پرسش خود را بپرسید

ببخشید معنی ارج می نهند چی میشه

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
١٣٦

داخل درس دریاقلی

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

قدر میدارند/ارج مینهند 👑

٧٤١
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
٢٠
تاریخ
٣ ماه پیش

احترام می گذارند_تقدیر می نمایند

٥٣٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
١٧
تاریخ
٣ ماه پیش

ارزش قائل می‌شوند

قدر  می‌دانند

٣,٩٧٥
طلایی
٢
نقره‌ای
٥٦
برنزی
١٤
تاریخ
٣ ماه پیش

سلام 

معنی کلمه های جدید درس چهاردهم دریاقلی

1-جان فشانی: فداکاری و ایثار

2-ارج می نهد : ارزش و احترام می گذارند

3-دلاور: شجاع دلیر

4-چله: تسمه ای که به کمان می بندند و تیر را به وسیله ی آن پرتاب می کنند

5-پاسداری : نگهبانی حفاظت

6-نام آوران : افراد مشهور نامداران

7-پرورانده : پرورش داده

8- جنگ تحمیلی: جنگی که ایران را به زور درگیر آن کردند1367-1359

9- همت : قصد اراده

10- اوراق فروشی: مکانی که در آن پاره های اتوموبیل و وسایل دیگر فروخته می شود

11- کوی : محله

12- حاشیه : اطراف

13- بعثی : نیروهای ارتش عراق در زمان صدام

14- درنگ : مکث تامل

15- الکن : کسی که هنگام صحبت نمی تواند کلمات را درست  ادا کند  و لکنت زبان دارد

16- اطفال : کودکان

17-اشرف : والاترین شریف ترین

18- انجب : نجیب ترین با حیاترین

19- ملل: جمع ملت

20- طفولیت : کودکی

21-حب الوطن : دوست داشتن وطن

22- تل: تپه پشته

23-درختچه : درخت کوچک

24- عشایر : جمع عشیره – گروهی که شغل اصلی آن ها دام پروری است و برای پیدا کردن چراگاه مناسب برای دامهایشان پیوسته در حال کوچ هستند

25- دیرباز : زمان های قدیم

26-دلاویز : دلکش                                                                                                                                                                                                            27-استقرار:ساکن شدن

28-صحن:میدان

29-کهسار:کوهسار،کوهستان

30-سالن اجتماع:سالن گرد هم آیی

31-ارقام:جمع رقم،اعداد

32-پای کوبی:رقص

33-در تب و تاب بود:آرام و قرار نداشت

34-هلهله:فریاد شادی سر دادن

35-غریو:فریاد

36-شعف:شادی

37-تحسین:آفرین گفتن(هم خانواده ی حسن)

38-ترسیبم:رسم کردن،به تصویر کشیدن (هم خانواده ی رسم)

39-طنین:صدا،آواز

40-مدد:کمک،یاری

41-شاه غزل:غزل بسیار زیبا و معروف

42-نغز:خوب ،لطیف

43-قرائت کرد :خواند

١,٤٨٠
طلایی
١
نقره‌ای
٣٠
برنزی
٤
تاریخ
٣ ماه پیش

واژه ی ارج از بنواژه ارزیدن  گرفته شده. واژه ی می نهند  هم اشکاره که از بنواژه نهادن گرفته شده که همرده ست با بنواژه گذاشتن. ارج نهادن همون ارزش  گذاشتن و با ارزش دانستنه.

١,٩٥٩
طلایی
١
نقره‌ای
٣٠
برنزی
١١
تاریخ
٣ ماه پیش

درود

ارزش و احترام می گذارد

١٠,٢٩٤
طلایی
٩
نقره‌ای
٣٣٣
برنزی
١٧٥
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما