پیشنهاد‌های مهدی کائینی (٦٤٢)

بازدید
٣٨٩
تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤٥

کسایی که باید بدونن، میدونن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٨

مازاد disposable income درآمد مازاد ( مازاد بر نیازهای حیاتی )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٩

مرفه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٧

اَبَرشرکت ( در مقایسه با company با معادل شرکت )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٢

با عقل جور در آمدن It doesn't add up با عقل جور در نمیاد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٩

قشر؛ جامعک ( جامعه های کوچکتری که جامعه بزرگتر Society رو تشکیل میدن ) ؛ جامعه پیرامونی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٧

[سیاست آمریکا] معاون ریاست جمهوری ( نه معاون رئیس جمهور ) در سیاست آمریکا فردی که در این جایگاه قرار دارد در واقع رئیس جمهور بالقوهاست و همزمان ریا ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

[شخص] شهره؛ پدیده

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

بازی روانی دادن/کردن؛ جنگ روانی کردن؛

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

ایفای نقش کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢١

در معرض آسیب قرار دادن؛ لو رفتن ( در امور امنیتی ) our asset has been compromised مأمورمون لو رفته

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

ملأ عام

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

با این اوصاف

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

برگشتن و نگاه کردن به عقب/گذشته نگاه کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

شخصی سازی کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢١

پیگیر ( کسی که پیگیر کاری است و به آن دقت و توجه می کند )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢١

فرصت برابر؛ شرایط رقابتی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

کرانه شرقی ( ایالت های شرقی آمریکا مثل نیویورک، ماساچوست و . . . )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

انواع و اقسام

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

در قامتِ

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٨

مرغوب

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٩

مشارکت محور

پیشنهاد
١٩

همه کارۀ هیچ کاره؛ اقیانوسی به عمق یک سانت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٨

صرف انرژی و زمان؛ ذی نفع

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٤

فدرال رزرو ( بانک مرکزی آمریکا ) ؛ مأمور اف بی آی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٧

هدف وجودی؛ مأموریت؛ رسالت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٦

به درک ( درست ) رسیدن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٦

حائز موضوعیت

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٥

خلاصه که . . .

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٤

تلاش لحظه آخری؛ با سلام و صلوات؛ با نذر و نیاز ( کاری که احتمال داده می شود موفق نباشد بنابراین برای آن دعا می کنند )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٤

آزمون و خطا؛ سعی و خطا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٣

برده سیاه ( کاکاسیاه بار معنایی بسیار منفیِ کلمه رو به مخاطب فارسی زبان نمی رسونه )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٣

مراوده؛ تبادل آتش ( در امور نظامی )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٣

نشانۀ بی اعتنایی به حرف کسی ( وقتی حرف یه نفر انقدر مسخره و ساده لوحانه ست که طرف مقابل جواب حرف رو نمیده و فقط چشماش رو به بالا می چرخونه )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٣

مسیریابی کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٣

به مقصد و از مبداً

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

دربرنگیرنده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

سرمایه سالاری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٢

مخدوش

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٢

منتسب بودن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

غریبی نکن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

اضافه پرداخت ( متضاد discount تخفیف )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

درامدی بر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

بازی با کلمات؛ ملانقطی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

خراب کردن ( کار ) ؛ گند زدن ( در کار ) بیشتر کمدین هابه این معنی استفاده می کنن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

ناپایدار

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١١

امیال نفسانی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١١

کم کم

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١١

خنثی کردن ( اثرات منفی یک اتفاق ) ؛ بازگرداندن وضعیت به حالت قبل؛ ملغی کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

از قبل برنامه ریزی شده؛ فیلنامه نویسی شده؛ سناریونویسی شده؛