پرسش خود را بپرسید

کدام یک برای پر کردن عبارت (اللاعبات ملابس الرياضة قبل بداية المسابقات) مناسب است؟

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
١,٣٢١

.......اللاعبات ملابس الرياضة قبل بداية المسابقات

٦٦ %

یَغسِلنَ

٦ پاسخ
٢٢ %

تَغسِلُ

٢ پاسخ
١١ %

تَغسِلنَ

١ پاسخ
١٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣

٩ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

درود، سوال آزمون نهایی عربی۱ خرداد ۱۴۰۳. گزینه ۲ درسته. تَغسِلُ اللاعِبات مَلابِسَ الریاضَه قبل بِدایَه المُسابِقات. بازیکنان، لباسهای ورزش را قبل از شروع مسابقه می شویند. دقت کنید چون فاعل، صیغه للغائِبات هست، ممکنه که یَغسِلنَ رو انتخاب کنین. ولی چون فعل در اول جمله، مفرد میاد، پس گزینه درست، گزینه ۲ هست.

٩٦٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١٥
برنزی
١٠
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما