اسم پسر

جستجوی تازه
با تغییر گزینه های زیر، اسم دلخواه خود را پیدا کنید

محمد/mohammad/

ستوده، بسیار تحسین شده، نام پیامبر اسلام ( ص )، نام سوره چهل و هفتم قرآن مجید، محمد: در لغت از واژه ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
علی/ali/

بلندقدر، شریف، بزرگوار، برتر، توانا، سخت و قوی، از نام های پروردگار، نام امام اول شیعیان، علی: از ن ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حسین/hoseyn/

خوب، نیکو، صاحب جمال، نام امام سوم شیعیان، حسین: مصغر حسن به معنی خوب، نیکو و صاحب جمال است حسین نا ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مهدی/mahdi/

هدایت شده، نام امام زمان ( عج )، از پس پرده غیبت به درآی مه ناز درد ما جز به ظهور تو مداوا نشود مهد ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
رضا/rezā/

خشنود، خوشدلی، راضی، نام امام هشتم شیعیان، رضا: در لغت به معنای راضی شدن، رضایت و رضوان آمده است هم ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
علی رضا/ali-rezā/

ترکیب دو اسم علی و رضا ( بلند مرتبه و خشنود )، از نام های مرکب، ( علی و رضا )، مرکب از نام امام اول ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حسن/hasan/

نیکو، خوب روی، خوبی، نیکویی، جمیل، نام امام دوم شیعیان، حَسَن در لغت صفت مذکر از حُسن به معنای نیکو ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمدرضا/mohammad rezā/

ترکیبی از دو اسم محمد و رضا ( ستوده و خشنود )، از نام های مرکب، محمّد و رضا، محمد و رضا، مرکب از دو ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
احمد/ahmad/

بسیار ستوده تر، پسندیده تر، نام پیامبر اسلام ( ص )، احمد، صفت تفضیلی از «حمد» به معنای کسی که کارش ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عباس/abbās/

عبوس و خشمگین، شیر بیشه که شیران از او بگریزند، ( به مجاز ) بسیار شجاع و دلیر، لقب برادر امام حسین ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
ابوالفضل/abolfazl/

صاحب فضل و هنر، نام برادر امام حسین ( ع )، پدر فضل، ( اَعلام ) ) ابوالفضل عباس ( ع ) : ( = عباس بن ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
امیرحسین/amir hoseyn/

ترکیب دو اسم امیر و حسین ( پادشاه و نیکو )، امیر خوب و نیکو، پادشاه نیک، حاکم صاحب جمال، مرکب از دو ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
سعید/saeid/

مبارک، سعادتمند، نیک بخت، خوشبخت، فرخنده، همایون، خجسته، ( اَعلام ) ) سعید ابن زید: [قرن اول هجری] ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محسن/mohsen/

تحسین شده، نیکو کردار، از نام های پروردگار، ( در قدیم ) نیکوکار، احسان کننده، از نام ها و صفات خداو ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
ابراهیم/ebrāhim/

پدر مهربان، نام یکی از پیامبران الهی، نام چهاردهمین سوره قرآن مجید، پدر عالی، ( اَعلام ) ) سوره ی چ ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
محمدعلی/mohammad ali/

ترکیب دو اسم محمد و علی ( ستوده و بلندمرتبه )، از نام های مرکب، محمّد و علی، ( اَعلام ) ) محمّدعلی ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمود/mahmud/

ستوده، از نام ها و صفات پروردگار، ( در قدیم ) آن که یا آنچه ستایش شده است، ستوده شده و مورد پسند، ن ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمدحسین/mohammad hoseyn/

ترکیب دو اسم محمد و حسین ( ستوده و نیکو )، از نام های مرکب، محمّد و حسین، محمد و حسین، ترکیب دو کلم ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مرتضی/mortazā/

خشنود شده، برگزیده، لقب امیرالمؤمنین علی ( ع ) امام اول شیعیان، ( در قدیم ) پسندیده شده، مورد رضایت ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مصطفی/mostafā/

برگزیده، صاف و زلال شده، از القاب حضرت رسول اکرم ( ص )، صاف کرده شده، ( اَعلام ) ) از القاب حضرت رس ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مجید/majid/

بزرگوار، بلند مرتبه، از صفات قرآن مجید و نام های خداوند، دارای قدر و مرتبه ی عالی، گرامی، از نام ها ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حمید/hamid/

ستوده، فرخنده، از صفات پروردگار، ستایش شده، از نامهای خداوند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
علی اکبر/a.-akbar/

ترکیب دو اسم علی و اکبر ( بلندقدر و بزرگتر )، ( علیِ اکبر به اضافه کسره ) علی بزرگتر، ( اَعلام ) فر ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
امیر علی/a.-ali/

ترکیب دو اسم امیر و علی ( پادشاه و بلندقدر )، امیر و حاکم بزرگ و بلندقدر، پادشاه شریف و توانا، کسی ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
غلامرضا/qolām rezā/

ترکیب دو اسم غلام و رضا ( فرمان بردار و خشنود )، [غلام = ( به مجاز ) ارادتمند و فرمان بردار، رضا]، ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
جواد/javād/

بخشنده، جوانمرد، از نام ها و صفات خداوند، با سخاوت، ( اَعلام ) لقب امام محمّد ابن علی ابن موسی الرض ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
امیر/amir/

فرمانروا، پادشاه، سردار، حاکم، درجه ای پایین تر از پادشاه، فرمانده ی سپاه، سپهسالار، به صورت پیشوند ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
علی اصغر/a.-asqar/

ترکیب دو اسم علی و اصغر ( بلند مرتبه و کوچکتر )، ( علیِ اصغر به اضافه کسره ) علیِ کوچک، ( اَعلام ) ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عبدالله/abdollāh/

بنده خدا، بنده ی خدا، ( در تصوف ) به معنی انسان کامل است، ( اَعلام ) ) عبدالله ابن عبدالمطلب: [حدود ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مجتبی/mojtabā/

برگزیده، پسندیده، لقب امام دوم شیعیان، ( در قدیم ) برگزیده شده، انتخاب شده، ( اَعلام ) لقب حسن ابن ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد مهدی/m.-mahdi/

ترکیب دو اسم محمد و مهدی ( ستوده و هدایت شده )، از نام های مرکب، محمّد و مهدی، مرکب از محمدبه معنای ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
اکبر/akbar/

بزرگ تر، اسم فرزند بزرگ امام حسین ( ع )، مِهتر، سالمندتر، بزرگسال تر، [این نام به اعتبار اسم حضرت ع ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
هادی/hādi/

راهنما، رهبر، هدایت کننده، از نام های پروردگار، لقب امام دهم شیعیان، ) هادی، در لغت به معنای راهنما ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حمیدرضا/h.-rezā/

ترکیب دو اسم حمید و رضا ( ستوده و خشنودی )، از نام های مرکب، حمید و رضا


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
امیرمحمد/amir mohammad/

ترکیب دو اسم امیر و محمد ( پادشاه و ستوده )، امیر بسیار تحسین شده و پادشاه ستایش شده، ( عربی ) امیر ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
سجاد/sajjād/

بسیار سجده کننده، لقب امام چهارم شیعیان، ( اَعلام ) لقب زین العابدین ابن حسین ( ع )، امام چهارم شیع ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
اسماعیل/esmāeil/

شنونده و اطاعت کننده امر خدا، پیامبر بنی اسرائیل، پسر ابراهیم نبی ( ع ) و هاجر، به معنی «مسموع از خ ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
یوسف/yuso (e) f/

خواهد افزود، سوره دوازدهم قرآن کریم، نام پیامبر بنی اسرائیل، به معنی «خواهد افزود»، ( اَعلام ) ) سو ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
مسعود/maseud/

نیک بخت، خجسته، مبارک، سعادتمند، ( اَعلام ) ) نام سه تن از شاهان سلسله ی غزنوی، مسعود غزنوی: شاه [، ...


پسر

عربی
ناصر/nāser/

یاری کننده، از نام های پروردگار، ( در قدیم ) نصرت دهنده، ( اَعلام ) ) ناصرخسرو: [، قمری] حکیم، شاعر ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد امین/m.-amin/

ترکیب دو اسم محمد و امین ( ستوده و امانت دار )، از نام های مرکب، محمّد و امین


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
وحید/vahid/

تک، تنها و یگانه، یکتا، بی نظیر، یگانه، ( در حالت قیدی ) ( در قدیم ) جدا از دیگران، تنها، ( اَعلام ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
میلاد/milād/

زمان ولادت، تولد، زمان تولد، ( اَعلام ) ( در شاهنامه ) پدر گرگین و از پهلوانان ایران باستان، ( در ا ...


پسر

عربی، فارسی

تاریخی و کهن
شاهان/shahan/

فرمانروا و بزرگ، حکومت کننده، سلطنت کننده، امیر، سرور، حاکم، شهریار، پادشاه، سلطان، فرمانروا، ژنرال ...


پسر

فارسی

تاریخی و کهن
امید/om (m) id/

آرزو، انتظار، رجا، توقع، چشمداشت، اشتیاق یا تمایل به روی دادن یا انجام امری همراه با آرزوی تحقق آن، ...


پسر

فارسی
حامد/hāmed/

ستایشگر، سپاس گزار


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
اصغر/asqar/

کوچک تر، خردتر، کِهتر، [این نام به اعتبار نام حضرت علی اصغر ( ع ) فرزند کوچک امام حسین ( ع ) شرف و ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد جواد/m.-javād/

ترکیب دو اسم محمد و جواد ( ستوده و بخشنده )، از نام های مرکب، محمّد و جواد، بنده ستوده شده خدا و بخ ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
امین/amin/

امانتدار، معتمد، درستکار، از القاب پیامبر اسلام ( ص ) و لقب جبرئیل، زنهاردار، طرف اعتماد، ( اَعلام ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
جعفر/jaefar/

جوی، رود، نام ششمین امام شیعیان، ناقه ی پر شیر، ( اَعلام ) ) ابوعبدالله جعفر ابن محمّد [، قمری] ششم ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی، طبیعت
قاسم/qāsem/

قسمت کننده، نام فرزند امام حسن ( ع ) که در واقعه ی کربلا شهید شد، ( در قدیم ) بخش کننده، مقسم، ( اَ ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
احسان/ehsān/

بخشش، نیکویی، خوبی، نیکی، انعام، نیکویی کردن، ( در تصوف ) نیکی کردن در مقابل بدی دیگران


پسر، دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
امیررضا/a.-rezā/

ترکیب دو اسم امیر و رضا ( پادشاه و خشنود )، پادشاه راضی و خشنود، فرمانده و سردار خشنود و خوشدل


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
رسول/rasul/

پیغمبر، فرستاده، رسول الله پیامبر اسلام حضرت محمد ( ص )، پیغمبر [خدا]، ( در قدیم ) آن که از طرف کسی ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
غلامحسین/qolām hoseyn/

ترکیب دو اسم غلام و حسین ( فرمان بردار و زیبا )، [غلام = ( به مجاز ) ارادتمند و فرمان بردار، حسین]، ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد طاها/m.-tāhā/

ترکیب دو اسم محمد و طاها ( ستوده و نام سوره ی بیستم قرآن کریم )، از نام های مرکب، محمّد و طاها ( طه ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمدحسن/m.-hasan/

ترکیب دو اسم محمد و حسن ( ستوده و نیکو )، از نام های مرکب، ا محمّد و حسن، ( اَعلام ) ) محمّدحسن اصف ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
فرهاد/farhād/

شکوهمند، یاری، از شخصیت های شاهنامه و از پهلوانان ایرانی در زمان کیکاووس، نام چند تن از پادشاهان اش ...


پسر

فارسی

تاریخی و کهن
منصور/mansur/

پیروز، حمایت شده از سوی خداوند، ( در قدیم ) یاری داده شده، پیروز شده، پیروز و موفق، ( درحالت قیدی ) ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی، تاریخی و کهن
میثم/meysam/

میثم تمار از اصحاب امیرالمؤمنین علی ( ع )، پای و سپل شتر که محکم به زمین کوبیده شود، ( اَعلام ) میث ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
موسی/musā/

از آب گرفته شده، نام پیغمبر بنی اسرائیل، نام هفتمین امام شیعیان، به معنی از آب کشیده، ( اَعلام ) ) ...


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
رحیم/rahim/

بسیار مهربان، بخشاینده، از صفات و نام های پروردگار، مهربانی، ( اَعلام ) از نام ها و صفات خداوند، مه ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
کریم/karim/

بخشنده، سخاوتمند، جوانمرد، از نام ها و صفات خداوند، از صفات قرآن، ( در قدیم ) گران بها و ارزشمند و ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
روح الله/ruhollāh/

ترکیب دو اسم روح و الله ( روان و خدا )، روح خدا، ( اَعلام ) ) لقب حضرت عیسی ( ع )، [در قرآن کریم چن ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
صادق/sādeq/

راست گو، راست و درست، آشکار، لقب امام جعفر صادق ( ع ) ششمین امام شیعیان، آن که گفتارش مطابق با واقع ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عرفان/erfān/

معرفت، شناختن خداوند از راه ریاضت و تهذیب نفس، ( در تصوف ) مکتبی که وصول به حقیقت معرفت خداوند را ا ...


پسر، دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
امیرعباس/amir abbās/

ترکیب دو اسم امیر و عباس ( پادشاه و شجاع )، ( به مجاز ) امیر شجاع و دلاور، پادشاه و حاکم چون شیر، پ ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
بهروز/behruz/

سعادتمند، خوشبخت، روز نیک، روز خوش، نام نوعی بلور کبود، همراه با سعادت و خوشبختی، ( اَعلام ) نویسند ...


پسر

فارسی

تاریخی و کهن
مهرداد/mehr dād/

داده ی مهر، آفریده شده ی مهر، بخشنده خورشید، ( اَعلام ) ) نام چهار تن از شاهان اشکانی، مهرداد اول: ...


پسر

فارسی

تاریخی و کهن، کهکشانی
عباس علی/a.-ali/

ترکیب دو اسم عباس و علی ( بسیار شجاع و بلندقدر )، از نام های مرکب، عباس و علی


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
یاسین/yāsin/

نام سی و ششمین سوره قرآن مجید، از اسامی حضرت رسول ( ص )، ( اَعلام ) ( یس ) سوره ی سی و ششم از قرآن ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
آرش/āraš/

درخشنده، از شخصیت های شاهنامه، نام پهلوان نامدار ایرانی که در تیراندازی بسیار توانا بود ( آرش کمانگ ...


پسر

فارسی، اوستایی

تاریخی و کهن
اسدالله/asadollāh/

ترکیب دو اسم اسد و الله ( شیر و خدا )، شیرخدا، ( اَعلام ) ) از القاب حضرت علی ( ع )، ) لقب حمزه سید ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
سینا/sinā/

ابوعلی سینا دانشمند معروف ایرانی، شبه جزیره ی بیابانی، در شمال شرقی مصر که در تورات آمده در همین مح ...


پسر

فارسی، عبری

تاریخی و کهن
عیسی/isā/

نجات دهنده، فرزند حضرت مریم ملقب به مسیح و از پیغمبران الهی، پرتو آفتاب، ( معرب از عبری «یشوع» )، ب ...


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
حیدر/heydar/

شیر، دلاور، لقب حضرت علی ( ع )، اسد، لقب علی ( ع )


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
یدالله/yadollāh/

ترکیب دو اسم ید و الله ( دست و خدا )، دست خدا، ( به مجاز ) قدرت خداوند، ( برگرفته از قرآن کریم، آیه ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
ایمان/imān/

باور، گرایش، اعتقاد، اعتقاد به وجود خداوند و حقیقت رسولان و دین، در مقابل کفر، یقین داشتن به درستی ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
بهزاد/beh zād/

نیک نژاد، نیکو تبار، نقاش و مینیاتور ساز مشهور ملقب به کمال الدین، نیکو زاده، ( اَعلام ) ) بهزاد نق ...


پسر

فارسی

تاریخی و کهن
بهرام/bahrām/

پیروزمند، روز بیستم از هر ماه شمسی، نام دیگر سیاره مریخ، نام چند تن از پادشاهان ساسانی، در شاهنامه ...


پسر

فارسی، کردی

تاریخی و کهن، طبیعت، کهکشانی
کاظم/kāzem/

بردبار، فرو برنده خشم، لقب امام موسی ابن جعفر ( ع ) هفتمین امام شیعیان، ( در قدیم ) فرو خورنده خشم، ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
بهمن/bahman/

نیک اندیش، نیک پندار، راست گفتار، راست کردار، ماه یازدهم از سال شمسی، ( در جغرافیا ) توده عظیمی از ...


پسر

فارسی، پهلوی، اوستایی، کردی

تاریخی و کهن، طبیعت، گل
مهران/mehrān/

منسوب به مهر، دارنده ی مهر، فروغ خورشید، نام پدر اورند سردار ایرانی، به معنی دارنده ی مهر، ( اَعلام ...


پسر

فارسی

تاریخی و کهن، طبیعت
حبیب الله/habibollāh/

ترکیب دو اسم حبیب و الله ( دوست و خدا )، دوست خدا، ( اَعلام ) حبیب الله خان پادشاه افغانستان [، قمر ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
امیر مهدی/a.-mahdi/

ترکیب دو اسم امیر و مهدی ( پادشاه و هدایت شده )، امیر هدایت شده، فرمانروای ارشاد گردیده، مرکب از ام ...


پسر

عربی، فارسی

مذهبی و قرآنی
بهنام/beh nām/

نیک نام، خوش نام، شخصی که از او به نیکی یاد می شود، ( اَعلام ) شهرت باستان شناس معاصر ( عیسی بهنام ...


پسر

فارسی
حسینعلی/h.-ali/

ترکیب دو اسم حسین و علی ( نیکو و بلندقدر )، از نام های مرکب، حسین و علی


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مسلم/moslem/

پیرو دین اسلام، مسلمان، ( اَعلام ) ) مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب: [قرن اول هجری] پسرعموی امام حسین ( ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
احمدرضا/a.-rezā/

ترکیب دو اسم احمد و رضا ( پسندیده تر و خشنود )، از نام های مرکب، کسی که به اوصاف خشنودی و ستوده متص ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
نادر/nader/

کمیاب، بی همتا، بی نظیر، عجیب، شگفت آور، آنچه به ندرت یافت شود، آن که در نوع خود بی نظیر باشد، ( در ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن
پرویز/parviz/

فاتح و پیروز، نام خسرو دوم شاهنشاه ساسانی، مشهور به خسرو پرویز، پیروز، پیروزگر، فاتح، مشهور به «خسر ...


پسر

پهلوی، اوستایی

تاریخی و کهن
علی محمد/a.-mohammad/

ترکیب دو اسم علی و محمد ( بلندقدر و ستوده )، از نام های مرکب، علی و محمّد


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
پارسا/pārsā/

پاکدامن، آن که از ارتکاب گناه و خطا پرهیز کند، دیندار، پرهیزکار، عارف، دانشمند، پرهیزگار، زاهد، متق ...


پسر

فارسی
رامین/rāmin/

نام عاشق ویس در منظومه ویس و رامین نوشته فخرالدین اسعد گرگانی، ( = رام، رامتین )، ( اََعلام ) نام ع ...


پسر

فارسی

تاریخی و کهن
فرزاد/farzād/

با جلال و شکوه زاده شده، زاده ی با فر و شکوه و عظمت، ( در قدیم ) با فر و شکوه زاده شده، زاده شکوه و ...


پسر

فارسی
نیما/nimā/

تخلص شعری علی اسفندیاری ( نیما یوشیج )، عادل، نامور، نیمه ماه، کوچک، نام کوهی است حوالی نور، ( اَعل ...


پسر

مازندرانی، فارسی

تاریخی و کهن، طبیعت
دانیال/dāniyāl/

قضاوت خدا، خدا حاکم من است، نام یکی از چهار پیغمبر بزرگ بنی اسرائیل، یا خدا حاکم من است، ( اَعلام ) ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
یونس/yuno (e) s/

کبوتر، دهمین سورۀ قرآن کریم، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل، ( سریانی ) ( اَعلام ) ) سوره ی دهم از ...


پسر، دختر

عبری

مذهبی و قرآنی
حبیب/habib/

دوست، معشوق، یار، ( اَعلام ) ) حبیب ابن مظاهر [قرن اول هجری] مسلمان شیعه ی ساکن کوفه، از یاران امام ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
ابوالقاسم/ābolqāsem/

ترکیب دو اسم ابو و قاسم ( پدر و قسمت کننده )، پدر قاسم، ( اَعلام ) ) ابوالقاسم: کنیه ی پیامبر اسلام ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنیانتخاب ریشه اسم

انتخاب گروه اسم

انتخاب اسم با حرف

برچسب ها

اسم