پرسش خود را بپرسید

methods are yet to be standardized

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
٢٤٠

 به درستی جا نمی افته واسم. be standardized رو میشناسم هرچند فراموش کردم به ساختارش  چی میگن(present passive?) ینی استاندارد بشود. اون to رو هم میفهمم. کارواژه دوم پس از  کارواژه ی to be همراه با to میاد. yet قیده و میدونم قید پس از to be رواله ولی این قید، yet، پس از to be واسم چندان! اشنا نیست.دردم از are و اینکه چرا اونجا نشسته.چرا are اخه؟ اگه need یا have  میبود  بجای are yet  پرسش برانگیز نمیشد واسم. چیه داستانش؟

گوگلش که میکنم نمونه های بسیاری میاره به ریخت yet+to+be+p.p  با کاربردشون ولی من فهم ساختارشو میخام زمانی که در پس to be بنشسته، نه کاربرد یا معنیش. 

شایدم چون توی فارسی همچین چالشی نداریم باشه که پرسش برانگیز شده واسم. 

و دوم اینکه چرا من هیچ نمونه ای که be+p.p(بدون if)  کارواژه یکم گزاره باشه ندارم در یاد؟ نمیتونه در انگلیسی یکمی باشه واسه همین are اومده؟ 

٢,٠٨٩
طلایی
١
نقره‌ای
٣٢
برنزی
١٢

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

وقتی مصدر (چه معلوم و چه مجهول) بعد از افعال (to be (am, is, are,was, were استفاده می‌شه معمولا در فارسی به "قرار است" ترجمه می‌شود.

You are not to leave this house without my permission. Is that clear?

شما قرار نیست این خونه رو بدون اجازه من ترک کنی. واضح است؟ (در این جمله مصدر معلومه و بصورت معلوم ترجمه می‌شه.)

If we are to solve the world's pollution problems, we must address environmental issues now.

اگه ما قراره مشکلات آلودگی جهان رو حل کنیم، ما باید حالا به موضوعات محیط زیستی رسیدگی کنیم.

These benches are not to be removed from the changing rooms.

نیمکت ها قرار نیست از اتاقهای رختکن حذف بشن. (مصدرِ مجهول است و بصورت مجهول ترجمه می‌شه)

اگه مصدرِ کامل بعد از فعل to be استفاده بشه نشون دهنده ی اینه که کاری که قرار بوده انجام بشه انجام نشده.

They were to have picked strawberries this morning, but the torrential overnight rain made the field too muddy.

آنها قرار بود امروز صبح توت فرنگی بچینند ... (که نچیدند)

درباره کاربرد yet لطفا به توضیحات زیر توجه کنید.

Use “yet” in the middle of the sentence to discuss something unknown or unclear. This approach is often used in more formal discussions or conversations. “Yet” is often placed after “have,” “are,” or “has.”

It refers to  an event that has not occurred so far but that might occur in the future.

"Our guests are yet to arrive."

مهمانهامون قراره دیر یا زود برسند.

امیدوارم اگه جایی رو اشتباه گفتم دوستان اصلاح بفرمایند.

٤,٢٦٥
طلایی
٢
نقره‌ای
٦٠
برنزی
١٨
تاریخ
٧ ماه پیش

گویا to be که صفت یا قید یا نامی رو به نهاد گزاره پیوند میزنه، در این جور گزاره ها کارواژه ای رو به نهاد پیوند میزنه، نه! در the book is green اون is، صفت green رو پیوند زده به نهاد the book. در گزاره ی our guests are yet to arrive اون are کارواژه to arrive رو پیوند میزنه به our guests. همچین توانایی در بنواژه ی 'بودن' فارسی نداریم. شاید واسه همینه که از واژه ی 'قرار' کمک گرفته میشه واسه برگردوندن گزاره به فارسی.
به گمونم اون فهمی که دنباش بودم رو یافتم. سپاسگذارم از همه به ویژه از 'شما'.

-
٧ ماه پیش

ی چیزی!
در این گزاره:
". They were to have picked strawberries" اون They were to رو که 'بر آن بودند' یا به گفته شما 'انها قرار بود' شناختیم؛ این به کنار. اون توت هم به کنار. میمونه have picked و زمانش که شما گفتی میشه بچینند. خب اگه اینجوری باشه پس "They were to pick strawberries" چه جوری میشه؟ از نگاه درستور زبان این گزاره هم درسته؛ مگه نه؟خب پس به گمونم pick در اینجا میشه 'بچینند' و have picked میشه 'چیده باشند'؛ نه؟

-
٧ ماه پیش

ببینید یکی از کاربردهای مصدر کامل کاربردِ "غیرِ واقعی" است یعنی مثلا فعلِ جمله ای مثبته و مثبت ترجمه میشه ولی در واقع اون فعلِ مثبت اتفاق نیافتاده، حالا اگه شما to pick بکار ببرید این فعلیه که واقعا اتفاق افتاده و اگه قسمتِ دوم جمله رو بکار نبرید ( از but به بعد ) برداشت شنونده اینه که آنها رفتند و توت رو چیدند ولی وقتی مصدر کامل بکار میره بدون اینکه قسمت دوم جمله گفته بشه شنونده می فهمه که توتی چیده نشده. حالا تو ترجمه ی فارسی باید به نحوی این "اتفاق نیفتادنه" رو به شنونده برسونید.

-
٧ ماه پیش

شاید بهتر بود میگفتم to pick فعلیه که اتفاق افتادن یا نیفتادنش واسه شنونده معلوم نیست ولی to have picked اتفاق نیفتادنش معلومه. ( مثل مبحث شرطی ها و حدسی ها )

-
٧ ماه پیش

شما میگین از were to have picked برداشت میشه که چیدن رخ نداده واز to pick چیدن رخ داده؟! اونto have picked رو برگردان کردین به 'قرار بود بچینن' و حالا میگین از این 'قرار بود بچینن' برداشت میشه نچیدن ولی از 'قرار بود چیده باشن' برداشت میشه که چیدن؟ من نه از to pick و نه از to have picked و نه از قرار بود بچینن و نه از قرار بود چیده باشن، از هر چار تا، نه برداشت میکنم که چیدن رخ داده و نه برداشت میکنم که چیدن رخ نداده. بسا با but هم برداشت نمیکنم هیچ رخدادی رو هرچند که بختش بیشتر یا کمتره با but.

-
٧ ماه پیش

اها حالا بهتر شد. از were to pick نه برداشت میشه چیدن رخ داده و نه برداشت میشه رخ نداده. حالا هم رای هستیم در این باره. ولی بر were to have picked هم رای نیستیم. شما با این دیدگاه که were to have picked اشاره به رخ ندادن چینش میکنه برش گردونید به 'قرار بود بچینن' و بر این باورین که قرار بود بچینن ینی نچیدن و من در اینجا با شما هم رای نیستم نه در انگلیسیش و نه در برگردان فارسیش.

-
٧ ماه پیش

خب من تو پرانتز موقع ترجمه نوشتم ( که نچیدن ) و قبل از نوشتنِ جمله نوشتم [نشون دهنده ی اینه که کاری که قرار بوده انجام بشه انجام نشده]. نه من نگفتم "بچینن" یا "چیده باشن" به معنی چی هستن یا چی نیستن. عرض بنده اینه هر طور که ترجمه میکنید به نحوی ( حالا من تو پرانتز گفتم ) به شنونده برسونید که "این اتفاق در گذشته نیفتاده" . شاید معادل فارسی واسه ش نداشته باشیم. چون کارکرد مصدر کامل در اینجا اینه: کاری که قرار بوده انجام بشه ولی انجام نشده.

-
٧ ماه پیش

اگه گوینده میدونه رخ نداده یا داده چرا نباید زمان گذشته ساده یا کامل هنجار بکار ببره؟ اون شناختی که دادین در رج پایانی: برای 'کاری که قرار بوده انجام بشه ولی انجام نشده' به گمانم 'کاری که قرار بود انجام بشه ولی میتونه انجام نشه یا نشده باشه' یا 'کاری که قرار بود انجام نشه ولی میتونه انجام بشه یا شده باشه' درست باشه. ی جای کار میلنگه. چیزی که شما میگین جور در نمیاد. من میگم گوینده یا نمیدونه رخ داده یا نه یا داره از زمانی میگه که نمیدونسته رخ داده یا ن. در هر حال نمیدونه یا نمیدونسته. بذگریم!!!

-
٧ ماه پیش

برداشتتون از شرطی نوع سوم چطوره؟ ( would که قبل از مصدرِ بدون to ی کامل میاد. )

-
٧ ماه پیش

ی چیزی تو مایه هایI would have eaten it رو میگین؟گذشته I would eat it ه که در دون have کارواژه کمکیه چون پس از wouldباس infinitive بیاد. ینی کاش می خوردم ( ولی نخوردم ) . اشاره به کاری که بهتر بود بشه ولی نشده. اینو نمونه دادین از اینکه گوینده میدونه چی رخ داده ولی حال ساده یا کامل هنجار بکار نمیبره، اره؟ خب شدن 3 جور. اگه بدونیم چی رخ داده یا گذشته کامل یا ساده هنجار یا مصدر بی to و شاید بازم باشه. در هر حال درwere to have picked گوینده نمیدونه یا نمیدونسته کار رخ داده یا نه تنها قراری برا اینده.

-
٧ ماه پیش

چه اصراریه که بگین نمیدونسته😁 حتی در جملاتتون از کلماتی که نشون دهنده عدم اطمینانتون باشه استفاده نمیکنین [گوینده نمیدونه یا نمیدونسته کار رخ داده یا نه تنها قراری برا اینده]. گویا از خودشون بهتر میدونین!! هر جور راحتین. انقدر مقاومت در پذیرشِ یه گرامرِ جدید! اونجا مصدر بدون to میاد چون بعد از افعال مدال نمیشه to اورد! اینجا بعد از افعال to be نمیشه مصدر بدون to آورد! گذشته ی ساده بیاره چطور "قرار بود" رو توش بگنجونه؟! Have کار واژه ی کمکیه دیگه چیه؟ have+pp مصدر کامله که to ش حذف شده!

-
٧ ماه پیش

اینکه اینا رو چی نامگذاری میکنیم چندان ارجی نداره. چیزی به نام مصدر کامل نشنیدم و تا حالا نیازی به دونستن نام این ساختار ها نداشتم. ولی میتونم گمانه زنی کنم که به چی میگین مصدر کامل. ولی ی گذشته کامل شنیدم، past pefect، یا حال کامل که در اون have ی Auxiliaryه و به یاد دارم بهش میگفتیم کارواژه کمکی. ما که تو دوره اموزش پایه بهشون میگفتیم کارواژه کمکی.

-
٧ ماه پیش

هرگز نگفتم ساختار رو نمیشناسم که! گفتم چرایی ساختار رو درک نمیکنم. اگه باور دارم شما درست نمیگین برای اینکه این ساختاری نیست که دیروز یا امروز اشنا شده باشم باهاش و نمیخام هم بگم که شدنی نیست که برداشتم غلط نبوده ازش. ولی به سادگی هم نمیپزیرم که شما درست میگین چرا که ده ها گزاره در زهنم دارم که جور در نمیاد با گفته شما. شما نباید از این گفتگو منش منو برچسب بزنین یا بخندین بهش که! درست نیست این که.

-
٧ ماه پیش

اینو توی ویکیپدیا پیدا کردم تازه:
Auxiliary verbs are also called helping verbs, helper verbs, or ( verbal ) auxiliaries
بذگریم. اونی باید میفهمیدم رو فهمیدم. ممنون و سپاس بسیار.

-
٧ ماه پیش

هر جور راحتین. فقط خواستم بگم اون خنده جهت تمسخر نبود فقط این مقاومت واسم جالب بود خنده م گرفت. به ویکی پدیا هم کار ندارم ( هر چند جواب دارم واسه ش ) . اونجا هم که گفتم کارواژه چیه میخواستم بگم انقدر همه چی رو پیچیده نکنید ( متاسفانه محدودیت تعداد واژه هست ) . بن واژه و کار واژه و امثالهم که استفاده میکنید فقط فهمِ کلام شما رو واسه شنونده سخت میکنه چون اصلا عمومیت نداره و واقعا کلمات ناآشنایی اند. موفق باشید.

-
٧ ماه پیش

باید زار زار گریست برای فارسی که فارسی بر زبانش واژه فعل رو میفهمه ولی کارواژه رو نه. مصدر براش اشناست ولی ستاک یا بن - واژه نشنیده. میگه تمسخر ولی ریشخند رو نمیشناسه. میگه جمله، گزاره رو فراموش کرده. میگه جواب، با پاسخ دشمنه. میگه مقاومت، ایستادگی تو دامنه واژگانش نیست. میگه کلام، زیبایی سخن رو نمیبینه. میگه واقعا، نمیدونه به راستی کجای داستانه. برام موفقیت میخواهد نه پیروزی. بدا که تاسف نشسته جای شوربختی. نه، نه. . . کمبود از شمار واژگان فارسی نیست. کمبود از شناخته خودمون و واژگانمونه.

-
٧ ماه پیش

شما میتونید طوری حرف بزنید که کارکردِ اصلی زبان که برقراری ارتباط با دیگران و انتقالِ منظوره نادیده گرفته بشه همونطور که در این مبحث اصل رو به حاشیه روندید! در زبان اکثر کشورها کلمات وارداتی از دیگر کشورها وجود داره ، انگلیس، هند، . . . که به مرور به عنوان واژه های خودی پذیرفته شدن، ایران تافته جدا بافته نیست. علاقه ای ندارم برای فراغ بالِ افرادِ متعصب دنباله روی راهی باشم که نتیجه ش غریبگیِ نسل های بعدمون با اشعار شاعران بزرگ این مرز و بومه. به علل گریستنتون، کاربرد" ه" به جای " ِ" هم اضافه کنید!

-
٧ ماه پیش

دو صد بله، بله که کارکرد زبان! نادیده گیریم آنگاه که کمر فارسی ام خمیده بینم به زیر این واژگان بیگانه و دروغین. مگر از پاسداشت فارسی که مینوی کیستی من ایرانیست کمتر توانم خواستن؟ گیریم گفتمان به بیراهه رفته، ولی هنوز از آیین آبادیس به در نگشته. وام گیری همه ی زبان ها از واژگان زبان دیگر فرافکنیست و من فریفته اش نخواهم شد. کجا انان این کردند و کنند که ما به خود کنیم؟ کجا؟ واژه ای وام بگیریم که نیازش بینیم، چه اگه زایایی فارسی شناخته بودیم ما را چه نیازی به وام!، نه اینکه داشتهامان نادیده گرفته. . .

-
٧ ماه پیش

اهسته فراموشان کنیم یا که واژگان خویش به دست خویش گردن زنیم. در میان ان سرایندگان بزرگ، از فردوسی پاکزاد پارسی سرا ارجمندترین و پر اوازه تر که ایرانی بدهکار اوست؟ پاسداشت فارسی که بیگانگی با سروده های دیگران نباشد.  نگرانی از بیگانگی با سروده های دو صد کسان، به بیگانگی ایرانی با زبان خویش هرگز نیرزد؛ این اگر گنجی به خرده سنگی وادادن نیست پس چیست؟
باری. . . فرهنگ ایرانی ولی تافته ایست جدا خوشبافته. به زیر خاکستران ولی زنده و چشم به راه بازشناشی من و تو.

-
٧ ماه پیش

"من فریفته اش نخواهم شد"

شما یک خشت خام هم بگذار بر درش.

-
٧ ماه پیش

اصطلاح yet to be یعنی " هنوز نشده". شیوه و  تکنیک کار شما هنوز  مطابق استاندارد نیست. 

١١٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٢
تاریخ
٧ ماه پیش

در گزاره داده شده be standardized نقشش چیه؟ کار واژه دوم گزاره س. تو واژه استاندارد رو بکار بردی واسش در چه نقشی؟ نام. خب این که درست نیست. اینی که تو میگی به Your method is not in accordance with standard yet میمونه نه اونی که پرسیدم. اون گزاره اشاره داره به اینکه استانداردی در کار نیست که شیوه ها بخان باش هماهنگ باشن یا نباشن. بازم میگم. میخان بدونم چرا are بکار رفته. ممنون از راهنماییت.

-
٧ ماه پیش

فعل ربطی are به این علت جمع اومده که methods یک کلمه جَمعه.

بند دوم جمله شما یعنی to be standardized  مجهوله (passive voice ) اما این کل جمله رو مجهول نمی‌کنه.  وجه مجهول وقتی استفاده می‌شه که فاعل مشخص نباشه یا اهمیت مفعول بیشتر باشه و در جایگاه فاعل بیاد (علامتش هم وجود فعل ربطیه).

to be + infinitive with to

این هم یک ساختار formal برای بیان رویدادهای آینده یا گذشته‌ست.

اما ساختاری که شما اشاره می‌کنید یعنی

 am/is/are/was/were/will + yet + to  infinitive 

در همه زمان‌ها کاربرد داره؛ و قید yet معنی "هنوز، هنوز هم" می‌ده.  اگر در فرهنگ کمبریج به مدخل yet to نگاه کنید، می‌بینید که این ساختار رو منحصراً برای زمان حال کامل به‌کار برده! علتش رو می‌گم:

جمله شما در اصل باید حال کامل باشه؛ در انگلیسی آمریکایی، برای جملاتی که زمان فعل باید حال کامل باشه، معمولا  از حال ساده استفاده می‌کنند و این جمله شما به این صورت هم نوشته می‌شه:

The methods have yet to be standardized 

توجه کنیم که قید yet در حال کامل وقتی می‌آد، مفهوم "تکمیل نشدن کاری که قصد/انتظار انجام آن را داریم" رو داره. تفاوتش با still اینه که در still قصد/انتظار انجامش نمی‌ره، بلکه توقع انجامش رو داریم و هر دو "هنوز" ترجمه می شن.

٩,٢٨٢
طلایی
٢
نقره‌ای
١٦٠
برنزی
٨٠
تاریخ
٧ ماه پیش

نپرسیدم چرا are اره ولی is و am نه. و نپرسیدم چرا کارواژه یکم مجهول نیست. مجهول نباید بودنش رو درک میکنم. اون ساختاری ک گفتی، to be+infinitive with to رو وابسته به پرسش خودم نمیبینم و نگرفتم چ جور ! گفتی در اصل باید حال کامل باشه. گیریم که درست، خب حالا که نیست. اینی که هست رو روشن کن نه اونی که میتونست باشه. ولی اون . . . have to be. . . هم ک گفتی که حال کامل نیست، هست؟ ولی خب درست میگی اونجا have هم میشینه ولی باز برای من پرسشه چرا are یا have؟! ممنونم ازت ولی من هنوز پاسخ نیافتم از گفته هات.

-
٧ ماه پیش

عرض شد که در انگلیسی آمریکایی رسم شده جملات متداول حال کامل رو به صورت حال ساده می گن و می نویسن. علت دیگه اینکه yet قیدی مختص زمان حال کامله. جمله شما بی شک از یک نویسنده native نیست وگرنه برخلاف محاوره باید با have بیان می کرد. این ساختار در کتاب گرامر آذر هم نیست.

-
٧ ماه پیش

خب یارو دانشمندی از کنیاس و انگلیسی یک زبان رسمی اونجا هست. من این ساختار رو گوگل کردم. ساختار درستیه. گزاره چون این در جتسجوهای گوگل بسیاره. واسه نمونه این گزاره که گوگل بر میگردونه:
The project is yet to be done, so we should get started on it soon.
الان اون دوستمون میاد میگه دیدی گفتم قراه در اینده نزدیک رخ بده : )

-
٧ ماه پیش

من از نظر گرامری نمی‌تونم براتون توضیح بدم اما پرسیدین چرا need یا have استفاده نشده. یک تفاوت ریز دارن از نظر معنایی.

اگه با need یا have می‌نوشت جمله رو، معناش می‌شد که روش‌ها هنوز باید (لازم است) که استاندارد بشوند.

ولی الان روش‌ها قرار است استاندارد بشوند.

یعنی نه‌تنها لازم است و باید، بلکه قرار است انجام بشود. مثلاً فردا قراره این اتفاق بیفته... منظورم اینه که در اولی برنامه‌ای برای انجام استانداردسازی ریخته نشده فقط می‌دونیم که باید اتفاق بیفته.

٣٦٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١٤
برنزی
١٣
تاریخ
٧ ماه پیش

نه نه. . . من نپرسیدم چرا need یا have نیومد. گفتم اگه این دو میومد واسم پرسش برانگیز نمیبود. میدونم اونجا میتونه این دو هم بشینه ولی خب گزاره ای دیگه ای میشدن که گوینده انگیزه ی گفتنش رو نداشنه و پیامی که در دلش داشته رو نمیرسوندن؛ ی همچین چیزی. گفتی 'قرار است استاندارد بشوند' خب کلک رشتی نمیشه اینجوری؟ تازشم، اگه میخاست بگه قرار است are supposed رو بکار میبرد نه are تنها رو، نه؟ معنی گزاره به من کمکی نمیکنه. اخه معنیشو نمیخام. معنیشو میفهمم. میخام بدونم چرا are نشسته اونجا.

-
٧ ماه پیش

ی چیز دیگه اینکه اون yet به گمونم گزاره رو چپول ( منفی ) میکنه. ینی اگه قراره برگردونیم به فارسی are yet to be میشه هنوز ""نشدند"". نیاز به استاندارد شدن رو از گزاره برداشت میکنم ولی اینکه میگی قرار است انجام بشود در اینده نزدیک ( یا دور! رو هم ) رو شوربختانه نه. باری. . . پرسش اینکه چرا are نشسته اونجا.

-
٧ ماه پیش

پاسخ شما