مدال‌های سیدحسین اخوان بهابادی

بازدید
٦٩
امتیاز کل
٦١,١٢٧
کل مدال ها
١,٢٥٩
طلا
٩
نقره
٣٥٠
برنز
٩٠٠
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٦
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

٣