پرسش خود را بپرسید

اگه بخوام به انگلیسی بگم طرف پایه یه کاریه چطوری باید بگم

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٣١٦

اگه بخوام به انگلیسی بگم طرف پایه یه کاریه چطوری باید بگم. ممنونم

٣٤٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٣

١٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

- Be game. 
Example: he’s game for similar challenge. 

- Be up for something.

Example: We're going clubbing tonight if you're up for it.


- Be in.

Example: I am gonna watch a movie tonight, who’s in?


Be down for something.

Who is down for a movie? 
 

- Be into something

Example: He’s really into cinema.

٨,٥٢٥
طلایی
٣
نقره‌ای
١٤٨
برنزی
١١١
تاریخ
٢ ماه پیش

The base sideisawork

تاریخ
١ ماه پیش

he is game.

تاریخ
٢ ماه پیش

بهترین معادل براش  Are you in هست که معناش دقیقاً میشه پایه‌ای؟، مثلاً:

We're going to the coffee shop, are you in? 

یعنی: داریم می‌ریم کافی شاپ، پایه‌ای؟

تاریخ
٢ ماه پیش

I am on.   من پایه ام

٢٦٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٩
تاریخ
٢ ماه پیش

فکرکنم اشتباه باشه im on
درستش im in هست

-
٢ ماه پیش

The base side is a work

تاریخ
٢ ماه پیش

He is up to

He is in

اگه بخواید بگین خودتون پایه هستین میتونید بگین

Im in game

مثلا

١٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش

He's in = اون پایه اس

He's in to do it = اون پایه اس که انجامش بده

He's in for the work = او برای کار پایه اس

٣٦,٧١١
طلایی
٨
نقره‌ای
٩٩
برنزی
٢٢٩
تاریخ
٢ ماه پیش

Are you down?

Are you in?

٤,١٦٧
طلایی
٢
نقره‌ای
٦١
برنزی
١٤
تاریخ
٢ ماه پیش

He is game

یا

She is game

٢١٧,٨١٩
طلایی
٧٠
نقره‌ای
٩٢٨
برنزی
٩٧٦
تاریخ
٢ ماه پیش

مثلا اینجوری:

Im in= من پایه‌ام

He is in= اون پایه‌ست

تاریخ
٢ ماه پیش

He/she is up for it!

He/she is up for the job!

٢١,٢٦٨
طلایی
٧
نقره‌ای
٤٤٩
برنزی
١٩٣
تاریخ
٢ ماه پیش

صدیقه ضیغمی نژاد

پاسخ شما