/٠٧/٢٨گاهی از اصطلاح خفه قون گرفتن ( بر وزن خفه خون ) به معنای خفه شدن و لال شدن به کار می رود خفه قون در اصل خفقان بوده است.گزارش
0 | 0
پا پیچ خوردن٢١:٢٩ - ١٤٠٠/٠٧/٢٨در گویش شهرستان بهاباد به جای پا پیش خوردن به معنای سکندری از اصطلاح پا پیچ خوردن استفاده می شود.گزارش
0 | 0
پا پیش خوردن٢١:٢٨ - ١٤٠٠/٠٧/٢٨در گویش شهرستان بهاباد به جای پا پیش خوردن به معنای سکندری از اصطلاح پا پیچ خوردن استفاده می شود.گزارش
0 | 0
چکیله٢١:١٩ - ١٤٠٠/٠٧/٢٨چَکیلِه/chakileh/ در گویش شهرستان بهاباد به برگشت اجسام گرد و کروی که در اثر برخورد به زمین یا هر سطح مسطحی حاصل می گردد چکیله گفته می شود این چکیله ... گزارش
0 | 0
چک٢٠:٣٢ - ١٤٠٠/٠٧/٢٨برای یادسپاری بهترِ معنی یا تلفظ می توان از شیوه هایی چون بازی با کلمات هم اهنگ ، هم خانواده و غیره استفاده کرد مثلا: شرخر به بدهکار می گوید چِک یا چ ... گزارش
0 | 0
خراج١٧:٠٩ - ١٤٠٠/٠٧/٢٨برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون بازی با کلمات هم اهنگ ، هم خانواده و غیره استفاده کرد مثلا دولت ها خَراج را خرج می کنند و پزشک ها خُراج ... گزارش
0 | 0
هشتو٢٠:٢٨ - ١٤٠٠/٠٧/٢٥هشتو/heshtow/ در گویش شهرستان بهاباد به جای هیچ طور از لفظ هشتو استفاده می شود.گزارش
0 | 0
پاور پوینت٢١:٠١ - ١٤٠٠/٠٧/١٤نسل جدید تخته سیاهگزارش
0 | 0
کلبتین٢٠:١١ - ١٤٠٠/٠٧/١٤ظاهراً این لفظ مثنی کلبه است که به یک شاخه از انبر ، کلبه می گفتند.گزارش
0 | 0
پنس٢٠:٠٠ - ١٤٠٠/٠٧/١٤انبر ظریف، انبرک، انبر جراحیگزارش
0 | 0
heart٠١:٣٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٧بازی با کلمات برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون برقرار کردن رابطه بین کلمه جدید با کلمه ی آشنا قبلی استفاده کرد مثال همین کلمه ی جدید: He ... گزارش
0 | 1
hurt٠٠:٥٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٧بازی با کلمات برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون برقرار کردن رابطه بین کلمه جدید با کلمه ی آشنا قبلی استفاده کرد مثال همین کلمه ی جدید: hu ... گزارش
0 | 1
hurts٠٠:٥٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢٧بازی با کلمات برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون برقرار کردن رابطه بین کلمه جدید با کلمه ی آشنا قبلی استفاده کرد مثال همین کلمه ی جدید: hu ... گزارش
0 | 0
سماخ١٤:٢٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦عبارتی از دعای عرفه امام حسین علیه السلام: مَسارِبِ سِماخِ سَمْعی ( حفره هاى پرده شنوایی ام )گزارش
0 | 0
سماخ١٤:١١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦صماخ و سماخ هردو نوشتار وجود دارد و برای گوش است اما در فارسی نوشتار ان با صاد متداول است یادسپاری اسان تر با بازی ذهنی: چرا باید صماخ مربوط به گوش ر ... گزارش
0 | 0
سمو٢٢:٤٢ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢سمو المعنی فی سمو الذات ( تعالی معنا در تعالی ذات ) کتابی است که توسط شیخ عبدالله علایلی با نگاهی نو و فارغ از وابستگی های شناسنامه ای به بررسی ریشه ... گزارش
0 | 0
علی رؤوس الاشهاد٠٧:٠٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢علی: بر رؤوس: سرها أَشْهَاد : از ریشه ی [شهد] وجمع [شاهِد] است و به معنی ناظران، بینندگان، گواهان و آنانکه حاضر هستند و به چشم خود می بینند. ترجمه و ... گزارش
0 | 0
هاوایی٠١:٠٥ - ١٤٠٠/٠٦/١٩برای یادسپاری اسانتر بیاییم با کلمات بازی کنیم مثلا برای یادگیری پایتخت هاوایی که هونولولو Honolulu است در نظرگرفتن عبارت زیر شاید موثر باشد: اگر هوا ... گزارش
0 | 0
هونولولو٠٠:٥٩ - ١٤٠٠/٠٦/١٩برای یادسپاری اسانتر بیاییم با کلمات بازی کنیم مثلا برای یادگیری پایتخت هاوایی که هونولولو Honolulu است در نظرگرفتن عبارت زیر شاید موثر باشد: اگر هوا ... گزارش
0 | 0
excluded٠٢:٣٥ - ١٤٠٠/٠٦/١٤طبق فرمایش کارشناسان یادگیری برای جا گرفتن بهتر کلمات در ذهن، مسائلی مؤثر است ازقبیل ساخت جمله، داستان سازی ، تصویر سازی و اضافه کردن هر چیز خنده دار ... گزارش
0 | 1
در المنثور فی تفسیر الماثور٠٦:٣٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٣برگرفته از ویکی فقه: سیوطی بر اساس نقل روایات از سلف و با اسانید متصل، تفسیری به نام ترجمان القرآن نوشت؛ سپس به اختصار و نیز حذف اسانید آن پرداخت و ت ... گزارش
0 | 0
سیوطی٠٦:٢٩ - ١٤٠٠/٠٦/١٣برگرفته از ویکی فقه: سیوطی بر اساس نقل روایات از سلف و با اسانید متصل، تفسیری به نام ترجمان القرآن نوشت؛ سپس به اختصار و نیز حذف اسانید آن پرداخت و ت ... گزارش
0 | 0
در المنثور فی تفسیر الماثور٠٦:٢٣ - ١٤٠٠/٠٦/١٣در باب تفسیر ماثور: بنابر نظر شیعیان، تَفسیرِ رِوایی، مَأثور یا نَقلی گونه ای از تفسیر قرآن، مبتنی بر روایات نقل شده از پیامبر اسلام ( ص ) و امامان ش ... گزارش
0 | 0
تار عنکبوت١٤:٣٨ - ١٤٠٠/٠٦/١٢در گویش شهرستان بهاباد به تار عنکوبت پروز. [ پ َرْوَ ]گفته می شود.گزارش
0 | 0
پروز١٤:٣٧ - ١٤٠٠/٠٦/١٢پروز. [ پ َرْوَ ] در گویش شهرستان بهاباد به تار عنکوبت گفته می شود.گزارش
0 | 0
تزکیه٠٧:١٩ - ١٤٠٠/٠٦/١١دقت شود تزکیه به معنای پاکیزه کردن با حرف ز است نه حرف ذ، برای یادسپاری اسانتر املا ببینیم که زکات با چه حرفی نوشته می شود با همان حرف تزکیه هم نوشته ... گزارش
5 | 0
مذکی٠٧:١٠ - ١٤٠٠/٠٦/١١کلمات مزکی، ازکی، تزکیه، زکیه و زکاة از یک خانواده اند و در مایه های پاک و پاکیزه معنی دارند اما کلمه ی مذکی ربطی به این خانواده ندارد و درضمن ازکی ب ... گزارش
0 | 1
تبوک٠٦:٥٦ - ١٤٠٠/٠٦/٠٧تبوک اخرین غزوه پیامبر مکرم اسلام بود. برای یادسپاری اسانتر بیاییم با کلمات بازی کنیم مثلا جنگ تموم ( تمام ) شد با تبوک یا بطور خلاصه وار: جنگ تموم ... گزارش
0 | 1
خیبر٠٦:٤٣ - ١٤٠٠/٠٦/٠٧برای یادسپاری اسانتر بیاییم با کلمات بازی کنیم مثلا اگر درب خیبر درسال هفتم کنده نمی شد سال بعد، مسلمانان نمی توانستند به شهر مکه وارد شوند ( هدف از ... گزارش
0 | 0
بنی قریظه٠٦:٠٣ - ١٤٠٠/٠٦/٠٧برای یادسپاری اسانتر بیاییم با کلمات بازی کنیم مثلا بنی قریظه در اثر جنگ با مسلمانان قراضه شد یعنی شکسته، فرسوده و لَتُپار شد.گزارش
0 | 0
واحه٠٥:٤٨ - ١٤٠٠/٠٦/٠٧برای یادسپاری اسانتر بیاییم با کلمات بازی کنیم وا بودن به معنی باز بودن است مثلا می گویند درب وا هست یعنی درب باز است خب ابادی یک محیط باز است یا به ... گزارش
2 | 0
خوارزمشاهیان٠٦:٤١ - ١٤٠٠/٠٦/٠٥با توجه به اینکه اسم کنونی دریاچه خوارزم، آرال است شاید اگر در زمان خوارزمشاهیان این اسم روی دریاچه بود به این سلسله آرالشاهیان می گفتند. 😃گزارش
0 | 0
قاب٠٩:٢١ - ١٤٠٠/٠٦/٠٣بشقاب بزرگ، دیس ( dis )گزارش
0 | 0
جگرو١٤:٠٢ - ١٤٠٠/٠٥/٢٩جگرو/jegaru/:در گویش شهرستان بهاباد به خوراک جگر گفته می شود.گزارش
0 | 0
جگر١٤:٠١ - ١٤٠٠/٠٥/٢٩جگرو/jegaru/:در گویش شهرستان بهاباد به خوراک جگر گفته می شود.گزارش
0 | 0
خجلت١٣:٥٥ - ١٤٠٠/٠٥/٢٩برای یادسپاری اسانترِ تلفظ و معنی می توان راه بازی با کلماتِ هم وزن را در پیش گرفت بطور مثال:خدمت، خجلت ندارد.گزارش
0 | 0
خیزران٠٧:٠٤ - ١٤٠٠/٠٥/٢٩پس از آنکه بازماندگان اهل بیت امام حسین علیه السلام را به مجلس یزید وارد کردند و سر حسین را در مقابل او نهادند، یزید با چوب خیزران به لب و دندان حسین ... گزارش
2 | 0
محتال٠٦:٢٨ - ١٤٠٠/٠٥/٢٩این کلمه عربی و هم خانواده کلمه ی حیله و به معنی حیله گر است. برای یادسپاری اسانترِ تلفظ و معنی می توان راه بازی با کلماتِ هم وزن را در پیش گرفت بطو ... گزارش
0 | 0
صیرفی٠٦:١٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢٩برای یادسپاری اسانتر با کلمات بازی کنیم مثلا صیرفی/seyrafi/ را سید رفیع بخوانیم که ایشان صراف بوده است ان هم صراف چاره گر.گزارش
0 | 0
کنکاش٠١:٠٤ - ١٤٠٠/٠٥/٢٩برای اینکه دانش اموز بداند کَنکاش است نه کُنکاش و نیز معنی انرا راحتر در ذهن قرار دهد می توان بگوییم کنکاش از کَندن می اید کندن از اطلاعات ادم ها که ... گزارش
0 | 0
پروین٠٠:٥٥ - ١٤٠٠/٠٥/٢٩داستان سازی و باز ی با کلمات و استفاده از طنز ، شوخی و لودگی برای یادسپاری اسانتر: معلم: عربها اگر بخواهند اسم شاعره توانای ایرانی یعنی پروین اعتصامی ... گزارش
0 | 0
ثریا٠٠:٤٢ - ١٤٠٠/٠٥/٢٩داستان سازی و باز ی با کلمات و استفاده از طنز ، شوخی و لودگی برای یادسپاری اسانتر: معلم: عربها اگر بخواهند اسم شاعره توانای ایرانی یعنی پروین اعتصامی ... گزارش
0 | 1
ثری٠٠:١١ - ١٤٠٠/٠٥/٢٩ثری/sara/:خاک. سرا/sara/یا سرای/sarai/:خانه. استفاده از تخیلات و بازی با کلمات برای یادسپاری اسانتر: فرض کنید، سه نقطه حرف ث، نشان ذرات خاک یا شن ... گزارش
0 | 0
سرای٠٠:١٠ - ١٤٠٠/٠٥/٢٩ثری/sara/:خاک. سرا/sara/یا سرای/sarai/:خانه. استفاده از تخیلات و بازی با کلمات برای یادسپاری اسانتر: فرض کنید، سه نقطه حرف ث، نشان ذرات خاک یا شن ... گزارش
0 | 0
شماتت٢٠:٢٢ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧شماتت:سرزنش. مماشات:مدارا. دقت شود:ریشه ی کلمه ی شماتت ، شمت است اما ریشه ی کلمه ی مماشات، مشی است.گزارش
0 | 0