پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (word crumbs)

٢ رأی
٣ پاسخ
٧٧ بازدید

معنی inf رو چک کرد ولی با جمله inf  every good رو متوجه نشدم 

٢٠
٥ ماه پیش
١ رأی
تیک ٣ پاسخ
٢٢٢ بازدید

Stuck in a rut? Get  out of rut? دچار روزمرگی شدن به انگلیسی  چه اصطلاحیست؟

٣٤
٧ ماه پیش
١ رأی
تیک ٦ پاسخ
١٧٥ بازدید

مترادف میخوام برای کلمه organize به معنای مرتب کردن، سازماندهی کردن

٧ ماه پیش
٣ رأی
٤ پاسخ
١٣١ بازدید

معنی عبارت زیر  چی میشه؟ I'll take you at your world

٨ ماه پیش
٠ رأی
٥ پاسخ
١٦١ بازدید
×
٤,١٢٣
×
٣,٤١٨
×
٥٢٧
×
٦٩