پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (has)

٠ رأی
٦ پاسخ
١٨٩ بازدید

It s quite old, so we have been fixing it up as we go معنی as we go چیه دقیقا چون تو همین دیکشنری معنی as go رو زده در مقایسه با ،، مه اینجا همچین معنی جور در نمیاد

٤,٤٩٤
٣ ماه پیش
٠ رأی
٣ پاسخ
٨٥ بازدید

So i snubbed him up close(i have one of those retractable leashes, and it s good for that kind of thing) and went after him این یه جمله از یه رمانه، معنی قسمت اول جمله رو تو رمان ترجمه شدش زده: من افسارش رو شل کردم تا نزدیک بشه... Snub مگه نمیشه سفت کردن طناب و ... Up close هم میشه از نزدیک

٤,٤٩٤
٤ ماه پیش
٠ رأی
١ پاسخ
١٠٠ بازدید
٢ رأی
تیک ١٢ پاسخ
٦٢١ بازدید

ژست متفکرانه تو این جمله معنی نمی‌ده پس یعنی چی دقیقاً  Sending flowers when someone dies is a very thoughtful gesture.

٦ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٣ پاسخ
٢٧٠ بازدید

I have big  question and maybe confusable. Could you please learn me about  have , has, had , and when we use been or be after them. If you learn me persian it is better 😂🤝

٨٠٢
٦ ماه پیش
٣ رأی
٢ پاسخ
٢٢٢ بازدید

Has و Have  را چطور  منفی می کنیم  ؟

٦ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٤ پاسخ
٢٧٢ بازدید

من استفاده کلمه been رو به درستی متوجه نمیشم. دقیقا چه زمانی باید از این کلمه استفاده بشه؟ استفاده از این کلمه رو جاهای دیگه ای دیدم مثل: been a time no see  به این معنی که "مدتی گذشته و شما ر ...

٧ ماه پیش
×
٢,٥٤٢
×
١,٨٢٧
×
٦٨٥
×
١٢
×
٨
×
٤
×
٣
×
٢
×
٢