پرسش خود را بپرسید

واژه سازی با الگوی هجایی

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٦٥

طبق الگوي هجايي

 « صامت + مصوت بلند + صامت »

 يك واژه بنويسيد.

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

با توجه به الگوی هجایی "صامت + مصوت بلند + صامت"، چند نمونه واژه فارسی می‌توان نوشت:

    باد // داد // مار  // نان  // سار // کار // گل // دل // شب // روز

همانطور که مشاهده می‌کنید، این الگوی هجایی در زبان فارسی بسیار رایج است و در بسیاری از کلمات به کار می‌رود.

٦٥,٤٢٢
طلایی
١٠٣
نقره‌ای
٦٧٧
برنزی
٧٢٠
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما