پرسش خود را بپرسید

Have,has and when we can add been after them

تاریخ
١٠ ماه پیش
بازدید
٣٣٨

I have big  question and maybe confusable.

Could you please learn me about  have , has, had , and when we use been or be after them.

If you learn me persian it is better 😂🤝

٩٦٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٨

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

ساختار پایه‌ی این سه فعل To have است.

• Have :

در زمان حال و با این ضمایر فاعلی (I, you, we, they) استفاده میشه. برای مثال:

I have a dog. / They have two cars.

همچنین به صورت امری هم به کار میره. مثل:

Have a seat. / Have a good day.

میشه ازش به عنوان یک فعل کمکی برای تشکیل زمان حال کامل استفاده کرد.

We have finished our homework.

• Has :

Has حالت سوم شخص مفردِ to have است که در زمان حال استفاده میشه.

فقط با ضمایر سوم شخص مفرد (she, he, it) قابل استفاده ست. مثال:

He has a sister. / The cat has green eyes.

همچنین به عنوان یک فعل کمکی برای ساخت زمان حال کامل با ضمایر فاعلی مفرد (she, he, it) استفاده میشه.

Sarah has cooked dinner.

• Had :

Had حالت گذشته‌ی فعل to have است.

با همه‌ی ضمایر فاعلی قابل استفاده ست. مثلا:

I had a great time. / He had a nice car.

به عنوان یک فعل کمکی، برای ساخت زمان گذشته‌ی کامل استفاده میشه.

He had already left when I arrived.


 

• نکته: اگر بعد از این افعال (have, has, had) حرف اضافه‌ی to بیاد، نشون دهنده‌ی ناچار بودن و ضرورته. که به این معنیه "باید".

I have to go now.

She has to study for the exam.

He had to leave the room.

٢٦,٥٢٨
طلایی
١٢
نقره‌ای
١٣٣
برنزی
١٢٩
تاریخ
١٠ ماه پیش
 1. Have (Have/Has):

  • "Have" is used with the first person singular (I) and the first and second person plural (we, you).

  • "Has" is used with the third person singular (he, she, it).

  Examples in English:

  • I have a car. (من یک ماشین دارم.)
  • She has a book. (او یک کتاب دارد.)
 2. Had:

  • "Had" is the past tense of "have" and is used with all persons (I, you, he, she, it, we, they) to indicate ownership or possession in the past.

  Examples in English:

  • They had a picnic yesterday. (آنها دیروز پیک نیک داشتند.)
  • I had a pet dog when I was a child. (وقتی کودک بودم، یک سگ خانگی داشتم.)
 3. Been:

  • "Been" is the past participle of "be." It is used in conjunction with "have" to form the present perfect and past perfect tenses, showing actions or states that started in the past and continue into the present or were completed before a certain point in the past.

  Examples in English:

  • I have been to Paris. (من به پاریس رفته‌ام.)
  • She had been waiting for hours before the bus arrived. (او ساعت‌ها منتظر بوده بود تا اتوبوس بیاید.)
 4. Be:

  • "Be" is used as an auxiliary verb to form continuous tenses (present, past, future, etc.), passive voice, and more. It is used before the present participle (e.g., "I am going") or the past participle (e.g., "She is being watched").

  Examples in English:

  • I am studying now. (من الان در حال مطالعه هستم.)
  • The cake is being baked by my mother. (کیک توسط مادرم در حال پخته شدن است.)

I hope this helps clarify the usage of "have," "has," "had," "been," and "be." If you have any more questions or need further clarification, feel free to ask! 😊

٤,٨٨٣
طلایی
٢
نقره‌ای
٥٩
برنزی
٢٠
تاریخ
٩ ماه پیش

ما زمانی بعد از این سه فعل، been رو به کار می‌بریم که بخوایم جمله هایی با زمان های "حال کامل استمراری" و "گذشته کامل استمراری" بسازیم.

حال کامل استمراری:

• We have been married for 5 years.

ما پنج ساله که ازدواج کردیم.

• She has been working here for 2 years.

اون دو ساله که اینجا کار میکنه.

گذشته‌ی کامل استمراری:

• I had been waiting for too long.

خیلی وقت بود منتظر بودم.

٢٦,٥٢٨
طلایی
١٢
نقره‌ای
١٣٣
برنزی
١٢٩
تاریخ
١٠ ماه پیش

جمله ی اول شما حال کامل است نه حال کامل استمراری. کامل استمراری برای تاکید بر استمرار کار بکار برده میشه. ما مستمرا ازدواج نمیکنیم، یه بار ازدواج کردیم و تمام! علاوه بر اینکه بعد از been فعل ing دار استفاده نشده. در ترجمه ی کامل استمراری بهتره که از فعل "دارم، داری، . . . " و یا "داشتم، داشتی، . . . " استفاده بشه مثل این "اون دو ساله که داره اینجا کار میکنه" یا "من طولانی مدت داشتم انتظار می کشیدم"

-
٩ ماه پیش

بله حق با شماست. اون حال کامله. تو این مورد اشتباه کردم مخصوصا نادیده گرفتن ing. پس تو مثال اول been به عنوان فعل اصلی و یک فعل بی قاعده به کار رفته، و از married به عنوان صفت استفاده شده، درست میگم؟

-
٩ ماه پیش

بله، فکر میکنیم همینطور باشه که می فرمایین. married بعنوان صفت بعد از یکی از افعال ربطی بکار برده شده و چون طولِ مدت زمان ذکر شده فعل ربطی بصورت کامل بکار رفته.

-
٩ ماه پیش

خیلی ممنون بابت اطلاعتون. اگر بازم متوجه اشتباهاتی شدید خوشحال میشم بهم بگید.

-
٩ ماه پیش

پاسخ شما