پرسش خود را بپرسید

تفاوت عفو با تجاوز با صفح

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
١٧٥

...اَللَّهُمَّ إِنَّ عَفْوَكَ عَنْ ذَنْبِي وَ تَجَاوُزَكَ عَنْ خَطِيئَتِي وَ صَفْحَكَ عَنْ ظُلْمِي وَ سَتْرَكَ عَلَي قَبِيحِ عَمَلِي(از دعای افتتاح) ... خدايا بخششت از گناهم، و گذشتت از خطايم، و چشم پوشي ات از تجاوزم، و پرده افكني ات بر كردار زشتم،

سوال؛ عفو، تجاوز و صفح چه تفاوتی با هم دارند؟ چرا برای گناه از عفو و برای خطا از تجاوز و برای ظلم از صفح استفاده شده است؟

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

عفو در اینجا به معنای بخشش 

صفح به معنای اغماض کردن. نادیده گرفتن چیزی است. 

١,٤٩٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٠
برنزی
٢٥
تاریخ
٢ ماه پیش

عفو در ریشه یعنی حذف کردن و پاک کردن؛  تجاوز یعنی عبور کردن و از چیزی رد شدن؛ صفح یعنی روی برگرداندن از چیزی.

٦٩٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٧
برنزی
٩
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما