پرسش خود را بپرسید

معنی جمله understood the assignment در فارسی یعنی چی؟؟

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٢٦٨

معنی جمله understood the assignment در فارسی یعنی چی؟؟ 

نوعی اصطلاح در فارسی است یکی گفت معنیش میشه ( تا تهشو فهمیدم ) دقیقاً یعنی چی ؟؟؟؟

٢٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

با سلام.

 این عبارت را میتوان به دو صورت کاملا متضاد با هم به کار برد. ترجمه تحت اللفظی این عبارت می شود: فلانی به کارش خیلی وارده.

کاربرد اول(در معنای مثبت): اکر کسی وظیفه ای را که به او  واگذار شده به بهترین روش انجام دهد، برای تقدیر و تشکر از او از این عبارت استفاده می شود و با گفتن اینکه : فلانی توی کارش خیلی وارده، نشان داده می شود که وی کارش را بسیار خوب و کامل انجام داده است.

کاربرد دوم(در معنای منفی): اگر کسی  کار محول شده به وی را درست انجام ندهد یا نداند که چه کاری را کجا و چه زمانی باید انجام دهد، باز هم از این عبارت می شود. به عنوان مثال اگر فردی با لباس نامناسب به یک مهمانی رسمی برود، با گفتن اینکه : فلانی توی کارش خیلی وارده، نشان می دهیم که او درک درستی از یک مهمانی رسمی نداشته و با پوشیدن لباس نامناسب، باعث عدم هماهنگی خودش با مهمانی و مهمانان شده است.

https://later.com/social-media-glossary/understood-the-assignment/

٢١١,٨٦٦
طلایی
٦٧
نقره‌ای
٨٩٢
برنزی
٩٥٠
تاریخ
٤ ماه پیش

متوجه مأموریت/وظیفۀ مُحوله/منظور شد.

٢٢,٤٤٢
طلایی
٢
نقره‌ای
١١٧
برنزی
١٥٨
تاریخ
٤ ماه پیش

"Understood the assignment?" is a question or statement that is often used to confirm or verify if someone has comprehended the instructions or requirements of a given task or assignment. It is a way to check if the person has a clear understanding of what needs to be done and if they are ready to proceed. This phrase is commonly used in educational settings, workplaces, or any situation where tasks or assignments are given. By asking or stating "understood the assignment?", it allows for clarification and ensures that everyone is on the same page before moving forward with the task at hand.

"موضوع را گرفتی یا توجیه شدی؟" سؤال یا عبارتی است که اغلب برای تأیید یا بررسی اینکه آیا کسی دستورالعمل ها یا الزامات یک کار یا تکلیف معین را درک کرده استفاده می شود. این روشی است برای بررسی اینکه آیا فرد درک روشنی از آنچه باید انجام شود و آمادگی برای ادامه کار دارد یا خیر. این عبارت معمولاً در محیط‌های آموزشی، محیط‌های کاری یا هر موقعیتی که وظایف یا تکالیفی داده می‌شود استفاده می‌شود. با پرسیدن یا بیان این سوال، امکان شفاف سازی فراهم می شود و اطمینان حاصل می گردد که همه قبل از اقدام، درک مشترکی از کار دارند و آیا آماده هستند.

١٤٦,٤٥٧
طلایی
٥٣
نقره‌ای
٢,١٤٠
برنزی
٨٩٣
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما