پرسش خود را بپرسید

خدا وارث است یعنی چه؟

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
١٩٦

یا وارث (از دعای جوشن کبیر)

یا خالق کل شی و وارثه(از دعای جوشن کبیر)
خدا وارث است یعنی چه؟
 

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

وارث بودن خداوند به این معنی است که همه مالکانِ اشیا در این جهان، عمر محدودى دارند و همه چیزها جز خدا، نابود خواهند شد. از این رو، خدا وارث همه چیز است. البته مالکیّت حقیقی و مطلق، فقط از آنِ خداست و دارایی هاى دیگران، اعتبارى و در طول دارا بودن خداى متعال است و لذا فناپذیر است.

تاریخ
٢ ماه پیش

به نظر میرسه که منظور از وارث در ادامه خالق حقیقی همه اشیاء و همه موجودات است که این خالق حقیقی مالک حقیقی همه موجودات نیز هست پس در این صورت هم مالک فعلی است و هم در آخر به او باز میگردد این وارث در واقع به این معناست که همه موجودات در آخر در ملک حقیقی خداوند متعال است

تاریخ
٢ ماه پیش

یعنی تنها خدا باقی است غیر او فانی است

تاریخ
٢ ماه پیش

این صفت در واقع در نظر به تقابل با صفت خالق اومده.  یعنی به شکلی منطور مبدا و منتهای همه اشیاه بودنه.  مثلا پدر علت و به نوعی خالق است برای پسر و پسر معلول است برای پدر و وارث او (یعنی مظهر بقای اون پدر  بعد از انتها و پایان پدر). اما خداوند هم خالق اشیا و مبدا و ابتدای آن ها هست و هم مقصد و به این بیان انتهای  آنها.

تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما