برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهدی کائینی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 جامعک (جامعه‌های کوچکتری که جامعه بزرگتر Society رو تشکیل میدن) ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

2 با این اوصاف ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

3 سالم و سرِپا ١٤٠٠/٠١/٢١
|

4 لحظه حضور؛ لحظه وضوح
(زمانی که فرد در وضعیت �خودآگاهی� قرار می‌گیرد)
١٤٠٠/٠١/١٩
|

5 غریبی نکن ١٤٠٠/٠١/١٣
|

6 مفید و مختصر ١٣٩٩/١٢/٢٩
|

7 خودکفایی ١٣٩٩/١٢/٢٨
|

8 صرف انرژی و زمان ١٣٩٩/١٢/٢٦
|

9 معکوس‌شمار ١٣٩٩/١٢/٢٤
|

10 محافظت‌کار ١٣٩٩/١٢/١٦
|

11 آتی‌نمایی ١٣٩٩/١٢/١٤
|

12 جامعه پیرامونی ١٣٩٩/١٢/١٠
|

13 کلک رشتی ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

14 سازمان یافته

coordinated attacks
حملات سازمان یافته
١٣٩٩/١٢/٠١
|

15 به مقصد و از مبداً ١٣٩٩/١١/٣٠
|

16 با سلام و صلوات
با نذر و نیاز

(کاری که احتمال داده می‌شود موفق نباشد بنابراین برای آن دعا می‌کنند)
١٣٩٩/١١/٢٦
|

17 دگراندیش ١٣٩٩/١١/٠٩
|

18 زیست‌سوخت ١٣٩٩/١١/٠٧
|

19 فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) ١٣٩٩/١١/٠٧
|

20 کتمان کردن

nobody can deny that
هیچ‌کس نمی‌تواند کتمان کند که...
١٣٩٩/١١/٠٦
|

21 عمل آورنده

fruit ripener
عمل آورنده میوه
١٣٩٩/١١/٠٣
|

22 مازاد
disposable income
درآمد مازاد (مازاد بر نیازهای حیاتی)
١٣٩٩/١١/٠٣
|

23 زیان کاذب؛ خسارت کاذب ١٣٩٩/١١/٠٣
|

24 بلامنازع ١٣٩٩/١١/٠٣
|

25 اعاده‌نامه؛ غرامت‌نامه؛ خسارت‌نامه
(نامه‌ای که وکیل به منظور جبران خسارت به فرد مورد نظر می‌فرستد)
١٣٩٩/١٠/٢٩
|

26 بند شرط زمانی ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

27 فراورده‌های نفتی میانی ١٣٩٩/١٠/٢١
|

28 آمادگی ١٣٩٩/١٠/٢٠
|

29 زبون بسته ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

30 جانمایی کردن ١٣٩٩/٠٨/٢٠
|

31 به حداقل رساندن؛ کمینه ساختن ١٣٩٩/٠٨/١١
|

32 تغییر زمین بازی ١٣٩٩/٠٨/٠٦
|

33 رو به وخامت ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

34 رشد هیجانی (بورس)؛ حباب

در نتیجه هجوم مردم به بازار برای خرید سهم
١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

35 بی‌رمق بودن ١٣٩٩/٠٧/٢٣
|

36 تعرفه‌ای ١٣٩٩/٠٧/٢٣
|

37 آش و لاش کردن/شدن ١٣٩٩/٠٧/٢٢
|

38 اضافه پرداخت (متضاد discount تخفیف) ١٣٩٩/٠٧/١٨
|

39 ملأ عام ١٣٩٩/٠٧/١٥
|

40 ملأ عام ١٣٩٩/٠٧/١٥
|

41 برایند صفر ١٣٩٩/٠٧/١١
|

42 سبد انرژی ١٣٩٩/٠٧/١١
|

43 فرصت را به چنگ آوردن ١٣٩٩/٠٧/١١
|

44 کرونادان ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

45 نوفه ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

46 محکوم به شکست

defeatist view
رویکرد/دیدگاه محکوم به شکست
١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

47 بهینه‌سازی

The point of light-weighting is fuel efficiency
بهینه‌سازی مصرف سوخت
١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

48 بیش‌خرید ١٣٩٩/٠٧/٠٧
|

49 قوس قصه/داستان ١٣٩٩/٠٧/٠٧
|

50 فقید ١٣٩٩/٠٧/٠٧
|