برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهدی کائینی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تغییر زمین بازی ١٣٩٩/٠٨/٠٦
|

2 رو به وخامت ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

3 رشد هیجانی (بورس)؛ حباب

در نتیجه هجوم مردم به بازار برای خرید سهم
١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

4 بی‌رمق بودن ١٣٩٩/٠٧/٢٣
|

5 تعرفه‌ای ١٣٩٩/٠٧/٢٣
|

6 آش و لاش کردن/شدن ١٣٩٩/٠٧/٢٢
|

7 اضافه پرداخت (متضاد discount تخفیف) ١٣٩٩/٠٧/١٨
|

8 ملأ عام ١٣٩٩/٠٧/١٥
|

9 ملأ عام ١٣٩٩/٠٧/١٥
|

10 برایند صفر ١٣٩٩/٠٧/١١
|

11 سبد انرژی ١٣٩٩/٠٧/١١
|

12 فرصت را به چنگ آوردن ١٣٩٩/٠٧/١١
|

13 کرونادان ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

14 نوفه ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

15 محکوم به شکست

defeatist view
رویکرد/دیدگاه محکوم به شکست
١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

16 بهینه‌سازی

The point of light-weighting is fuel efficiency
بهینه‌سازی مصرف سوخت
١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

17 بیش‌خرید ١٣٩٩/٠٧/٠٧
|

18 قوس قصه/داستان ١٣٩٩/٠٧/٠٧
|

19 فقید ١٣٩٩/٠٧/٠٧
|

20 فیلم ژانر ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

21 [سیاست آمریکا]
معاون ریاست‌جمهوری (نه معاون رئیس جمهور)

در سیاست آمریکا فردی که در این جایگاه قرار دارد در واقع رئیس جمهور بالقوه و همزمان ...
١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

22 بلند رتبه؛ بلند پایه؛ والا مقام؛ برجسته ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

23 درامدی بر ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

24 محور برگ
(محورهای فیلم‌نامه)
١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

25 زِبَرمحتوا؛ کلان‌محتوا
در مقایسه با low-concept با معادل زیرمحتوا یا خردمحتوا
١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

26 دور از دسترس؛ دست‌نیافتنی ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

27 به تفصیل ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

28 خراب کردن (کار)؛ گند زدن (در کار)

بیشتر کمدین‌ها استفاده می‌کنن
١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

29 آینده‌دار ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

30 آزاده؛ آزادمرد ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

31 برگشتن و نگاه کردن ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

32 شخصی‌سازی کردن ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

33 وَر رفتن ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

34 جغراسیاست ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

35 خوش‌بیان؛ فصیح ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

36 خطرساز ١٣٩٩/٠٧/٠٥
|

37 حرف روی حرف کسی نبودن ١٣٩٩/٠٧/٠٥
|

38 فنامالی ١٣٩٩/٠٧/٠٥
|

39 خدمت/خدمات امانی ١٣٩٩/٠٧/٠٥
|

40 جغراسیاسی ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

41 گلوگاه‌زدایی ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

42 غلط‌فهمی؛ اشتباه‌فهمی ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

43 فاعلیت ١٣٩٩/٠٦/٢١
|

44 کتان ترکیبی (پارچه‌ای که از کتان و پلی‌استر تولید شده است) ١٣٩٩/٠٦/١٨
|

45 شاخص‌های بنیادین ١٣٩٩/٠٦/١٨
|

46 بیش‌برآورد ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

47 بیش‌ذخیره‌سازی ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

48 کژدیسی انبار ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

49 میان درآمد ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

50 تخفیف (در وضعیت)

easing of lockdown
١٣٩٩/٠٦/١٤
|