پرسش خود را بپرسید

تست گرامر زبان انگلیسی might/may not/will/wants

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٦٩

Alex_______come to Dartmoor with us on Saturday, but he's not sure yet.

٠ %

wants

٠ %

will

٠ %

may not

١٠٠ %

might

٤ پاسخ
٦٦٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١١

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١٠,٠٩٩
طلایی
٧
نقره‌ای
١٣٣
برنزی
٦١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١٣,٠٢٤
طلایی
١٥
نقره‌ای
٢١٠
برنزی
٢٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٤٤,٤٨٧
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤٧
برنزی
٣١٢
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما