پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (has)

٠ رأی
٣ پاسخ
٣١ بازدید

So i snubbed him up close(i have one of those retractable leashes, and it s good for that kind of thing) and went after him این یه جمله از یه رمانه، معنی قسمت اول جمله رو تو رمان ترجمه شدش زده: من افسارش رو شل کردم تا نزدیک بشه... Snub مگه نمیشه سفت کردن طناب و ... Up close هم میشه از نزدیک

١,١٧٩
٣ روز پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٣٦ بازدید
٢ رأی
تیک ١٢ پاسخ
٤٢٨ بازدید

ژست متفکرانه تو این جمله معنی نمی‌ده پس یعنی چی دقیقاً  Sending flowers when someone dies is a very thoughtful gesture.

٢ ماه پیش
٠ رأی
٣ پاسخ
٢٠٣ بازدید

I have big  question and maybe confusable. Could you please learn me about  have , has, had , and when we use been or be after them. If you learn me persian it is better 😂🤝

٤١٦
٢ ماه پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
١٢٤ بازدید

Has و Have  را چطور  منفی می کنیم  ؟

٢ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٤ پاسخ
١٤٣ بازدید

من استفاده کلمه been رو به درستی متوجه نمیشم. دقیقا چه زمانی باید از این کلمه استفاده بشه؟ استفاده از این کلمه رو جاهای دیگه ای دیدم مثل: been a time no see  به این معنی که "مدتی گذشته و شما ر ...

٣ ماه پیش
×
٥٨٨
×
١٥٦
×
٦
×
٣
×
٢
×
٢
×
١