پرسش خود را بپرسید

معني فعل اِرجِعا

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
٣١١

معنی فعل به فارسی

١٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

فعل امر/فَعَلَ یَفْعِلُ /رجع /صیغه 8 و11 /معلوم /لازم و متعدی/مبنی بر سکون /مذکر و مونث/ سالم /مخاطب

مثنی

٦٧٣,٩٥٥
طلایی
٤٥٧
نقره‌ای
١٥,٦٩٣
برنزی
٨,٤٩٨
تاریخ
٥ ماه پیش

چون در بالا تجزیه کردند فعل را و نوشتند که هم لازم و هم متعدی بهتر بود برای وضح بیشتر اشاره میشد که :
(رجع یرجع رجوعاً) لازم و ( رجع یرجع رجعاً) صورت متعدی فعل است. 

تاریخ
٥ ماه پیش

فعل امر مخاطب  حاضر مثنی 

ارجعا :برگردید شما دو نفر 

ارجع : برگرد( تو یک مرد)

ارجعا: برگردید (شما دو مرد )

ارجعوا: برگردید (شما مردان )

ارجعی: برگرد (تو یک زن)

ارجعا: برگردید( شما دو زن )

ارجعن: برگردید (شما چند زن) 

٦٧٣,٩٥٥
طلایی
٤٥٧
نقره‌ای
١٥,٦٩٣
برنزی
٨,٤٩٨
تاریخ
٥ ماه پیش

با سلام 

 اِرجِعا : برگردید

٣,٦٨٤
طلایی
٣
نقره‌ای
٧٩
برنزی
١١
تاریخ
٥ ماه پیش

ارجعافعل امر مخاطب است در معنی بازگردید شما دو نفر ( صورت مونث و مذکرش به یک شکل است ) و باید مثنی ترجمه شود

-
٥ ماه پیش

پاسخ شما