پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (been)

٠ رأی
تیک ٣ پاسخ
٢٣٩ بازدید

دوستان این اصطلاح یعنی چی مثلاً این جا💐 Do you think helping others is its own reward?

٤ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١٢ پاسخ
٥٥٣ بازدید

ژست متفکرانه تو این جمله معنی نمی‌ده پس یعنی چی دقیقاً  Sending flowers when someone dies is a very thoughtful gesture.

٥ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٦ پاسخ
٣٤٢ بازدید

دوستان من اینو خوندم که تیمای فوتبالی عمده درآمدشون از این راهه ولی دقیق نمی‌فهممش (merchandising ) یعنی تیم فوتبال دقیقاً چیکار می‌کنه 

٥ ماه پیش
١ رأی
تیک ٥ پاسخ
٥٧٧ بازدید

تفاوت beach و shore کسی می دونه؟

٥ ماه پیش
٠ رأی
٣ پاسخ
٢٣٩ بازدید

I have big  question and maybe confusable. Could you please learn me about  have , has, had , and when we use been or be after them. If you learn me persian it is better 😂🤝

٧٢٠
٥ ماه پیش
×
٧
×
٣
×
٢
×
٢