پرسش خود را بپرسید

مترادف برای کلمه ی organize

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
٥٤

مترادف میخوام برای کلمه organize به معنای مرتب کردن، سازماندهی کردن

٥٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

اگر در معنای "نظم‌بخشیدن و سامان‌دادن" باشد:

order, arrange, sort, assemble, put straight, classify, collate, 

اگر در معنای "هماهنگ کردن" باشد:

coordinate, sort out, put together, orchestrate, 

(از کتاب فرهنگ مترادف‌ها و متضادها، آکسفورد)

٦,٠٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ هفته پیش

arrange, marshal, methodize, order, and systematize

٣٤٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ هفته پیش

Arrangement 

Management 

٧٩,٣٨٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ هفته پیش

arrange, sort out, systematize, coordinate, structure, and manage.

٥٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ هفته پیش

https://www.thesaurus.com/browse/organise

پیشنهاد میکنم این سایت رو ذخیره کنید چون به دردتون میخوره.

انواع مترادف ها و متضاد های هر  کلمه رو میتونید اونجا پیدا کنید.

٢٨,٠٦٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ هفته پیش

sort, sort out, arrange

تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما