مهدی کائینی

مهدی کائینی مترجم

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهgraphic١٦:٠٣ - ١٤٠١/٠٥/٢٧دلخراشگزارش
0 | 0
creative brief١٨:٤٤ - ١٤٠١/٠٥/٢٦چارچوب خلاقیت؛ راهنمای خلاقیتگزارش
0 | 0
end of days١٥:٥١ - ١٤٠١/٠٥/٢٦پایان دوران؛ آخرالزمانگزارش
0 | 0
relevant١١:٢٨ - ١٤٠١/٠٥/٢٦حائز موضوعیتگزارش
0 | 0
wall to wall٠٩:٠٥ - ١٤٠١/٠٥/٢٦صدر تا ذیلگزارش
0 | 0
harness٠٨:٥٥ - ١٤٠١/٠٥/٢٦مسلط شدن؛ تسلط یافتنگزارش
0 | 0
seamlessly١٨:٤٥ - ١٤٠١/٠٥/٢٥بدون کوچک ترین اشکالیگزارش
0 | 0
seamless١٨:٤٥ - ١٤٠١/٠٥/٢٥بدون کوچک ترین اشکالگزارش
0 | 0
come now٠٩:٠٩ - ١٤٠١/٠٥/٢٢فیلم بازی نکنگزارش
0 | 0
slot machine٢١:٢٧ - ١٤٠١/٠٥/٢٠ماشین سکه خور ( در کازینو )گزارش
2 | 0
101١٣:٣٨ - ١٤٠١/٠٥/٢٠الفبا boiling potatoes is cooking 101 پختن سیب زمینی الفبای آشپزی هستگزارش
0 | 0
missing١١:١٥ - ١٤٠١/٠٥/٢٠خارج از دسترس؛گزارش
0 | 0
some١٣:٣٢ - ١٤٠١/٠٥/١٥بالغ برگزارش
0 | 0
brat٠٠:٣٠ - ١٤٠١/٠٥/١٢سرتقگزارش
0 | 0
good٢١:١١ - ١٤٠١/٠٥/١١قشنگ He probably wouldn’t even notice they’d left for a good hour حتی شاید، قشنگ تا یک ساعت هم متوجه نمی شد که اونا رفتنگزارش
0 | 0
theatricality١٩:٠٦ - ١٤٠١/٠٥/١٠آرتیست بازیگزارش
0 | 0
talkie١٨:٥١ - ١٤٠١/٠٥/١٠فیلم مصوتگزارش
0 | 0
odd couple٠٨:٤٠ - ١٤٠١/٠٥/١٠زوج ناجورگزارش
0 | 0
visuals٢٢:١٧ - ١٤٠١/٠٥/٠٨عناصر بصریگزارش
0 | 0
as one٢٣:٥٥ - ١٤٠١/٠٥/٠٣یک صداگزارش
0 | 0
as luck would have it٠٥:٢٧ - ١٤٠١/٠٥/٠٢از شانسِ منگزارش
0 | 0
thoughtful٠٠:٠٧ - ١٤٠١/٠٥/٠٢خوش فکرگزارش
0 | 0
one and only٢٢:٣٤ - ١٤٠١/٠٤/٢٥شخص شخیصِ [فلانی]گزارش
0 | 0
come on١٩:١٩ - ١٤٠١/٠٤/٢٣ای بابا؛ تو روح تون؛ شوخی می کنی؟ ( بعضی وقت ها مثل are you kidding me استفاده میشه )گزارش
0 | 0
count your blessings١٤:٣٦ - ١٤٠١/٠٤/٢٣ناشکری نکنگزارش
0 | 0
dream walking١٤:١٧ - ١٤٠١/٠٤/٢٣[جهان سینمایی مارول] رؤیا گردیگزارش
0 | 0
undone١٥:٤٠ - ١٤٠١/٠٤/٢٠خنثی کردن ( اثرات منفی یک اتفاق ) ؛ بازگرداندن وضعیت به حالت قبل ( حالتی بهتر )گزارش
5 | 0
on the surface١٥:٠٧ - ١٤٠١/٠٤/٢٠روی کاغذگزارش
0 | 1
automatically١٧:٢٠ - ١٤٠١/٠٤/١٩لزوماگزارش
0 | 0
secure١٨:٠٠ - ١٤٠١/٠٤/١٨تثبیت کردنگزارش
0 | 0
son of a gun١٦:٠٤ - ١٤٠١/٠٤/١٨پدر صلواتی؛ پشمام ( یا مؤدبانه ش: برگام ) !گزارش
0 | 0
instigator١٧:٤٧ - ١٤٠١/٠٤/١٦پایه گذارگزارش
0 | 0
tender١٨:١٩ - ١٤٠١/٠٤/١٠دل نازکگزارش
0 | 0
wannabe١٨:٠١ - ١٤٠١/٠٤/١٠جویای نامگزارش
0 | 0
for good reason١٨:٠٠ - ١٤٠١/٠٤/١٠بی دلیل نبودهگزارش
0 | 0
larger than life١٧:٤٨ - ١٤٠١/٠٤/١٠عظمت فراتر از حیاتگزارش
0 | 0
desperately١٧:٠٣ - ١٤٠١/٠٤/١٠دست و پا زدنگزارش
0 | 1
established١٦:١٦ - ١٤٠١/٠٤/١٠جا پای سفت ( کسی که جای پاش سفت شده باشه )گزارش
0 | 0
mind game١٩:٣٤ - ١٤٠١/٠٤/٠٩بازی روانیگزارش
5 | 0
round up١٨:٢٢ - ١٤٠١/٠٤/٠٩به خط کردن ( معمولاً وقتی می خوان یه بلایی سر افراد بیارن )گزارش
0 | 0
significance١٨:٠٨ - ١٤٠١/٠٤/٠٩بارگزارش
0 | 1
proportional١٨:٠٥ - ١٤٠١/٠٤/٠٩هم وزنگزارش
0 | 0
interaction١٧:٣٩ - ١٤٠١/٠٤/٠٩مراوده؛ رفت و برگشتگزارش
0 | 1
disruption١٥:٥١ - ١٤٠١/٠٤/٠٩دگرگونیگزارش
0 | 0
captivating١٥:٥٧ - ١٤٠١/٠٤/٠٨چشمگیر؛ گیرا؛ جذاب؛ مسحورکنندهگزارش
0 | 1
rebuff١٣:٥٧ - ١٤٠١/٠٤/٠٨با تندخویی پس زدنگزارش
5 | 0
enable١٨:٣٠ - ١٤٠١/٠٤/٠٧زمینه سازیگزارش
2 | 0
clear cut١٣:٤٤ - ١٤٠١/٠٤/٠٧مشهودگزارش
0 | 0
alter١٣:٣٧ - ١٤٠١/٠٤/٠٧تغییر ماهویگزارش
0 | 0
end to end٢٢:٣١ - ١٤٠١/٠٤/٠٦صفر تا صد [کار، پروژه، . . . ]گزارش
2 | 0