پرسش خود را بپرسید

دوستان میشه این دو جمله رو مرتب کنید

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
١٧٨

(meat/you/need/do/How much)(need/two/meat/kilos/of/I)

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١

٨ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

How much meat do you need

I need two kilos of meat

٧٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
١ ماه پیش

? How much meat do you need چه مقداری گوشت نیاز دارید ؟ I need two kilos of meat من نیاز دارم دو کیلو گوشت

٣٧٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١٥
برنزی
١٤
تاریخ
٢ ماه پیش

1. How much meat do you need?

2. I need two kilos of meat.

٤٠٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٥
تاریخ
٣ ماه پیش

How much meat do you need?

٥٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٣ ماه پیش

How much meat do you need  

I need two kilo s  of   meat 

٨١,١٣٨
طلایی
١٦
نقره‌ای
١٥٢
برنزی
٣٨٥
تاریخ
٣ ماه پیش

?How much meat do you need

I need  two kilos of meat

١,٥٥١
طلایی
١
نقره‌ای
٢٢
برنزی
٨
تاریخ
٣ ماه پیش

? How much meat do you need

. I need two kilos of meat

٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ ماه پیش

-How much meat do you need?

-I need   two kilos of meat.

١٢٨,٨٨٧
طلایی
٩٤
نقره‌ای
٢,٢٤٥
برنزی
٩٦٩
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما