منو
تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤٤

کسایی که باید بدونن، میدونن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٧

اَبَرشرکت ( در مقایسه با company با معادل شرکت )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٧

مرفه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣٤

مازاد disposable income درآمد مازاد ( مازاد بر نیازهای حیاتی )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣١

با عقل جور در آمدن It doesn't add up با عقل جور در نمیاد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٨

قشر؛ جامعک ( جامعه های کوچکتری که جامعه بزرگتر Society رو تشکیل میدن ) ؛ جامعه پیرامونی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٦

[سیاست آمریکا] معاون ریاست جمهوری ( نه معاون رئیس جمهور ) در سیاست آمریکا فردی که در این جایگاه قرار دارد در واقع رئیس جمهور بالقوهاست و همزمان ریا ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

[شخص] شهره؛ پدیده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

ایفای نقش کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢١

در معرض آسیب قرار دادن؛ لو رفتن ( در امور امنیتی ) our asset has been compromised مأمورمون لو رفته

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢١

با این اوصاف

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢١

فرصت برابر؛ شرایط رقابتی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢١

ملأ عام

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

کرانه شرقی ( ایالت های شرقی آمریکا مثل نیویورک، ماساچوست و . . . )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٩

شخصی سازی کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

برگشتن و نگاه کردن به عقب/گذشته نگاه کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٨

مرغوب

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٩

مشارکت محور

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٩

انواع و اقسام

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٨

پیگیر ( کسی که پیگیر کاری است و به آن دقت و توجه می کند )

پیشنهاد
١٧

همه کارۀ هیچ کاره؛ اقیانوسی به عمق یک سانت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٣

فدرال رزرو ( بانک مرکزی آمریکا ) ؛ مأمور اف بی آی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٦

به درک ( درست ) رسیدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٦

صرف انرژی و زمان؛ ذی نفع

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٥

هدف وجودی؛ مأموریت؛ رسالت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٤

آزمون و خطا؛ سعی و خطا

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٣

برده سیاه ( کاکاسیاه بار معنایی بسیار منفیِ کلمه رو به مخاطب فارسی زبان نمی رسونه )

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
١٣

بازی روانی دادن/کردن؛ جنگ روانی کردن؛

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٣

مراوده؛ تبادل آتش ( در امور نظامی )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

دربرنگیرنده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

درامدی بر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١١

غریبی نکن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

سرمایه سالاری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١١

به مقصد و از مبداً

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

تلاش لحظه آخری؛ با سلام و صلوات؛ با نذر و نیاز ( کاری که احتمال داده می شود موفق نباشد بنابراین برای آن دعا می کنند )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

خراب کردن ( کار ) ؛ گند زدن ( در کار ) بیشتر کمدین هابه این معنی استفاده می کنن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٩

بازی با کلمات؛ ملانقطی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

خویشتن نمایی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

ناپایدار

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

قوس قصه/داستان

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٠

خلاصه که . . .

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٠

حائز موضوعیت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

مخدوش

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٠

خنثی کردن ( اثرات منفی یک اتفاق ) ؛ بازگرداندن وضعیت به حالت قبل؛ ملغی کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٠

مثل برق گذشتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

بلامنازع

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٩

تنش زایی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

اضافه پرداخت ( متضاد discount تخفیف )

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٩

در قامتِ

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٩

نشانۀ بی اعتنایی به حرف کسی ( وقتی حرف یه نفر انقدر مسخره و ساده لوحانه ست که طرف مقابل جواب حرف رو نمیده و فقط چشماش رو به بالا می چرخونه )