پرسش خود را بپرسید

معنی کلمه‌ی وجدته

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
١٣٩

معنی کلمه‌ی وجدته

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پیدا کردم، یافتم
٢٨,٤٠٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٢,٩٩٧
برنزی
١,٠٤٥
تاریخ
٤ ماه پیش

معنی کلمه‌ی وجدته در زبان عربی، "من آن را یافتم" است. این کلمه از فعل "وجد" گرفته شده است که به معنای "یافتن" است. وجدته به صورت "وجدت" نیز نوشته می‌شود.

وجدته می‌تواند به صورت مثبت یا منفی استفاده شود. به عنوان مثال، اگر کسی بگوید "وجدته في المكتب" یعنی "من آن را در دفتر پیدا کردم". در این جمله، وجدته به معنای مثبت است. اما اگر کسی بگوید "وجدته مفقودا" یعنی "من آن را گم شده پیدا کردم". در این جمله، وجدته به معنای منفی است.

وجدته همچنین می‌تواند به صورت مجهول استفاده شود. به عنوان مثال، اگر کسی بگوید "وجد في المكتب" یعنی "آن در دفتر پیدا شد". در این جمله، وجدته به صورت مجهول استفاده شده است.

در زبان فارسی، معادل وجدته عبارت‌های "من آن را یافتم" یا "آن را یافتم" است.

٦٧,٩٥٩
طلایی
١٠٦
نقره‌ای
٦٩٤
برنزی
٨١٢
تاریخ
٤ ماه پیش

پیداش کردم - پیدا  کردم آن شیی را

٤٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٠
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما