١ رأی
تیک ٣ پاسخ
٣٢٥ بازدید

معنی جمله understood the assignment در فارسی یعنی چی؟؟  نوعی اصطلاح در فارسی است یکی گفت معنیش میشه ( تا تهشو فهمیدم ) دقیقاً یعنی چی ؟؟؟؟

٧ ماه پیش
١ رأی

متوجه مأموریت/وظیفۀ مُحوله/منظور شد.

٧ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٣٦ بازدید

The essence of familial bonds transcends mere individuals, encompassing a tapestry of interconnected souls. Irrespective of magnitude, whether grand or modest, a family's significance lies not in its ...

٧ ماه پیش
رأی

معنی متن میشه: خانواده اساساً  چیز خوبی است.

٧ ماه پیش