تاریخ
١ روز پیش
پیشنهاد
٠

- عنوان؛ تیتر؛ سرخط ( مقاله، گزارش، کتاب ) - شناسه ( مثلاً استفاده از شناسه ی جنسیت مانند Mr، Ms، یا شناسه ی منصب مانند تیمسار، مدیرکل، و مانند آنه ...

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
١

[ ( Clause ) Most Favoured Nation] اصل دولت های کاملة الوداد؛ ماده ای در کنوانسیون بین المللی گمرک به معنی اِعمال تعرفه ی گمرکی یک سان به همه ی طرف ه ...

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
١

عوارض جبرانی گمرکی؛ طبق قوانین سازمان بین المللی تجارت ( WTO ) کشورها حق اعمال سوبسید به محصولات صادراتی خود را ندارند. اگر کشور وارد کننده ای متوجه ...

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

Diesel fuel: نوعی سوخت ئیدروکربنی حاصل از پالایش نفت خام یا سنتز شده از موادی مانند گاز طبیعی، بیوگاز، زغال سنگ، وغیره بر پایه ی �ستان� با مشخصات زیر ...

تاریخ
٤ هفته پیش
پیشنهاد
٠

خودریخت؛ کانی هایی که شکل بلوری خود را در بافت سنگ حفظ می کنند Automorph

تاریخ
٤ هفته پیش
پیشنهاد
٠

[زمین شناسی] خودشکلی؛ خودریختی؛ اتومورفی؛ وضعی حفظ شکل بلور در داخل بافت سنگ

تاریخ
٤ هفته پیش
پیشنهاد
٠

alteration [زمین شناسی] تغییرات شیمیایی یا بلوری در سنگ ها یا رسوبات

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

[زمین شناسی] پهنه ی جوش خورده؛ قطعات بزرگ سنگ های درشت و بزرگ که در جریان گدازه به بیرون پرتاب شده اند.

پیشنهاد
٠

geographical features هرگونه برآمدگی یا فرورفتگی در جهت قائم ( کوه/دره ) یا در جهت افقی ( غار/دماغه ) و سایر عناصری مانند رود، دریاچه و مانند آنها مق ...

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

[علوم زمین] عارضه ی زمینی؛ عارضه ی زمین شناسی؛ عارضه ی زمین شناختی؛ پستی و بلندی های سطح زمین مانند کوه، دره، دریاچه، رودخانه

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

[فیزیک] پویایی شناسی؛ دینامیک؛ علم پویایی شناسی ( �اس� آخر نشانه ی جمع نیست بلکه معرفِ رشته ی علمی است )

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

[ریاضیات][فعل] برازش؛ برازاندن؛ یافتن بهترین تابع ریاضی از طریق روش های تحلیلی که بتواند خصلت مجموعه ای از داده ها را بیان کند. curve fitting: برازا ...

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

تک تک؛ تک به تک

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

[مهندسی مکانیک] تیغه؛ پره؛ بالَک؛ زائده یا برجسته گیِ باریکِ ثابت روی بدنه ی اصلی، مانند تیغه های ثابت روی الکتروموتور یا سرسیلندر یا تنه ی موتور درو ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

[ریاضیات] ۱ - هندسه؛ علم هندسه؛ ریاضیات محض نقاط، خطوط، منحنی ها، و سطوح؛ ۲ - عنصر هندسی؛ شکل هندسی؛ فرم هندسی؛ شکل سه بعدی و راستای چیزی

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تصویر زیر مربوط به شرح معنی های واژه ی Scale است که در پست قبلی بارگذاری نشده بود

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٢

[فیزیک] ۱ - ترازو؛ ۲ - مقیاس؛ درجه بندی؛ درجه بندی روی دستگاه های اندازه گیری مانند خط کش و کولیس [فعل] ۱ - وزن کردن ( اندازه گیری جِرم ) با ترازو؛ ۲ ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
١

[مهندسی] ۱ - تنظیم اولیه؛ برنامه دهی اولیه؛ آماده کردن دستگاه مکانیکی یا برقی بر اساس کار معینی که قرار است انجام شود، ازجمله تنظیم فشار، فاصله، دما، ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

[هندسه] تخم مرغی؛ شِبه بیضوی؛ شکلی مدور به صورت دایره ی کشیده ی متقارن یا نامتقارن یا نامنظم

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

[مهندسی مکانیک] ۱ - گِیج زنی؛ گِیج زدن؛ استفاده از گِیج برای تعیین منطبق یا نامنطبق بودن قطعه؛ اندازه گیریِ دقیق در مقایسه با ( یا با استفاده از ) اب ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
١

این واژه ها دارای معانی هم پوشان هستند ولی به طور دقیق مترادف هم حساب نمی شوند. در متون عمومی این واژه ها به جای هم به کار برده می شوند اما در متون ت ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

کاربرد نمونه ی معانی زیر را در ادبیات فارسی نیافتم ولی می توان با استفاده از پس وندها، واژه های جدید برای افاده ی مفاهیم جدید ساخت. پیش نهادها: ۱ - خ ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

[متالورژی] ریخت پذیری؛ قابلیت ریخته گری؛ قابلیت قالب گیری موادی مانند فلز مذاب یا دوغاب. قابلیت قالب گیری یا ریخت پذیری ناشی از روانی ماده ی ریختنی و ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

[مهندسی مکانیک] خوش تراش؛ دارای قابلیت تراش؛ دارای قابلیت ماشین کاری با ماشین افزار؛ دارای قابلیت براده برداری

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

[متالورژی] جوش پذیر؛ دارای قابلیت جوش کاری

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

[مهندسی مکانیک] قطعه گیر؛ ابزارگیر؛ سه نظام؛ چهارنظام؛ فشنگی ( کولِت ) ؛ ابزار مرکزگیر داخلی یا بیرونی برای گرفتن ابزار یا قطعه در راستای محور ابزار ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

[حقوق] بی نظمی؛ رفتارهای بر هم زننده ی قوانین یا مقررات، یا قواعد عرفی، اخلاقی، و مانند آنها. [عمومی] بی قاعده گی؛ نداشتنِ اصل یا آهنگ تغییر منظم؛ ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

۱ - هم سان؛ یک سان؛ بدون تفاوت؛ در مقایسه ی �دو چیز� ۲ - عیناً همان؛ بی تغییر؛ همان خودش؛ به معنیِ �selfsame� در مقایسه ی وضعیت �یک چیز� در زمان ها ی ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مراتب؛ ترتیبات؛ شکل، شیوه، یا رویّه ی انجام کار معین

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

آًقای محمد مهدی فولادی: بلوک �به معنای چهار راه� نیست بل که همان طور که در شرح واژه نوشته اید، مجموعه ی ساخت مان های محصور در بین چهار ( four هم به ا ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

[مهندسی] صحت کارکرد؛ حالتی که در آن مجموعه ی ساخته ( ویا مونتاژ ) شده کار خود را طبق آن چه در طراحی در نظر گرفته شده است، به طور قابل قبولی انجام می ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

۱ - به معنی میخ پرچ نیست ۲ - رول پلاگ هم نیست در فارسی هم �داول پین� رایج است. نوعی پین ( عموماً فولادی ) سخت کاری شده، سنگ زده و پولیش خورده با قطر ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

[هندسه، نقشه کشی، مهندسی مکانیک] اسپاین؛ منحنی سینوسی نامنظم؛ نوعی منحنی شبیه ستون فقرات که شبیه منحنی سینوسی نامنظم است ( شکل ۱ ) . [مهندسی عمران] ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

[ریاضیات] هموارسازی؛ حذف دندانه ها یا نوسانات شدید منحنی با استفاده از تابع یا تکنیک معین [داده پردازی] هموارسازی؛ نوعی تکنیک داده پردازی برای حذف نو ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

شماره گذاری مجدد؛ تخصیص شماره های جدید به مطالب در متن

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

[فیزیک مکانیک] سفتی؛ معیار مقاومت جسم در برابر تغییر شکل بر اثر نیروی خارجی چند اصطلاح دیگر در این حوزه که گاه معنای آنها به اشتباه معادل این واژه د ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

معانیِ دیگر علاوه بر آن چه دوستان گفتند: ( defer to ) : ترجیح دادن؛ برتری دادن؛ وا دادن به؛ واگذار کردن به . . . ( به دلیل توان مندی بالقوه ی بالات ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
١

[هندسه] لَپ؛ لوب؛ لوبیایی؛ شکلی شبیه لوبیا. شکل گِرد مانندی که از یک شکل طولی بیرون زده باشد. [آناتومی] لَپ؛ لوب؛ بخش هایی از اندام مانند کلیه، کبد، ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
١

ویژه طرح؛ خاصه طرح؛ طرح یا ترتیباتی نظام مند و بزرگ مقیاس برای رسیدن به هدف یا تحقق ایده ای معین a large - scale systematic plan or arrangement for a ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
١

[فعل، مصدر] کژفهمی؛ برداشت نادرست [صفت] گم راه کننده؛ مثال: misunderstanding symbol: نماد گم راه کننده؛ نمادی که امکان تعبیرهای مختلف از آن وجود دارد

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
١

[مالیه، حساب داری] ۱. پاداش؛ مبلغی که خارج از سود سهام به سهام داران یا کارکنان پرداخت می شود [بیمه] ۱ - جایزه؛ ۲ - پاداش؛ مبلغی که شرکت بیمه به دلیل ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

املای واژه نادرست نوشته شده است. املای درست: closure [فلسفه] قانون بستار؛ اصل بستار؛ یکی از اصول نظریه ی گشتالت که نحوه ی تکمیل اشکال ناقص را توسط ذه ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

[مهندسی مکانیک][فعل] مونتاژ؛ سوار کردن یک قطعه ی محوری در سوراخ قطعه ی مقابل [صفت] مونتاژی؛ مقابل؛ نرماده؛ قطعه یا عنصری از یک قطعه که برای مونتاژ در ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

۱. [محیط زیست] وارهایی؛ دفع؛ دورریزی؛ دور کردن و انبار کردن پس ماندها در محلی ایمن ( یا غیرایمن ) . ۲. [مدیریت اسناد] وارهایی؛ خارج کردن از دُور؛ ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد

[حقوق] اصطلاحات عربی در متون حقوقی در ایران بسیار است و استفاده از اِعراب درست، برای خواندن و درست فهمیدن �رأی� یا �حکم� یا �دادنامه� ضروری است. بناب ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

[مهندسی مکانیک] هم سان؛ مثال: Unified National Coarse thread ( UNC ) thread: روزه های هم سان دنده درشت؛ سیستمی از مقاطع، ابعاد، و ویژه گی های هندسی ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

[هندسه، جبر خطی] هم صفحه؛ دو یا چند خط، بردار، یا مؤلفه که در یک �صفحه� قرار داشته باشند. مثال: همه ی اضلاع چندضلعی ها نسبت به هم �هم صفحه� هستند. د ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

[نقشه کشی] نمای متعامد؛ نمای قائم الزاویه ای؛ ترسیم چندنمایی؛ ترسیم جسم سه بعدی با تصویر کردن دو یا چند نمای�دوبعدی� آن بر روی صفحات متعامد دستگاه مخ ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

[نقشه کشی] چندنما؛ قائم الزاویه ای؛ تصویر کردن دو یا چند نمای دوبعدی از جسم سه بعدی روی سه صفحه ی متعامد واقع بر مختصات سه بعدی.

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

[مهندسی مکانانیک] تولرانس جهت نما؛ تولرانس جهتی؛ انحراف مجاز محور، خط، یا سطح معین از زاویه ی تعیین شده، عمود بودن، یا موازی بودن نسبت به داده ی مرجع ...