پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (been)

٣ رأی
تیک ٥ پاسخ
١٦٥ بازدید

هر دو به معنی انتقال دادن تجربه و دانش به کسی دیگه هست ؟ چون در دو جای درس به کار برده شده The creative skills they passed down to me. What skills have they passed on to you?

٢ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٣ پاسخ
٣٩٧ بازدید

دوستان این اصطلاح یعنی چی مثلاً این جا💐 Do you think helping others is its own reward?

٨ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١٢ پاسخ
٧٠٨ بازدید

ژست متفکرانه تو این جمله معنی نمی‌ده پس یعنی چی دقیقاً  Sending flowers when someone dies is a very thoughtful gesture.

٨ ماه پیش
١ رأی
تیک ٦ پاسخ
٤٢٤ بازدید

دوستان من اینو خوندم که تیمای فوتبالی عمده درآمدشون از این راهه ولی دقیق نمی‌فهممش (merchandising ) یعنی تیم فوتبال دقیقاً چیکار می‌کنه 

٨ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٥ پاسخ
٩٤٦ بازدید

تفاوت beach و shore کسی می دونه؟

٨ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٣ پاسخ
٣١٤ بازدید

I have big  question and maybe confusable. Could you please learn me about  have , has, had , and when we use been or be after them. If you learn me persian it is better 😂🤝

٨٧١
٨ ماه پیش
×
١٠
×
٦
×
٤
×
٢
×
٢