پرسش خود را بپرسید

الی متی؟ الی الابد

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
١٥٧

سلام دوستان جمله :

« الی متی؟ الی الابد » به چه معناست؟

با تشکر
 

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

به نظر می‌رسد پاسخ دوم کپی پاسخ اول است اما من توضیحات بیشتری می‌خوااستم مثلا در چه مواقع استفاده می‌شود

تاریخ
١ ماه پیش

تا کی؟ تا همیشه

_-_-_

خوب است بدانید واژه‌های [ازل و ابد] که به چم(معنی) بی‌آغاز و بی‌پایان هستند در بنیاد واژه‌هایی پهلوی(پارسی میانه)می‌باشند که در پهلوی به ریخت اَسَر(=ازل) و اَپَد(=ابد) بوده‌اند و درون زبان تازی شده و در وزنهای گوناگون آن زبان نیز درون گشته‌اند.

پیشوند [اَ] در واژه‌های پهلوی یکی از پیشوندهای ناینده(منفی‌ساز) در کنار [نا] و [اَبی یا بی]  بوده است  مانند اَمرداد به چم نامیرا، 

اَسَر: به‌چم بی‌سر یا بی‌آغاز که در پهلوی به زمانِ ازل  گفته می‌شده.

٢٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش

تا کی؟ تا همیشه

_-_-_

خوب است بدانید واژه‌های [ازل و ابد] که به چم(معنی) بی‌آغاز و بی‌پایان هستند در بنیاد واژه‌هایی پهلوی(پارسی میانه)می‌باشند که در پهلوی به ریخت اَسَر(=ازل) و اَپَد(=ابد) بوده‌اند و درون زبان تازی شده و در وزنهای گوناگون آن زبان نیز درون گشته‌اند.

پیشوند [اَ] در واژه‌های پهلوی یکی از پیشوندهای ناینده(منفی‌ساز) در کنار [نا] و [اَبی یا بی]  بوده است  مانند اَمرداد به چم نامیرا، 

اَسَر: به‌چم بی‌سر یا بی‌آغاز که در پهلوی به زمانِ ازل  گفته می‌شده.

اَپَد: به‌چم بی‌پا یا بی‌پایان که در زبان پهلوی به زمانِ ابد گفته می‌شده.

پَد یا پا همان pod و foot  در  زبانهای لاتین و اروپایی‌ست.

٣٧,٦٩٧
طلایی
٥
نقره‌ای
١٦٥
برنزی
٣٦٦
تاریخ
١ ماه پیش

تا کی(چه زمانی)؟ تا ابد!

٥٨٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٥
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما