پرسش خود را بپرسید

سلام معنی دقیق این جمله چی هست

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
١٣٢

Are you all taken care of?

١٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

معنیش میتونه این باشه: خوب بهت میرسن؟

٢٨٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٨
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش

از همتون مراقبت شده؟

یا

به همتون رسیدگی شده؟

١,٠٧٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٣٢
برنزی
١٦
تاریخ
٢ ماه پیش

 روشی مودبانه برای اینکه از کسی بپرسید که آیا همه چیزهایی  که نیاز است را دارد یا به درستی به او خدمات داده شده است. این اغلب توسط پیشخدمت ها، فروشندگان، میزبانان یا سایر ارائه دهندگان خدمات برای بررسی نظر مشتریان یا مهمانان خود استفاده می شود.

  • “Are you all taken care of, or can I get you anything else?” (A waiter asking a table of diners)
  • “I see you’re looking at our new laptops. Are you all taken care of, or do you need some help?” (A salesperson at an electronics store)
  • “Welcome to our hotel. Are you all taken care of, or do you have any questions?” (A receptionist at a hotel lobby)
٢٠٤,٨٥٣
طلایی
١٠٧
نقره‌ای
٢,٧٨٥
برنزی
١,٤٥٠
تاریخ
٢ ماه پیش

آیا همه ی شما تحت مراقبت هستید؟

آیا از همه ی شما مراقبت به عمل می آید؟

٢١٦,٧٢٠
طلایی
٧٠
نقره‌ای
٩١٨
برنزی
٩٧٢
تاریخ
٢ ماه پیش

تو مایه های: چیزی لازم ندارید؟ همه چی اوکیه؟

٤٧٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٧
برنزی
٦
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما