پرسش خود را بپرسید

معادل فارسی "الوعده وفا"

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
١,٧٧٦

به جای اصطلاح عربی "الوعده وفا" چه برابر فارسی پیشنهاد میکنید؟

٤٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

درود

 هنگام راستی ،گاه بجای آوری،

وقت و زمان و نوبت اثبات   و ادا کردن

١٥,٣١٠
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٤١
برنزی
٢١٤
تاریخ
٧ ماه پیش

وعده ومحقق شده ااست

٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٧ ماه پیش

اصطلاح عربی (الوعده وفا ) که معنای معادل بودن وعده و قول با عمل کردن به آن وعده را میدهد یعنی قول همان عمل است .

قرار باشد برای آن معادل فارسی انتخاب کرد ،

میتوان به :مرد سرش میره حرفش نمیره 

اشاره کرد.

١٦١
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
٥
تاریخ
٧ ماه پیش

اگر سرم بره قولم نمیره 

مرده و حرفش

١٦٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
١
تاریخ
٧ ماه پیش

مَرده و قولش

سخن مرد از دهنش بیرون میاد نه از ... 

٣٧,٦٩٧
طلایی
٥
نقره‌ای
١٦٥
برنزی
٣٦٦
تاریخ
٧ ماه پیش

پاسخ شما