پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (had)

٠ رأی
٣ پاسخ
٢٠٣ بازدید

I have big  question and maybe confusable. Could you please learn me about  have , has, had , and when we use been or be after them. If you learn me persian it is better 😂🤝

٤١٦
٢ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٤ پاسخ
١٤٥ بازدید

من استفاده کلمه been رو به درستی متوجه نمیشم. دقیقا چه زمانی باید از این کلمه استفاده بشه؟ استفاده از این کلمه رو جاهای دیگه ای دیدم مثل: been a time no see  به این معنی که "مدتی گذشته و شما ر ...

٣ ماه پیش
×
١٥٦
×
٦
×
٦
×
٣
×
١