پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان فارسی => فرهنگ و تمدن)

١ رأی
تیک ١ پاسخ
٦٦ بازدید

کدام علت اجتماعی و  در  کدام طبقه از جامعه    سبب پیدایش عیاران و پهلوانان در داستان سمک عیار  شد؟!

٢,٠٧١
٣ ماه پیش
٠ رأی
١ پاسخ
١٢٩ بازدید

 تا جایی که من میدونم توپ مروارید یک میدون بود و وسطش یک توپ که زنان به شب چهارشنبه سوری برای بخت گشائی از زیر آن می گذشتند. ولی الان یک کتابی بود میخوندم با این موضوع ربطش داده بود؟

١,٦٦٣
٣ ماه پیش
٣ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٥٤ بازدید

وحدت وجود در قالب معانی عرفانی دقیقا چه معنایی دارد و فلسفه چه نسبتی با عرفان برای اثبات آن دارد؟ وما بین حلاج منصور،ابوسعید ابوالخیر،مولانا شمس الدین بلخی رومی و خصوصا بایزید بسطامی در حول محور وحدت وجود چه نسبت هایی در توافق یا مخالفت وجود داشته و دارد؟

٣ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
١٢٩ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٩٧ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٠٦ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٩٨ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٦ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٤٧ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٥ بازدید