economese

پیشنهاد کاربران

زبان مُغلّق اقتصاددان ها؛ زبان زرگری اقتصاددان ها؛ادبیات عالِم نمای اقتصاد

اصطلاحات قلنبه سلنبه ای که بیش تر برای تفاخر و تظاهر به عالم بودن به زبان یا قلم آورده می شود. ادبیات عالِم نمای اقتصادی پر از اصطلاحات و شاخص ها و فرمول ها که افراد غیردانش گاهی از جمله مدیران صنایع و کسب وکارها و غیره از آن سر در نمی آورند و فقط به درد نوشتن مقاله های دانش گاهی می خورَد که در قفسه ها بایگانی می شود.

economists jorgon
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما