پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (have)

٣ رأی
٣ پاسخ
٩٥ بازدید

I hated my grandpa when I was a child, but I ve got to like him now وقتی بچه بودم از پدربزرگم متنفر بودم، ولی الان  ‌دیگه دوستش دارم در جمله ی بالا به نظرتون بهتر نیست have حذف بشه؛ چون در غیر اینصورت انگاری معنیش میشه: ولی دیگه باید دوستش داشته باشم، با توجه به  کلمه ی have to.  ممنون میشم رفع ابهام کنید🌱

١ ماه پیش
١ رأی
٣ پاسخ
١٦٣ بازدید

کلمه  have  اگر بخواد   به معنای غذا  خوردن   استفاده بشه برای  سوم شخص ها به  has  تغییر میکنه یا برا ی اونها هم از have استفاده میشه ؟

١ ماه پیش
١ رأی
٦ پاسخ
٨٢ بازدید

Does he has many classmates   .......................Does he have   باید have. باشد یا. Has

١ ماه پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٢٣٧ بازدید
٠ رأی
تیک ٣ پاسخ
٣١٧ بازدید

I have big  question and maybe confusable. Could you please learn me about  have , has, had , and when we use been or be after them. If you learn me persian it is better 😂🤝

٩٦٩
٨ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٤ پاسخ
٧٤٦ بازدید

من استفاده کلمه been رو به درستی متوجه نمیشم. دقیقا چه زمانی باید از این کلمه استفاده بشه؟ استفاده از این کلمه رو جاهای دیگه ای دیدم مثل: been a time no see  به این معنی که "مدتی گذشته و شما ر ...

٩ ماه پیش
×
٣,٦٣٦
×
٢,٨٣٧
×
١,١١٣
×
٢٨٩
×
١٠
×
٨
×
٤
×
٢