تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

احتوا، در بر گرفتن The cup constrains the coffee.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

پادتنی؛ ویژگی میکروب ها از قبیل پروتوزوها، باکتری ها، یا ویروس هایی که در سطح شان دارای موادی هستند که سیستم ایمنی بدن را تحریک به پادتن سازی می کنند

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

درخشان Excellent idea = ایده ی درخشان

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد

نشریه ی فکاهی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

سرشکن شدن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

[برق، قدرت]محدودگر؛ تثبیت کننده ی ولتاژ؛ مداری در ژنراتورهای برق برای کنترل تغییرات خروجی [الکترونیک] محدودگر؛ مداری که اجازه ی ورود سیگنالی با دامنه ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

تیغ تیز؛ تیغ کاتر؛ شابْر؛ میکروتوم؛ تیغ لایه بر دقیق

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

برگه ی تشخیص مالیاتی قطعی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

زبان مُغلّق اقتصاددان ها؛ زبان زرگری اقتصاددان ها؛ادبیات عالِم نمای اقتصاد اصطلاحات قلنبه سلنبه ای که بیش تر برای تفاخر و تظاهر به عالم بودن به زبا ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

[اقتصاد رفتاری] فاتح مغبون؛ گونه ای سوگیری ذهنی که در معامله هایی مانند مزایده به صِرف برنده شدن مبلغی بالاتر از ارزش واقعی پرداخت می شود. یعنی در عی ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

نوروتیپ؛ تیپ عصبی؛ صاحب نوعی مغز و سلسله ی اعصاب مرکزی، از نظر نحوه ی تفسیر و پاسخ فرد به نشانه های اجتماعی و غیره.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

[متالورژی] نیتراته؛ نیتروره؛ فلز نیتروره فلزی است که در ضخامت اندکی از سطح آن، طی عملیات حرارتی ویژه ای، نیتروژن نفوذ داده شده و سختی سطحی ( case har ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

[متالورژی] نیتروژن دهی؛ نیتروراسیون: نوعی عملیات حرارتی سطحی برای نفوذ دادن نیتروژن به سطح فلزات و سخت کاری سطحی ( case hardening ) آنها است. روش ها ...

تاریخ
٥ روز پیش
پیشنهاد
٠

[داستان های علمی تخیلی] زمینی؛ ساکن زمین. برگرفته از واژه ی لاتینی Terra به معنی زمین یا کره ی زمین است و به این ترتیب، انسان ها در لاتین Terrans یا ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

آگهیِ روزنامه ی رسمی؛ نشر آگهی در روزنامه ی رسمی

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

[adj. ] engulfing; enveloping; enclosing; wrapping

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

[مهندسی صنایع] میز یک بَرشو؛ میزِ زاویه گیر؛ میزی ( در حالت افقی ) که بتوان آن را حول یکی از اضلاعش یا هر محور افقی دَوَران داد.

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

[شیمی/مهندسی شیمی] نقطه ی گیرش ( دما، زمان، یا سایر شرایطی فیزیکی ) ؛ در ملات یا دوغاب سیمان و ملات های ئیدرولیکی، وضعیتی است که ملات یا دوغاب بر اثر ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

[زمین شناسی/خاک شناسی] خاک سست؛ کلوخه ی خاکی که به راحتی در میان انگشتان خرد و پودر شود

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

[زمین شناسی/خاک شناسی] رس سست؛ کلوخه ی خاک رسی که به راحتی در میان انگشتان خرد و پودر شود

پیشنهاد
٠

crucible; melting pot

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

[حساب داری] ۱ - قرارداد تملیک موقت؛ قرارداد واسپاری به قصد تملیک ۲ - داراییِ اجاره داده شده؛ داراییِ واسپرده؛ داراییِ اجاره ی اعتباری؛ ۳ - مدتِ اجاره ...

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

[گیاه شناسی] بز شاخ دار، گِرده لیوه، چَلَرَک؛ گیاهی از راسته ی آلاله سانان و تیره ی زرشکیان است. هم چنین: barrenwort نامیده می شود.

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

۱ - چاپ خانه ۲ - چاپ گرها

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

مشوق جامعه مدار؛ امتیازی که نفع مادی آن اجتماعی و نفع معنوی آن فردی است. مانند اعانه ای که به نام فردی به خیریه داده می شود یا گذاشتن نام افراد بر رو ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

سازمان پای بند به رفع تبعیض ( قومی، تباری، جنسیتی، وغیره ) در استخدام.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

[اقتصاد] انقلاب سرحدی؛ تأکید بر این که در یک پروژه نظیر طرح بهسازی ملی ( کاهش بلایا، ارتقای بهداشت، ارتقای تحصیلی، و . . . ) ارزش منابع مالی در اول، ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

بازخواست کردن؛ سین جیم کردن؛ فراخواندن کسی به اتاق مدیر برای جواب دادن به سؤال

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

immiserise ( UK ) [فعل] فقیر شدن؛ نداری؛ تنگ دست شدن ( کردن ) ؛ فلاکت ( به فلاکت افتادن یا انداختن )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

محصول انحصاری؛ محصول امتیازدار؛ محصول اختصاصی؛ محصولی که بر اساس ثبت اختراع یا خرید امتیاز انحصاراً به شخص حقیقی یا حقوقی خاصی تعلق دارد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

غیرسوزاننده؛ ماده ی شمیایی که در تماس با پوست یا مخاط یا بافت های دیگر اثر تخریبی و سوزاننده گی بر آن نداشته باشد.

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

[شیمی فیزیک] پخشنده؛ دیسپرسان؛ ماده ای که به پخش شدن ماده ای در حلال کمک می کند. موادی مانند الکیل پلی اتیلن گلیکول که به توزیع پیگمنت در آب برای رنگ ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ماندگاری رنگ؛ قابلیت حفظ فام و جلوه ی رنگ اشیا در مقابل عوامل محیطی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

ابزارهای تک مصرف؛ ابزارهایی که فقط برای یک شخص یا توسط یک شخص استفاده می شود مانند وسایل اصلاح مانند تیغ، وسایل بهداشتی مانند مسواک [معادل �یک بارمصر ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

کمی کلاو؛ شیمی کلاو؛ نوعی اتوکلاو یا دستگاه استریلیزاسیون که در آن علاوه به دمای بالای ۱۰۰ درجه سلسیون بخار، از مواد شیمیایی مانند فرمالدئید و الکل ا ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

[اندازه شناسی] مستقیم بودن؛ راست بوده گی؛ پارامتر ی در اندازه شناسی ( مهندسی مکانیک، طراحی صنعتی، وغیره ) در �اندازه گذاری و تولرانس گذاری هندسی� ( g ...

تاریخ
٢ هفته پیش
پیشنهاد
٠

مشخص شده؛ معین؛ تعریف شده؛ تعیین شده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

بچسب ( در مقابل نچسب ) ؛ زدایش ناپذیر؛ ویژه گی مربوط به موادی که اگر ماده ی دیگری به آن بچسبد به آسانی نتوان تمیزش کرد. مانند ظرف پخت وپز که بچسب است ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

سست؛ دارای پیوند مولکولی ضعیف به طوری که با فشار اندکی خُرد شود و از هم بپاشد. معنی �تُرد� برای این واژه مناسب نیست زیرا به معنی �سخت و شکننده� است ...

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

فرهود عزیز: در آوانگاری فارسی زیر �پ� کسره گذاشته اید درحالی که این واژه یک خوشه ی دوصامتی آغازین دارد و �پ� کسره نمی گیرد بل که �پ� و �ر� در یک نفس ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

بازتاب پراکنش؛ مؤلفه ای از امواج نوری یا صوتی که توسط اتم های ماده ی تحت آزمون تفرق حاصل می کند و در جهت عکس تابش بازمی گردد.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

[حقوق] حقوق جای گزینی طرف قرارداد؛ حقوقی که به طرفی تعلق می گیرد تا به جای پیمانکار یا طرف خلع ید شده وارد قراردادی در حال اجرا شود.

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

[مهندسی مکانیک] خاموشی؛ از کار انداختن موقت سیستم ایمنی در ماشین ها ( مانند پرس ) حین تعمیر یا تنظیم

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٠

خام دستی، خام کاری Solutioneering is the term used to describe the act of working up a solution prior to really understanding the problem that soluti ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

راه اندازی خزشی؛ مدار یا مکانیزمی برای ایجاد حرکت های کوچک در الکتروموتور یا مکانیزم متصل به آن ( مثلاً هنگام آماده سازی پرس و تنظیم آن که مستلزم حرک ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

ماهیتاً، به طور ماهوی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

باریک اندام

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

[حقوق] تعهدات؛ شرایطی که طرفین قرارداد متعهد به انجام آن هستند

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

[شبه علم] میله ی آب یاب؛ دوشاخه ی آب یاب؛ دوشاخه ای که ادعا می شود وقتی به بالای منبع آب زیرزمینی می رسد تکان می خورد. عموماً عده ی زیادی از کشاورزان ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

[حساب داری] رقومی digital assets = دارایی های رقومی ( در مقوله ی دارایی های نامشهود ) ؛ دارایی هایی که می تواند به صورت داده های رمزدار در رسانه ی م ...