پرسش خود را بپرسید

دوستان میشه این دو جمله رو مرتب کنید

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
٢٦٢

(meat/you/need/do/How much)(need/two/meat/kilos/of/I)

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١

٨ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

How much meat do you need

I need two kilos of meat

١١٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
٤ ماه پیش

? How much meat do you need چه مقداری گوشت نیاز دارید ؟ I need two kilos of meat من نیاز دارم دو کیلو گوشت

٥٣٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١٥
برنزی
١٤
تاریخ
٥ ماه پیش

1. How much meat do you need?

2. I need two kilos of meat.

٥١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٧
تاریخ
٦ ماه پیش

How much meat do you need?

٥٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٦ ماه پیش

How much meat do you need  

I need two kilo s  of   meat 

٨٢,٢٩٨
طلایی
١٦
نقره‌ای
١٦٢
برنزی
٣٨٨
تاریخ
٦ ماه پیش

?How much meat do you need

I need  two kilos of meat

١,٥٦٦
طلایی
١
نقره‌ای
٢٣
برنزی
٨
تاریخ
٦ ماه پیش

? How much meat do you need

. I need two kilos of meat

٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٦ ماه پیش

-How much meat do you need?

-I need   two kilos of meat.

٢٩,٩٩٣
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٣٠
برنزی
١,٠٦١
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما