پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان انگلیسی => سایر)

١ رأی
١ پاسخ
١٥ بازدید

کجا به  "oval office"  مشهوره ؟

٦ ساعت پیش
٠ رأی
١ پاسخ
١٥ بازدید
١ رأی
٣ پاسخ
٢٢ بازدید
چند گزینه‌ای
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
٣٧ بازدید
٠ رأی
١ پاسخ
٢٣ بازدید

دیکشنری برای شاگردای مبتدی چی خوبه؟

٣ روز پیش
٠ رأی
١ پاسخ
١٣ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
١ پاسخ
١٦ بازدید

تلفظ کلمه‌ی island تو لهجه امریکایی و بریتیش فرق میکنه؟  

٣ روز پیش
٢ رأی
٩ پاسخ
١٠٤ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
٧ پاسخ
٤٤ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
٨ پاسخ
٥٤ بازدید
چند گزینه‌ای