پیشنهاد‌های مهدی کائینی (٦٤٢)

بازدید
٣٨٩
تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

پول سلفیدن؛ پول بالا آمدن ( بیا بالا )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

پر سر و صدا

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

تو مخی؛ چیزی که روی اعصاب راه میره

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

نپخته

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

اندازه یه تپه گوه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

گردونه رنگ

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

سگ خورد؛ به دَرَک؛ بشاش توش I was supposed to be working this evening but what the hell - I'll see you at the bar in half an hour.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

اریب

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

یاداوری مجدد

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

قاضی القضات ( قاضی های دیوان عالی آمریکا Supreme Court )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

جلاد

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

ناامیدکننده

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

رنگ خاموش

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

مشخص کردن چارچوب و مرز

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

اکران ظهر

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

پرشور

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

فضای تصویری

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

[گرافیک] قاب تصویر

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

دست درازی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٩

حس و حال

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

حس و حال

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

سرگرم کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

گل سر سبد

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

پیروزی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

جهنم به پا شدن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

دلخراش

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

چارچوب خلاقیت؛ راهنمای خلاقیت

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

پایان دوران؛ آخرالزمان

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٦

حائز موضوعیت

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

صدر تا ذیل

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

مسلط شدن؛ تسلط یافتن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

بدون کوچک ترین اشکال؛ نامحسوس

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

بدون کوچک ترین اشکالی؛ بطور نامحسوس

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

فیلم بازی نکن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

ماشین سکه خور ( در کازینو )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

الفبا boiling potatoes is cooking 101 پختن سیب زمینی الفبای آشپزی هست

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

خارج از دسترس؛

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

بالغ بر

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

سرتق

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

قشنگ He probably wouldn’t even notice they’d left for a good hour حتی شاید، قشنگ تا یک ساعت هم متوجه نمی شد که اونا رفتن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

آرتیست بازی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

فیلم مصوت

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

زوج ناجور

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

عناصر بصری

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

یک صدا

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

از شانسِ من

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

خوش فکر

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

شخص شخیصِ [فلانی]

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

ای بابا؛ تو روح تون؛ شوخی می کنی؟ ( بعضی وقت ها مثل are you kidding me استفاده میشه )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

ناشکری نکن