تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

[برق، مخابرات] سیم بان؛ کسی که مسؤول تعمیر خرابی شبکه ی انتقال برق یا سیم تلفن است [فوت بال امریکایی] بازی کن فوروارد؛ بازی کن جلو؛ بازی کن های فوروا ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

عواقب؛ پی آمد؛ تبعات

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

فضیلت نمایی؛ بیان نظر یا احساس در مورد موضوعی معین در معرض عموم به منظور القای شخصیتی اخلاقی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

در هم جوشیده؛ عجین شده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

نوروتیپ؛ تیپ عصبی؛ صاحب نوعی مغز و سلسله ی اعصاب مرکزی، از نظر نحوه ی تفسیر و پاسخ فرد به نشانه های اجتماعی و غیره.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

سنگ دلی؛ بی مروت بودن؛ رحم نکردن در ادبیات کسب وکار به معنی دخالت ندادن احساسات در تصمیم گیری ( غالباً خوش آیند راست گرایان در شمردن صفات مدیر خوب )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

۱ - اتاقک؛ سلول؛ غرفه؛ ناحیه ی کاری جدا شده با پارتیشن یا دیوارک در محیط های کار با پلان باز ( عکس ۱ ) ۲ - میز کناره دار؛ میز مطالعه در کتاب خانه ها ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

مشارکتی؛ مشارکت جویانه؛ فرهنگ مبتنی بر هم کاری در مقایسه با فرهنگ مبتنی بر رقابت یا ریاست

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

دم دمی مزاجی؛ تزلزل تصمیم گیری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

( اصطلاح سربازخانه ) آش خور؛ سربازی که تازه دوره ی آموزشی را گذرانده و وارد یگان شده است

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

( به کنایه ) جهان موازی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

نیت کردن ( پیش از فال گرفتن، فوت کردن شمع، و مانند آنها ) ؛

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

۱ - بررسی، معاینه، تشخیص، و تعمیر موتور خودرو ۲ - بررسی این که در کله ی فلانی چه خبر است؛ معاینه ی عصبی - روان شناختی There is absolutely no shame in ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

بازخواست کردن؛ سین جیم کردن؛ فراخواندن کسی به اتاق مدیر برای جواب دادن به سؤال

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

اسکید ( در انبارها و کارگاه ها به همین اسم معروف است ) ، کفیِ چوبی برای حمل و نقل بارهای نسبتاً سنگین شبیه پالت ولی بدون صفحه ی زیرین

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

از �fann� لاتین به معنی هورچین یا چنگک بوجاری گرفته شده است. بقیه ی واژه ها با تمثیل شکل چنگک بوجاری ( ذوزنقه ) ساخته شده است. ۱ - هوادار؛ طرف دار؛ ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

بی گمان؛ بی بروبرگرد؛ به ضرسِ قاطع؛ به قطع یقین

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

معنی این اصطلاح �خرتوخر� یا �شیرتوشیر� نیست زیرا این اصطلاح ها به معنی �آشفته� و �بی سامان� است. بل که معنی آن چیزی مثل �برادر به برادر رحم نمی کند� ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

[مدیریت پروژه]۱ - برنامه ی زمانی؛ زمان بندی؛ برنامه ی فعالیت؛ برنامه ی زمانی و مکانی؛ ۲ - دستور جلسه؛ برنامه ی گفت وگو [اقتصاد] جدول تعرفه بندی ( مال ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

[صفت] ۱ - بلادیده؛ حادثه دیده؛ ۲ - تحت تأثیر قرار گرفته؛ متأثر [قید] ۱ - متظاهرانه quacke affeted = زلزله زده Covid affected = آسیب دیده از کووید

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

thanks to به لطفِ؛ به برکتِ؛ به همتِ؛ به هنرِ

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

[اقتصاد] انقلاب سرحدی؛ تأکید بر این که در یک پروژه نظیر طرح بهسازی ملی ( کاهش بلایا، ارتقای بهداشت، ارتقای تحصیلی، و . . . ) ارزش منابع مالی در اول، ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

غیبت از کار؛ غیبت از کلاس؛ مدرسه گریزی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

تل باطله؛تل ـنبار باطله؛ تل های بزرگی که از انباشتن محصولات پس ماند فرآوری مواد معدنی مانند مس، طلا، و آهن به جا می مانَد. سد باطله: بند یا تلّی که ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

[داده پردازی] تجزیه کردن؛ تبدیل به اجزای متشکله کردن To take apart the data gathered. تجزیه ی داده های جمع آوری شده از مطالعات و پژوهش ها و تبدیل آن ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

[مدیریت منابع انسانی] جامعه پذیری؛ فرآیند آشنا کردن فرد تازه استخدام شده با وظایف و اختیارات و مقررات سازمان، فضاهای کاری، و هم کاران.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

[فیزیک]: ۱ - ظرفیت ( بار الکتریکی ) ؛ کاپاسیته؛ ظرفیت خازن بر حسب فاراد. ۲ - گنجایش؛ ظرفیت؛ مقدار ماده ای که در یک ظرف یا مخزن جا می گیرد. معمولاً بر ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

به سراغ چیزی رفتن. مثال: It should be enough motivating to go around. باید به اندازه ی کافی انگیزاننده باشد تا کسی به سراغ ـش برود.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

انتظامی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

علی الحساب؛ به عنوان مساعده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

۱ - آب نبات؛ شکلات؛ هر نوع تنقلات در اندازه ی کوچک ( لقمه ای ) . ۲ - پیشخان شکلات؛ میز تنقلات؛ در مهمانی ها میزی که تنقلات مختلف روی آن چیده شده است.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

۱ - [مدیریت] اعاده ی مشوق؛ اعاده ی پاداش؛ بازگرداندن پاداش یا بن در صورت نقض مقررات سازمانی، قوانین کشوری، یا مفاد قرارداد. پاداش یا کارانه ای به عن ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

سازمان پای بند به رفع تبعیض ( قومی، تباری، جنسیتی، وغیره ) در استخدام.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

( معنی ضمنی ) : �رفع تبعیض�. در قوانین امریکا هر سازمانی که کارکنان متناسب با جمعیت رنگین پوستان ( سیاه پوستان، سفیدپوستان، سرخ پوستان ) و گروه های ق ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

مشوق جامعه مدار؛ امتیازی که نفع مادی آن اجتماعی و نفع معنوی آن فردی است. مانند اعانه ای که به نام فردی به خیریه داده می شود یا گذاشتن نام افراد بر رو ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

جامعه مدار؛ رفتاری که نفع اجتماعی داشته باشد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

مستحکم؛ پای دار در برابر نیروهای خارجی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

همه جانبه؛ چندجانبه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

۱ - به معنای واقعی کلمه ۲ - با خلوص؛ با خلوص نیت؛ صمیمانه؛ از صمیم قلب؛ خالصانه؛ از سرِ صِدق؛ بی ریا؛ بی غل وغش ۳ - به درستی؛ واقعاً؛ حقیقتاً

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

۱ - بی ادب، بی تربیت، بی اخلاق ۲ - بی پروا؛ گستاخ ۳ - رک؛ پوست کنده؛ بی ملاحظه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

آکنده؛ سرشته؛ آمیخته

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

لنگ ماندن؛ بی عمل ماندن؛ فلج شدن ( به معنی مجازیِ �قادر به کاری نبودن� )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

۱ - [اسم] هزینه ی فرصت؛ یعنی هزینه ای که صرف شده و در آینده فرصتی ایجاد خواهد کرد علاوه بر برگشت سرمایه، سودی هم خواهد داشت ۲ - [فعل] صرفیدن؛ مقرون ب ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

پیوستن به؛ وارد شده به در جمله ی �Everybody comming on the group allows him to spread out more of his fixed cost� هر کسی که به گروه او می پیوندد، به ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

عزیمت، پیش رفتن به سوی؛ وقتی کاری مراحل مختلف دارد، رفتن از مرحله ای به مرحله ی دیگر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

ارزش توجه داشتن؛ درخور توجه بودن: There is some merit to this argument. این استدلال در جای خود درخور توجه است.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

یادگیری عملی؛ یادگیری تجربی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

۱ - پایه، اساس، بنیان، رکن، بُن؛ بن مایه یا اصل تعیین کننده در چیزی ۲ - مبنا؛ حدی مفهومی برای سنجش یا مقایسه ی چیزی ( base line ) ۳ - قاعده، سطح زیر ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

سرشکن شدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

نفربه نفر؛ فردبه فرد