پیشنهاد‌های مهدی کائینی (٦٤٢)

بازدید
٣٦٧
تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

[جهان سینمایی مارول] رؤیا گردی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١١

خنثی کردن ( اثرات منفی یک اتفاق ) ؛ بازگرداندن وضعیت به حالت قبل؛ ملغی کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

روی کاغذ

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

لزوما

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

تثبیت کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

پدر صلواتی؛ پشمام ( یا مؤدبانه ش: برگام ) !

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

پایه گذار

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

دل نازک

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

جویای نام

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

بی دلیل نبوده

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

عظمت فراتر از حیات

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

دست و پا زدن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

جا پای سفت ( کسی که جای پاش سفت شده باشه )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

بازی روانی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

به خط کردن ( معمولاً وقتی می خوان یه بلایی سر افراد بیارن )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

بار

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

هم وزن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

مراوده؛ رفت و برگشت

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

دگرگونی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

چشمگیر؛ گیرا؛ جذاب؛ مسحورکننده

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٩

با تندخویی پس زدن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

زمینه سازی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

مشهود

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

تغییر ماهوی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

صفر تا صد [کار، پروژه، . . . ]

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

دارای دو بخش

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

الطاف خفیه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٩

[مذهبی] واسطه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

دکوپاژ ( استقرار و حرکت دوربین )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

نمایانگر بودن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

[اقتصاد] احیای بازار

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

ناخوش احوال

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

محصولات زراعی پربرداشت

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

ناملایمات

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

بی سابقه؛ کم سابقه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

تحت فشار

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

[اقتصاد] تعدیل

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

Age like fine wine قالیِ کرمان/دستباف ( در اصطلاح به معنی اینه که هرچی سن چیزی میره بالاتر مرغوب تر میشه و کیفیتش میره بالاتر )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

توی آسمون ها بستن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

از هیچ هزینه ای دریغ نکردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

دست یافتنی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

وضعیت پایدار راکتور هسته ای

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

عدم اشاعه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤٥

کسایی که باید بدونن، میدونن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

لایه افزوده ( لایه ای از اورانیوم که هسته بمب اتم رو احاظه می کنه تا نوترون ها به بیرون فرار نکنن و باعث کاهش شدت انفجار نشه )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٣

برده سیاه ( کاکاسیاه بار معنایی بسیار منفیِ کلمه رو به مخاطب فارسی زبان نمی رسونه )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

شرط می بندم؛ قول میدم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

دخالت و اعمال نفوذ کردن ( وقتی کسی برای تغییر نتیجه به نفع خودش در کاری اعمال نفوذ و دخالت می کنه )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

دخالت و اعمال نفوذ کردن ( وقتی کسی برای تغییر نتیجه به نفع خودش در کاری اعمال نفوذ و دخالت می کنه )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

اقناع کننده