پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان انگلیسی => سایر)

٥ رأی
تیک ٥٢ پاسخ
٥٠٤ بازدید
چند گزینه‌ای
٤ رأی
١٥ پاسخ
١٩٣ بازدید
چند گزینه‌ای
٣ رأی
تیک ١٢ پاسخ
١٠٦ بازدید
چند گزینه‌ای

This new printer is recommended as being ...... reliable.

٢ ماه پیش
٣ رأی
١١ پاسخ
١٣٢ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
٩ پاسخ
١٠٤ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
٩ پاسخ
١٢٧ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
٩ پاسخ
١١٣ بازدید
چند گزینه‌ای

……… such as hair color and eye color are inherited genetically from one’s parents.

١,٥٨٣
٣ ماه پیش
١ رأی
تیک ٨ پاسخ
٤١٥ بازدید

سلام.  1500's در اصل چطوری تلفظ میشه؟ مگه میشه 1500 رو گفت فیفتی هاندردز؟ اگه قبلش the  بگیره چی؟ ینی the  1500's

١٧٩
٩ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٨ پاسخ
٣٠٤ بازدید

تفاوت A big deal و Big a deal چی هست؟

٨ ماه پیش
١ رأی
٨ پاسخ
٥٤ بازدید
چند گزینه‌ای